Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Meldingsopties instellen

Beheerders bepalen of de tool Meldingen al dan niet beschikbaar is. U bepaalt ook de e-mailindeling voor meldingen: individuele berichten, een dagelijkse digest of de gebruiker mag kiezen. U kunt ook het aantal dagen instellen waarna meldingen worden verwijderd.

Beheerders kunnen de standaardvoorkeuren voor meldingen instellen voor gebruikers. Dit betekent dat de opties van gebruikers voor meldingen al zijn ingesteld. Afhankelijk van de instellingen van de beheerder, kunnen ze de standaardopties nog wijzigen. Zie Standaardinstellingen voor meldingen voor meer informatie. Gebruikers kunnen per cursus aangeven welke meldingen ze willen ontvangen en hoe ze deze willen ontvangen.

Hoe ontvangen gebruikers meldingen?

  • Meldingen worden in Learn weergegeven op de pagina's Updates en Berichten in Mijn Blackboard en op de beginpagina's van cursussen.
  • Meldingen kunnen ook per e-mail worden verstuurd, als een beheerder die instelling selecteert.
  • Het is mogelijk om meldingen als SMS-berichten te versturen naar de telefoon van gebruikers of als tekst naar spraak met de integratie Blackboard Connect. Gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze meldingen op deze manier willen ontvangen.
  • Het systeem kan push-meldingen distribueren via de app Blackboard Mobile Learn, als Blackboard Mobile beschikbaar is. Push-meldingen informeren gebruikers over cursusgebeurtenissen op het scherm van hun mobiele apparaat zonder dat ze de app hoeven te openen.
  • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, worden meldingen weergeven in het Meldingsoverzicht.

De standaardinstelling is dat meldingen om de 20 minuten worden verstuurd. Cursusleiders kunnen dit echter aanpassen. De uitzondering op de regel is e-mail. Hiervoor kunt u opgeven dat eenmaal per dag een digest van alle meldingen wordt verstuurd. Zie Raamwerk van het meldingssysteem voor technische informatie over de werking van meldingen.

Vereisten

  • De tool Meldingen moet beschikbaar zijn in het systeem voordat er meldingen voor cursussen worden verzameld.

Algemene opties voor meldingen

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Meldingen. Deze opties bepalen de beschikbaarheid van meldingen en de manieren waarop de meldingen worden verspreid. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Opties voor meldingen
Systeembeschikbaarheid
Verzameling meldingen [v] Hiermee stelt u de beschikbaarheid van meldingen in. Als deze optie is ingesteld op Uitgeschakeld, worden er helemaal geen meldingen verzonden en worden er geen gegevens van gebeurtenissen vastgelegd. Als u het gebruik van meldingen weer inschakelt, worden er niet alsnog meldingen weergegeven voor gebeurtenissen die zijn opgetreden terwijl de functie was uitgeschakeld.
E-mailinstellingen
E-mailmeldingen verzenden als Geef aan hoe meldingen per e-mail moeten worden verstuurd:
  • Geen: geen meldingen versturen via e-mail.
  • Afzonderlijke berichten: elke melding versturen als een afzonderlijke e-mail.
  • Dagelijkse digest van e-mailberichten: meldingen eenmaal per dag verzenden als een compilatie van alle meldingen voor die dag.
  • Gebruiker laten kiezen: gebruikers kunnen kiezen tussen afzonderlijke berichten en een dagelijkse digest. U bepaalt welke van deze methoden als standaardinstelling wordt weergegeven aan gebruikers.
E-mailmeldingen verzenden namens [v] Typ het e-mailadres dat door het systeem wordt gebruikt als de afzender van de e-mails met meldingen. Berichten die niet kunnen worden bezorgd, komen terug naar dit e-mailadres. Geadresseerden zien een instructie dat ze niet naar dit adres moeten reageren.
Dagelijkse digest van e-mailberichten verzenden om [v] Stel het tijdstip in waarop dagelijkse digests worden verstuurd naar alle gebruikers die voor die optie hebben gekozen.

Deze tijdsinstelling geldt alleen voor het per e-mail verzenden van digests. Alle andere geregistreerde distributiemethoden, zoals SMS en tekst naar spraak, hanteren nog steeds de standaardinstelling van 20 minuten.

Meldingen opschonen
Belangrijke meldingen verwijderen die ouder zijn dan  ___ dagen. [v]

Andere meldingen verwijderen ouder dan  ___ dagen. [v]

Bepaal de periode waarna berichten worden verwijderd. Klik op Belangrijke meldingen weergeven en Andere meldingen weergeven om lijsten te bekijken met de specifieke meldingen in die categorieën.

Ga zorgvuldig te werk bij het bepalen van de waarde voor deze instelling. Verwijderde meldingen kunt u namelijk niet meer terughalen of eenvoudig opnieuw versturen.

Opties voor SMS en tekst naar spraak

Als Blackboard Learn op de juiste manier is geïntegreerd met Blackboard Connect (hiervoor is een aparte licentie nodig), zijn de volgende velden eveneens beschikbaar.

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Meldingen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Opties voor meldingen via Blackboard Connect
SMS-opties Blackboard Connect
Afleveren SMS ingeschakeld Selecteer Ja om meldingen te versturen via SMS. SMS-berichten worden via Blackboard Connect verstuurd naar gebruikers die hebben aangegeven meldingen op deze manier te willen ontvangen. Gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze deze meldingen willen ontvangen op hun telefoon, zelfs als ze zijn ingeschakeld in het systeem. Als een bericht een teken bevat dat niet wordt ondersteund door het SMS-berichtensysteem, wordt het gehele bericht in het Engels verstuurd. In alle andere gevallen wordt het bericht verstuurd in de standaardtaal van Learn. Gebruikers kunnen alleen per SMS mededelingen ontvangen als ze beschikken over een geldig telefoonnummer dat ondersteuning biedt voor SMS-berichten en als dit nummer is opgeslagen in hun persoonlijke gegevens.

Als u Nee selecteert, kunnen gebruikers de optie voor meldingen via SMS niet kiezen wanneer ze hun voorkeuren voor het ontvangen van meldingen aanpassen.

Opties voor tekst naar spraak van Blackboard Connect
Tekst-naar-spraak ingeschakeld Selecteer Ja om meldingen te versturen via tekst naar spraak. Tekst naar spraak-berichten worden opgelezen aan gebruikers die hebben aangegeven meldingen op deze manier te willen ontvangen. Gebruikers moeten expliciet aangeven dat ze deze meldingen willen ontvangen op hun telefoon, zelfs als ze zijn ingeschakeld in het systeem. Deze optie is alleen beschikbaar als het systeemstandaardtaalpakket is ingesteld op Engels of Spaans. Gebruikers moeten een geldig telefoonnummer hebben opgeslagen in hun persoonlijke gegevens als ze meldingen willen ontvangen via Tekst naar spraak.

Als u Nee selecteert, kunnen gebruikers de optie voor meldingen via tekst naar spraak niet kiezen wanneer ze hun voorkeuren voor het ontvangen van meldingen aanpassen.

Tijdvak telefoonlevering Geef aan dat SMS-berichten en tekst naar spraak-berichten op ieder moment van de dag mogen worden verstuurd of stel een bepaald tijdvak in. Meldingen die buiten het tijdvak worden gegenereerd, worden vastgehouden tot het volgende tijdvak begint. Deze instelling heeft geen invloed op meldingen per e-mail, meldingen die worden weergegeven in Learn of systeemaankondigingen die per telefoon worden verstuurd.

SMS en Tekst naar spraak zijn geregistreerd als distributiemethoden in het meldingssysteem. Elke 20 minuten worden er vermeldingen verstuurd in Blackboard Learn. Deze periode kan worden geconfigureerd in het bestand bb-tasks.xml. Als de distributie plaatsvindt via SMS en Tekst naar spraak, verstuurt Learn het bericht naar Connect en verstuurt Connect het bericht naar de ontvangers.

Als binnen uw instelling Learn wordt uitgevoerd onder Windows, controleer dan of de tijdzone goed is ingesteld om er zeker van te zijn dat de berichten op het juiste moment worden bezorgd. Als u GMT-tijdzones gebruikt, wordt de tijdzone door Blackboard Connect ingesteld als EST. Om de juiste tijdzone naar de Connect-server te sturen, gaat u naar het Configuratiescherm van Windows en schakelt u daar de optie Klok automatisch aanpassen aan zomertijd en wintertijd in.