Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Typen meldingen

De volgende tabel bevat alle meldingen die het systeem kan produceren, samen met de gebruikers die deze meldingen ontvangen en onder welke omstandigheden. De tabel bevat ook de module waarin een melding wordt weergegeven.

Typen meldingen
Gebeurtenissen Ontvangers Belangrijk items Beschrijving
Mededeling beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Wordt gegenereerd op het moment dat er een mededeling wordt gemaakt. Als de cursusleider tijdens het opstellen van de mededeling aangeeft dat de meldingsinstellingen van gebruikers moeten worden genegeerd, wordt de melding direct bezorgd, ondanks eventuele instellingen van de gebruiker die hiermee conflicteren.
Opdracht is beschikbaar Cursusleiders en studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alleen studenten in de groep deze melding. Nee Nieuwe items Er is een opdracht beschikbaar gekomen.
Opdracht moet worden ingeleverd Studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alleen studenten in de groep de melding. Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een opdracht met een vervaldatum indient.
Opdracht had al moeten zijn ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Waarschuwingen voor items waarvan de vervaldatum is bereikt Een opdracht is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Opdracht is verzonden Cursusleiders. Als een groepsopdracht wordt ingezonden, ontvangen alle studenten in de groep een melding. Nee Nieuwe items (voor studenten/groepsopdrachten)

Aandacht gevraagd (voor cursusleiders)

Er is een opdracht ingediend. Alle studenten die deelnemen aan een groepsopdracht ontvangen deze melding in de module Nieuwe module wanneer die opdracht is ingediend. Studenten ontvangen deze melding niet voor individuele opdrachten.

Cursusleiders ontvangen deze melding in de module Aandacht gevraagd, zowel voor individuele opdrachten als groepsopdrachten.

Opdracht is te laat ontvangen Cursusleiders. Als een groepsopdracht wordt ingezonden, ontvangen alle studenten in de groep een melding. Nee Nieuwe items (voor studenten/groepsopdrachten)

Aandacht gevraagd (voor cursusleiders)

Er is een opdracht ingediend na de vervaldatum. Alle studenten die deelnemen aan een groepsopdracht ontvangen deze melding in de module Nieuwe module wanneer die opdracht is ingediend. Studenten ontvangen deze melding niet voor individuele opdrachten.

Cursusleiders ontvangen deze melding in de module Aandacht gevraagd, zowel voor individuele opdrachten als groepsopdrachten.

Poging gewijzigd De student die de poging heeft verzonden. Als het een groepspoging betreft, ontvangen alle studenten in de groep de melding. Nee Nieuwe items De gegevens van een bestaande poging zijn gewijzigd.
Inhoudsitem beschikbaar Cursusleiders en studenten Ja Nieuwe items Er is een van de volgende typen inhoudsitems beschikbaar:
 • Audio
 • Lege pagina
 • Cursusdocument
 • Webkoppeling
 • Afbeelding
 • Leermodule
 • Lesoverzicht
 • Syllabus
 • Video
Cursus/organisatie beschikbaar Cursusleiders en studenten Ja Nieuwe items Wordt gegenereerd op het moment dat een cursus wordt gemaakt. In tegenstelling tot alle andere meldingen in het systeem, kan deze melding niet worden uitgeschakeld. Als het meldingssysteem actief is, wordt deze melding altijd verstuurd naar alle deelnemers aan de cursus.
Retention Center Cursusleiders N.v.t. Nieuwe items Een overzicht van de meldingen van het Retention Center.

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Vervaldatum item met cijfertoekenning is bereikt Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt De vervaldatum is bereikt van een item dat wordt voorgesteld door een kolom in Grade Center. Deze melding wordt alleen gegenereerd als de kolom een vervaldatum bevat. Deze melding wordt niet gegenereerd voor opdrachten en toetsen, zelfs niet als deze kolommen hebben in Grade Center.
Vervaldatum item met cijfertoekenning is verstreken Cursusleiders en studenten Ja Waarschuwingen voor items waarvan de vervaldatum is bereikt De vervaldatum is verstreken van een item dat wordt voorgesteld door een kolom in Grade Center. Deze melding wordt alleen gegenereerd als de kolom een vervaldatum bevat. Deze melding wordt niet gegenereerd voor opdrachten en toetsen, zelfs niet als deze kolommen hebben in Grade Center.
Cijfer gewist De student die het cijfer heeft gekregen dat nu is gewist. Nee Nieuwe items Er is een cijfer gewist.
Item heeft cijfer De student die wordt beoordeeld. Nee Nieuwe items Er is een cijfer ingevoerd voor een item dat wordt voorgesteld door een kolom in Grade Center.
Enquête is beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een enquête beschikbaar gekomen.
Enquête moet worden ingeleverd Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een enquête met een vervaldatum publiceert.

Gebruikers ontvangen soms zowel de melding Enquête is beschikbaar> als de melding Enquête moet worden ingeleverd.

Enquête is te laat Cursusleiders en studenten Ja Waarschuwingen voor items waarvan de vervaldatum is bereikt Een enquête is niet voor de vervaldatum ingeleverd.

Als de vervaldatum is verstreken, wordt deze melding samen met de melding Enquête moet worden ingeleverd verstuurd.

Enquête is verzonden Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een enquête gepubliceerd.
Toets is beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een toets beschikbaar gekomen.
Einddatum toets Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een toets met een vervaldatum indient.
Toets te laat ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Waarschuwingen voor items waarvan de vervaldatum is bereikt Een toets is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Toets is verzonden Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een toets ingediend. Deze melding wordt niet gegenereerd voor toetsen die automatisch worden beoordeeld.
Toets is te laat verzonden Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Een toets is na de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt niet gegenereerd voor toetsen die automatisch worden beoordeeld.
Ongelezen blogberichten Cursusleiders en studenten N.v.t. Nieuwe items Een telling van ongelezen blogberichten. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen blogberichten
 • Het aantal ongelezen blogberichten per cursus
 • Het aantal ongelezen blogberichten per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen dagboekvermeldingen Cursusleiders en studenten N.v.t. Nieuwe items Een telling van ongelezen dagboekvermeldingen. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen dagboekvermeldingen
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per cursus
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen berichten in discussieruimte Cursusleiders en studenten N.v.t. Nieuwe items Een telling van het aantal ongelezen berichten in een discussieruimte. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen berichten
 • Het aantal ongelezen berichten per cursus
 • Het aantal ongelezen berichten per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Wiki-poging verzonden Cursusleiders. Als een wiki-groepsopdracht wordt ingezonden, ontvangen alle studenten in de groep een melding. Nee Nieuwe items Er is een wikivermelding voor cijfertoekenning ingediend.

Een melding kan ook als "belangrijk" worden geclassificeerd door het systeem. Dit zijn meldingen die om wat voor reden dan ook op een speciale manier worden verwerkt:

 • Belangrijke meldingen worden altijd gegenereerd, zelfs in scenario's waarbij cursussen worden geïmporteerd, gekopieerd of met Momentopname worden verwerkt. Normaal is het zo dat in deze scenario's een zo beperkt mogelijk aantal meldingen wordt gegenereerd om de systeembelasting te beperken. Zie Meervoudige meldingen voor meer informatie.
 • De ontvangersrecords van belangrijke meldingen worden nooit permanent verwijderd. Deze records worden wel gemarkeerd als Verwijderd, maar blijven wel aanwezig in het systeem. Al deze meldingen zijn standaard actief. Uit prestatie- en gebruiksoverwegingen moeten beheerders daarom de meldingen uitschakelen die niet door het systeem hoeven te worden gegenereerd. Zie Prestatieaspecten van het meldingssysteem voor meer informatie.