Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Enterprise-toetsen

Met behulp van enterprise-toetsen kunt u de tevredenheid, community-betrokkenheid en andere attitudes meten die een invloed hebben op de efficiëntie van de instelling. Toetsen (eigenlijk enquêtes) meten indirect het leergedrag van studenten door voort te bouwen op zelf gerapporteerde gegevens en geïmpliceerde slaagverwachtingen.

Enterprise-toetsen worden op systeemniveau aangeboden. Zij vervangen geen cursusenquêtes die beschikbaar zijn voor cursusleiders in hun cursussen. Zie Toetsen en enquêtes maken voor meer informatie over cursustoetsen.

Enterprise-toetsen of -enquêtes verzamelen feedback van specifieke groepen mensen. Ontvangers van een enquête kunnen worden geselecteerd op basis van hun rol in het systeem, hun inschrijving bij cursussen of hun lidmaatschap van een afdeling of eenheid als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement. U kunt ook een lijst uploaden met e-mailadressen van ontvangers zodat u de enquête kunt versturen naar community-leden, bedrijfsleiders, alumni, ouders en andere belanghebbenden.

Bij enterprise-toetsen worden gegevens anoniem verzameld. Individuen kunnen niet worden vastgesteld aan de hand van hun antwoorden, tenzij de standaardinstelling wordt aangepast bij het instellen van een antwoordperiode.

Als een student is ingeschreven bij meer dan één cursus die deel uitmaakt van de scope van een enquête, ontvangt die student een melding voor ELKE cursus en moet er per cursus worden gereageerd. De antwoorden worden dan gekoppeld aan de cursus waarop deze betrekking hebben.

Beschikbare vraagtypes in enterprise-enquêtes zijn Likert-schaal, matrix, meerkeuze, of/of-vragen en vragen met open antwoorden. U kunt instructies, sectie-einden, pagina-einden toevoegen en een aangepaste koptekst en voettekst invoegen.

U kunt uw enquête verzenden naar meerdere reeksen van ontvangers en de resultaten analyseren. De resultaten worden vergeleken aan de hand van antwoordperiodes, dat zijn sets met ontvangers en een periode die u opgeeft. U kunt ook vergelijken op basis van inschrijvingen, lidmaatschap, demografie of een bepaalde enquêtevraag. U kunt geen rapporten genereren om resultaten te vergelijken van verschillende enquêtes, alleen verschillende antwoordperiodes voor dezelfde enquête. Om resultaten te analyseren van verschillende enquêtes, kunt u de enquêtegegevens downloaden en een andere tool gebruiken.

U moet een speciale gebruikersaccount hebben om de enterprise-enquêtetool te kunnen gebruiken. Uw instelling maakt deze account voor u. Selecteer op het tabblad Mijn instelling op  Enterprise-enquêtes  in het paneel  Tools . Zie Toegang tot enterprise-enquêtes en accountbeheer voor meer informatie.

Enquêtes zijn niet toegankelijk via openbare Java Docs of de API voor webservices.

Informatie over de pagina Enterprise-toetsen

  1. Gebruik de zoekfilters om bestaande toetsen of enquêtes te zoeken.
  2. Klik op een waarde in de kolom Antwoordgroepen om de antwoordperioden, status en het aantal ingevulde enquêtes te bekijken.
  3. Klik op Resultaten analyseren om de resultaten weer te geven van uw enquête en de resultaten te vergelijken van verschillende antwoordperiodes.