Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanpassing plannen

Dit gedeelte is bedoeld voor beheerders die de opmaak en stijl van de gebruikersinterface van Content Collection willen aanpassen. Het is belangrijk dat u bekend bent met de onderdelen en tools van Content Collection voordat u de interface gaat aanpassen. Het betreft onder andere deze gebieden en tools:

  • inhoudsgebieden, waaronder Mijn inhoud en Cursusinhoud;
  • tools, waaronder portfolio's en de catalogus met leerobjecten;
  • acties die op de items kunnen worden uitgevoerd die op de actiebalk van de inhoudslijst worden weergegeven.

Als u de beste weergaveopties voor Content Collection wilt bepalen, moet u de onderdelen van de gebruikersinterface bekijken vanuit het perspectief van de betrokken gebruikersgroepen en instellingen.

Instellingskleuren

De meeste instellingen hebben een vaste stijl waarbij een aantal kleuren hoort. In Blackboard Learn kunnen de kleuren overal worden aangepast, inclusief het Content Collection-menu. Het wordt aangeraden de kleurinstellingen voor alle tools in een keer te kiezen, zelfs als sommige tools pas later beschikbaar worden gemaakt. Hierdoor hoeft u kleuren slechts één keer in te stellen.

Tip:  Een tekst met contrasterende kleuren is makkelijker te lezen. Als de kleuren van uw instelling niet makkelijk kunnen worden gelezen, kunt u zwart of wit gebruiken met de kleuren.

Tools

Denk goed na over beleidsbeslissingen die invloed hebben op het gebruik van bepaalde tools in het systeem. Portaalclients kunnen tools beschikbaar maken voor bepaalde instellingsrollen op basis van beleidsbeslissingen en implementatieplannen voor het systeem.

Voorschriften

Houd rekening met voorschriften die binnen een instelling gelden voor gedeelde bestanden, het gebruik van bepaalde bestandstypen onder het auteurrecht of de ruimte en beschikbaarheid van de vaste schijf. U kunt dergelijke voorschriften het beste met alle betrokken partijen bespreken voordat u Content Collection configureert.

Terminologie

Houd bij het weergeven van een tool rekening met eventuele naamconventies die voor de instelling kunnen gelden. Als binnen de instelling bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de term Sectie in plaats van Cursus, is sectie-inhoud een passende naam voor het bijbehorende gebied. Of wanneer de catalogus met leerobjecten onder een andere naam wordt gebruikt, kunt u die naam gebruiken voor de koptekst van de werkset en het label van de snelkoppeling.

Toegang voor cursusleiders, cursusbouwers, bibliothecarissen, catalogusbeheerders, studenten

Houd bij het instellen van de beschikbaarheid van tools rekening met gebruikers die toegang tot de tool moeten hebben voordat deze beschikbaar moet zijn voor algemene gebruikers. Bij het implementeren van de tool Portfolio kunt u bijvoorbeeld besluiten om alleen toegang te verlenen aan een bepaalde groep gebruikers, zoals docenten of de coördinator van een cursus. Deze optie is alleen beschikbaar als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement.