Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opties voor weergave van inhoudslijst

Beheerders kunnen instellen welke acties mogen worden uitgevoerd door gebruikers via de pagina Inhoudslijst. De optie voor het kopiëren van items kan bijvoorbeeld beschikbaar worden gemaakt of worden verborgen op deze pagina. Beheerders kunnen ook instellen welke kolommen worden weergegeven op de pagina.

Opties voor weergave van inhoudslijst instellen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Weergaveopties.
 2. Klik op Opties voor weergave van inhoudslijst. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
 3. Veld Beschrijving
  Acties weergeven Klik op Ja of Nee om aan te geven welke items moeten worden weergegeven op de actiebalk. Acties die niet worden weergegeven, zijn verborgen. Hier gelden echter geen beperkingen voor.
  Kolommen weergeven Klik op Ja of Nee om aan te geven welke kolommen worden weergegeven in de inhoudslijst.
  Quotuminformatie Selecteer Ja of Nee om te bepalen of quotuminformatie voor de bestanden wordt weergegeven.
  Standaardaantal items per pagina instellen Selecteer het aantal items dat moet worden weergegeven op een pagina voordat de gebruiker naar het volgende venster moet gaan om aanvullende items te zien.
 4. Klik op Verzenden.