Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingen voor eReserves configureren

Het gebied eReserves biedt controle over de beschikbaarheid van bibliotheekinhoud voor gebruikers. Beheerders kunnen op de pagina eReserves beheren instellingen kiezen om het maken van submappen in eReserves toe te staan of te weigeren. Alle gebruikers (behalve gasten en waarnemers) kunnen de inhoud van eReserves-mappen bekijken, maar alleen een gebruiker met de rol bibliothecaris kan inhoud toevoegen of wijzigen.

Instellingen van eReserves configureren

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Instellingen voor Inhoudsbeheer.
  2. Selecteer eReserves.
  3. Selecteer Ja om voor elke cursus in Blackboard Learn automatisch eReserves-mappen te maken. Selecteer Nee als u niet wilt dat er automatisch eReserves-mappen worden gemaakt. Als deze instelling wordt ingeschakeld nadat er cursussen zijn gemaakt, worden er automatisch mappen voor deze cursussen toegevoegd aan eReserves.

Een eReserves-map maken

Met de opdrachtregeltool create-course-directory kunt u een map maken voor een cursus met de opgegeven cursus-ID en worden de juiste machtigingen voor de cursus en de rollen toegewezen. Met de tool wordt ook de eReserves-map voor de cursus toegevoegd. Dit is alleen mogelijk als de bibliotheekfunctie van eReserves is ingeschakeld in het systeem.

Als de eReserves-map niet is gegeneerd door een beheerder, worden in in eReserves automatisch submappen aangemaakt voor een cursus op het moment dat een cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer het gebied eReserves in de bibliotheek de eerste keer gebruikt. Een cursusleider kan bijvoorbeeld een eReserves-map maken door op de map voor het gebied eReserves in de bibliotheek te klikken. Er wordt dan automatisch een submap met de cursus-ID van de cursus toegevoegd aan het gebied eReserves.

De rol van bibliothecaris

In Blackboard Learn is een bibliothecaris een gebruiker die volledige machtigingen heeft voor mappen in eReserves. Gebruikers moeten de rol bibliothecaris hebben om de inhoud van eReserves goed te kunnen beheren.

Cursusleiders, onderwijsassistenten, cursusbouwers hebben eveneens volledige machtigingen voor de cursusmappen van eReserves voor cursussen waarbij ze zijn ingeschreven. Alle overige gebruikers, met uitzondering van gasten en waarnemers, hebben alleen leestoegang tot dit gebied. Cursusleiders kunnen ook items uit eReserves toevoegen aan hun cursus.

Een bibliothecarisrol definiëren

Meerdere gebruikers kunnen de rol bibliothecaris hebben.

  1. Gebruik het configuratiescherm voor systeembeheer om te controleren of eReserves is ingeschakeld.
  2. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Inhoud beheren.
  3. Klik op de koppeling Bibliotheek in het bestandssysteem.
  4. Open het contextmenu voor eReserves en kies Machtigingen .

  5. Klik op Specifieke gebruikers selecteren.
  6. Voer de gevraagde informatie op deze pagina in. Typ de gebruikersnaam van de bibliothecaris in het veld Gebruikersnaam. Selecteer alle opties (Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren) in het veld Machtigingen. Klik op Verzenden.

Bibliothecarissen hebben toegang tot eReserves-mappen via de optie Map zoeken. Als de bibliothecaris is ingeschreven bij de cursus, worden de bijbehorende cursusmappen in eReserves automatisch weergegeven.