Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

eReserves beheren

Beheerders moeten eReserves inschakelen voordat deze optie beschikbaar is voor gebruikers. Zodra eReserves is ingeschakeld, wordt binnen dit gebied een cursusmap gemaakt voor elke cursus.

Volg deze stappen om eReserves in te schakelen:

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Instellingen voor Inhoudsbeheer.
  2. Klik op eReserves.
  3. Klik op Ja.
  4. Klik op Verzenden.

eReserves inschakelen als Content Collection al in gebruik is

Beheerders kunnen eReserves op elk moment inschakelen, zelfs wanneer gebruikers al enige tijd actief gebruik hebben gemaakt van Content Collection. Als eReserves wordt ingeschakeld wanneer Content Collection al in gebruik is, worden er automatisch cursusmappen gegenereerd binnen eReserves wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerstvolgende keer opent.

eReserves uitschakelen als Content Collection al in gebruik is

Als eReserves wordt uitgeschakeld, worden er niet langer automatisch mappen gemaakt voor nieuwe cursussen. Bestaande inhoud wordt niet verwijderd uit eReserves, maar het gebied zelf wordt niet meer weergegeven onder Bibliotheek in het navigatiemenu aan de linkerkant. De functies Zoeken en Direct naar locatie kunnen nog wel worden gebruikt om inhoud te zoeken in eReserves.

Als eReserves opnieuw wordt uitgeschakeld en later weer wordt ingeschakeld, worden de cursusmappen opnieuw weergegeven wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection benadert.

Cursusmappen maken in eReserves

De beheerder kan de opdrachtregeltool create-course-directory gebruiken om mappen te maken voor cursussen in Content Collection en overeenkomende mappen in eReserves. Deze tool is vooral handig om de eReserves-mappen vooraf te activeren. Op deze manier kunt u bibliothecarissen bijvoorbeeld de gelegenheid geven materialen te uploaden voordat een nieuw semester begint.

De cursus moet al bestaan in Blackboard Learn voordat deze opdrachtregeltool wordt gebruikt.

Opdrachtsyntaxis

create-course-directory cursus-ID

Voorbeeld

Met de opdracht create-course-directory geschiedenis100 wordt een cursusmap voor geschiedenis100 gemaakt.

Automatisch mappen aanmaken

Als beheerders de eReserves-cursusmap niet genereren via de opdrachtregeltool, worden er binnen eReserves automatisch cursusmappen gegenereerd wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerste keer benadert. Op dat moment kunnen alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus de cursusmap zien in eReserves.

Wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection benadert, worden alle cursussen die deze rollen bevatten gelijktijdig gegenereerd in de map /courses en in de map /eReserves/courses.