Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingen voor algemeen schema configureren

Het algemene schema bepaalt de structuur van de Blackboard Learn-database. Het is een database die afzonderlijk van de documentarchiefdatabases wordt gebruikt en verbindingen en informatie naar elke documentarchief beheert. Op de pagina Instellingen algemeen schema kunnen beheerders tijdsinstellingen voor databaseverbindingen en de grootte van de verbindingspool wijzigen.

Zie  JDBC-instellingen configureren voor een beschrijving van verbindingspools. Voor een algemeen schema is een afzonderlijke pool van verbindingen nodig. Verder zijn aanzienlijk minder verbindingen nodig dan voor elk documentarchief.

Instellingen voor algemeen schema configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Technische instellingen.
 2. Klik op Instellingen algemeen schema. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
   
  Veld Beschrijving
  Time-out dode verbinding Voer het aantal seconden in voordat een time-out optreedt voor een 'dode' verbinding en deze wordt verwijderd uit de pool. Een dode verbinding is een verbinding waarbij niets wordt verzonden tussen de database en Content Collection.
  Verloop actieve verbinding Het kan gebeuren dat een verbinding open blijft maar niet kan worden gebruikt. Dit wordt ook wel een "vastgelopen" Java-verbinding genoemd. Hoewel de verbinding niet kan worden gebruikt, is het geen dode verbinding. Door alle actieve open verbindingen automatisch te laten verlopen, worden uiteindelijk alle vastgelopen verbindingen gesloten. Voer het aantal minuten in dat een databaseverbinding open blijft voordat het systeem de verbinding automatisch sluit. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt totdat het maximum aantal verbindingen is bereikt.
  Maximumgrootte van verbindingspool Het maximum aantal verbindingen dat kan bestaan in de verbindingspool. Als dit getal te hoog is, kunnen de prestaties afnemen omdat de databaseserver te veel bronnen in beslag neemt. Als dit getal te laag is, kan het langer duren voordat aanvragen worden verwerkt omdat ze in een wachtrij blijven staan totdat een verbinding wordt vrijgemaakt.
  Minimumgrootte van verbindingspool Voer de minimumgrootte van de verbindingspool in. Omdat doorgaans slechts een klein aantal verbindingen naar het algemene schema nodig is, volstaat de standaardinstelling 2 voor de meeste instellingen.