Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Prestatie-instellingen configureren

Via de pagina Prestatie-instellingen kunnen beheerders cache-opties opgeven voor bestanden en query's. Deze instellingen kunnen de prestaties verbeteren voor gebruikers van Content Collection.

Prestatie-instellingen configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Technische instellingen.
 2. Klik op Prestatie-instellingen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
   
  Veld Beschrijving
  Prestatie-instellingen
  Grootte bestandscache Voer de grootte van de cache in megabyte in. Het cachen van bestanden in geheugen verbetert de prestaties doordat het aantal leesbewerkingen vanaf schijf wordt beperkt. De standaardinstelling van 1 MB maakt het cachen mogelijk van kleine, veel gebruikte bestanden. U kunt deze instellingen verhogen tot maximaal 10 MB.
  Cache voor query-instructies ingeschakeld Selecteer Ja om cache voor query-instructies in te schakelen. Hierdoor worden de prestaties verbeterd wanneer dezelfde query-instructies meerdere keren worden gebruikt. Selecteer Nee als u query-instructies niet wilt cachen. De standaardinstelling is Ja. Wanneer u cache voor query-instructies inschakelt, worden de prestaties aanzienlijk verbeterd, maar wordt wel een kleine hoeveelheid extra geheugen in beslag genomen.
  Maximum aantal resultaten van een zoektocht Voer het aantal bronnen in die worden geretourneerd als reactie op een zoekopdracht van een WebDAV-bron. Zo wordt voorkomen dat het systeem zichzelf overbelast met één verzoek. Standaard worden er maximaal 1000 zoekresultaten weergegeven.

Beperking grootte transactiewijziging

Het systeem kan het aantal bestanden/mappen dat kan worden veranderd in één enkele transactie beperken. Dit voorkomt dat gebruikers handelingen uitvoeren die een negatief effect hebben op de systeemprestaties. De standaardwaarde is 5000. Een hoge waarde voor "Maximum aantal resultaten van een zoektocht" kan tot gevolg hebben dat de standaardlimiet wordt overschreden. Hetzelfde geldt voor cursussen met uitzonderlijk veel submappen. Voor sommige instellingen moet deze waarde tijdelijk op "onbeperkt" worden ingesteld om de bewerking Inhoud opnieuw controleren te voltooien of "grote cursussen te archiveren, herstellen, kopiëren of verwijderen".