Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

JDBC-instellingen configureren

Beheerders kunnen voor elk documentarchief de JDBC-instellingen (Java Database Connectivity) aanpassen. JDBC is een Java-standaard waarmee Java-toepassingen zoals Content Collection verbinding kunnen maken met databases. Content Collection leest informatie van en schrijft informatie naar de database via groepsverbindingen, ook wel "verbindingspools" genoemd. Via een item (een verbinding in een pool) kan een Java-thread gebruikmaken van databasebronnen. Elke gegevensaanvraag van eindgebruikers neemt gewoonlijk een item uit de pool in beslag. Er bestaat echter geen een-op-een-relatie tussen gebruikersaanvragen en het aantal vereiste verbindingen. Wanneer de aanvraag is afgehandeld, wordt de verbinding vrijgemaakt voor een andere gebruiker.

Als er meer databaseaanvragen dan beschikbare verbindingen zijn, blijven de aanvragen in een wachtrij staan totdat een databaseverbinding beschikbaar is.

Bij intensief gebruik van Content Collection moet doorgaans de maximumgrootte van de verbindingspool worden verhoogd. Hierdoor kan de database meer aanvragen tegelijk verwerken. Als de maximumgrootte van de pool echter te hoog is, kunnen de prestaties van de database afnemen vanwege de extra eisen aan de processor en het geheugen. Bij verlaging van de maximumgrootte van de pool vermindert de belasting van de database. Als de maximumgrootte echter te laag is, duurt het langer voordat gebruikersaanvragen worden verwerkt omdat deze langer in de wachtrij staan tot een verbinding vrij is.

Een instelling kan een uniek gebruikspatroon voor elk documentarchief hebben. Als gebruikers bijvoorbeeld intensief gebruikmaken van de virtuele vaste schijf maar nauwelijks van het gebied Cursussen, kunt u overwegen het maximum aantal verbindingen voor het documentarchief /users te verhogen en de instellingen voor het documentarchief /courses te verlagen.

JDBC-instellingen configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Technische instellingen.
 2. Klik op Documentarchieven.
 3. Klik in het contextmenu voor het documentarchief op JDBC-instellingen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  JDBC-instellingen
  Veld Beschrijving
  JDBC-instellingen  
  Verbindingsverloop Het kan gebeuren dat een verbinding open blijft maar niet kan worden gebruikt. Dit wordt ook wel een "vastgelopen" Java-verbinding genoemd. Door alle open verbindingen automatisch te laten verlopen, worden uiteindelijk alle vastgelopen verbindingen gesloten. Voer het aantal minuten in dat een databaseverbinding open blijft voordat het systeem de verbinding automatisch sluit. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt totdat het maximum aantal verbindingen is bereikt.
  Maximum aantal verbindingen Het maximum aantal verbindingen dat kan bestaan in de verbindingspool. Als dit getal te hoog is, kunnen de prestaties afnemen omdat de databaseserver te veel bronnen in beslag neemt. Als dit getal te laag is, kan het langer duren voordat aanvragen worden verwerkt omdat ze in een wachtrij blijven staan totdat een verbinding wordt vrijgemaakt.
  Minimum aantal verbindingen Voer hier een minimumgrootte in voor de databaseverbindingspool.
  Time-outperiode dode verbinding Voer het aantal seconden in voordat een time-out optreedt voor een 'dode' verbinding en deze wordt verwijderd uit de pool. Een dode verbinding is een verbinding waarbij niets wordt verzonden tussen de database en Content Collection.
 4. Klik op Verzenden.