Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Single Course User Participation Report

Het Single Course User Participation Report is bedoeld voor het genereren van rapporten over de deelname aan of de bijdrage van gebruikers aan bepaalde of verschillende cursussen, met informatie die vereist is om te bepalen of een student ontvangen financiering al dan niet moet terugbetalen overeenkomstig de regels die hiervoor zijn opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs (Return of Title IV Funds (R2T4)). Het rapport bestaat uit een downloadbestand met gegevens van de academische activiteiten/inzendingen van een gebruiker voor een bepaalde cursus.

Dit rapport moet niet worden verward met het Overzichtsrapport gebruikersactiviteiten, dat een overzicht geeft van de toegang van de gebruikers en klikactiviteit binnen een cursus. 

De gegevens worden uitgevoerd in een Microsoft Excel®-spreadsheet (*.xls), zodat ze kunnen worden gebruikt en bewerkt in een extern programma voor gegevensmanipulatie zoals Microsoft Excel, Microsoft Access, SAS en SPSS.

Het rapport biedt de volgende informatie:

 • Identificatiegegevens van de student, zoals: voornaam, achternaam, gebruikers-ID en batch-ID
 • De instelling voor de systeembeschikbaarheid
 • De cursus-ID en batch-ID van de cursus
 • De datum/tijd van de inzending
 • Het aantal inzendingen voor itemtypen met pogingen binnen een cursus, waaronder:
  • Opdrachten
  • Toetsen
  • Berichten in discussieruimte
  • Blogs
  • Dagboeken

Alleen gegevens voor items met pogingen aanwezig binnen cursussen van Blackboard Learn worden in het rapport opgenomen. Beoordeling van een item is geen vereiste om de poging op te nemen in het rapport. Als het type item niet wordt gebruikt in de cursus, zijn er geen gegevens om te vermelden in het rapport.

Meer informatie

Zie Cursusrapporten voor meer informatie over cursusrapporten.