Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wachtwoord, persoonlijke gegevens en instellingen

U kunt uw persoonlijke gegevens en instellingen wijzigen via het algemene navigatiemenu.

Als u de persoonlijke gegevens, het wachtwoord of de instellingen niet kunt wijzigen, heeft de instelling mogelijk ingesteld dat dit niet is toegestaan binnen Blackboard Learn. Aangezien Blackboard Learn gegevens vaak deelt met andere systemen binnen de onderwijsinstelling, zoals de administratie, kan het zijn dat uw gegevens overal hetzelfde moeten zijn. In dit geval worden op uw instelling andere procedures gehanteerd voor het aanpassen van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.

Persoonlijke gegevens wijzigen

U kunt de gegevens die worden opgenomen in uw accountprofiel wijzigen op de pagina Persoonlijke gegevens bewerken. De wijzigingen op deze pagina worden overal binnen Blackboard Learn doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld uw adres wijzigt, wordt het nieuwe adres weergegeven in alle cursussen waarbij u bent ingeschreven. De meeste persoonlijke gegevens zijn niet verplicht.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Kies Persoonlijke gegevens bewerken op de pagina Persoonlijke gegevens.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Persoonlijke gegevens bewerken.
 4. Klik op Verzenden.

Uw wachtwoord wijzigen

Blackboard adviseert uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de veiligheid te waarborgen. Het wordt tevens aanbevolen geen persoonlijke gegevens als wachtwoord te gebruiken, zoals uw naam.

als u het wachtwoord niet kunt wijzigen, heeft de instelling mogelijk bepaald dat dit niet is toegestaan binnen Blackboard Learn. Aangezien Blackboard Learn gegevens vaak deelt met andere systemen binnen de onderwijsinstelling, zoals de administratie, kan het zijn dat uw gegevens overal hetzelfde moeten zijn. In dit geval worden op uw instelling andere procedures gehanteerd voor het aanpassen van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Kies Wachtwoord wijzigen op de pagina Persoonlijke gegevens.
 3. Typ op de pagina Wachtwoord wijzigen een nieuw wachtwoord voor de account. Het wachtwoord moet uit ten minste één teken bestaan en mag geen spaties bevatten.
 4. Voer het wachtwoord nogmaals in om de juistheid ervan te controleren.
 5. Klik op Verzenden.

Een avatar toevoegen

U kunt een avatar uploaden die wordt gebruikt om u overal binnen het systeem voor te stellen. Avatars worden weergegeven in de paginakop, blogs, dagboeken, discussies en in meldingenmodules zoals Nieuwe items, Aandacht gevraagd en Takenlijst.

Gebruikers kunnen een foto of een andere afbeelding uploaden als avatar. De aanbevolen pixelgrootte voor een avatar is 150 x 150.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Klik op de pagina Persoonlijke gegevens op Mijn locaties aanpassen.
 3. Op de pagina Mijn instellingen aanpassen kunt u een persoonlijke avatar toevoegen of selecteren. Avatar-afbeeldingen mogen maximaal 150 pixels bij 150 pixels zijn. Selecteer Aangepaste avatar-afbeelding gebruiken.
 4. Klik op Bladeren in mijn computer.
 5. Selecteer de avatar-afbeelding en klik op Openen.
 6. U kunt in Mijn Blackboard koppelingen weergeven naar de cursussen waarin u bent ingeschreven. Selecteer Mijn cursussen. Om de lijst te beperken tot de meest recent bezochte cursussen, typt u een getal in het veld Alleen cursussen weergeven die zijn bezocht sinds: dagen.
 7. Klik op Verzenden.

Als uw instelling profielen heeft ingeschakeld, kunt u daar ook een foto van uzelf uploaden. Als u verschillende afbeeldingen uploadt naar het gedeelte Mijn instellingen aanpassen en naar uw profiel, wordt de afbeelding uit uw profiel gebruikt en niet de afbeelding uit Mijn instellingen aanpassen.

De instelling bepaalt of u avatars kunt toevoegen. Als uw instelling de profielfunctie heeft ingeschakeld, vervangen de afbeeldingen die studenten uploaden de avatars die hier zijn geüpload.

Persoonlijke instellingen wijzigen

Via het onderdeel Persoonlijke instellingen wijzigen kunt u opties instellen voor de inhoudseditor, het taalpakket en de weergave van instructies.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Kies Persoonlijke instellingen wijzigen op de pagina Persoonlijke gegevens.
 3. Schakel op de pagina Persoonlijke instellingen wijzigen de optie Aan in om de inhoudseditor beschikbaar te maken. Hiermee kunt u via een eenvoudige editor inhoud maken wanneer u inhoud invoert in tekstvakken van Blackboard Learn.
 4. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Taalpakket gebruiker of accepteer de standaardwaarde.
 5. Als u voor elke pagina instructies wilt weergeven, selecteert u Ja voor deze optie. Pagina-instructies zijn korte beschrijvingen van de onderdelen van een bepaalde pagina. Op bepaalde pagina's kunt u Meer Help kiezen om een nieuw venster te openen met aanvullende instructies voor de functie die u bekijkt.
 6. Klik op Verzenden.

Privacyopties instellen

Via de pagina Privacyopties instellen kunt u de gegevens kiezen die u algemeen beschikbaar wilt stellen. Deze gegevens worden weergegeven in de naamlijst en op groepspagina's. U kunt er ook voor kiezen deze gegevens beschikbaar te stellen in het gebruikersregister. Wanneer een e-mailadres niet beschikbaar wordt gesteld, wordt het niet weergegeven in de naamlijst, op groepspagina's, het gebruikersregister, de samenwerkingstool of een ander deel van de toepassing.

als uw instelling profielen en de tool Mensen heeft ingeschakeld, kunt u privacy-instellingen in uw profiel instellen. De privacy-instellingen in uw persoonlijk profiel bepalen hoe uw profiel wordt weergegeven in de tool mensen.

Zie Uw reputatie en identiteit online beschermen voor meer informatie.

 1. Klik in het algemene navigatiemenu op Instellingen en vervolgens op Persoonlijke gegevens. U kunt het onderdeel Persoonlijke gegevens ook weergeven via het paneel Tools.
 2. Kies Privacyopties instellen op de pagina Persoonlijke gegevens.
 3. Schakel op de pagina Privacyopties instellen de selectievakjes in van de persoonlijke gegevens die andere gebruikers van Blackboard mogen zien.
 4. Als u de gegevens uit uw profiel wilt opnemen in het gebruikersregister, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
 5. Als u niet wilt dat andere cursusleden u e-mail kunnen sturen, schakelt u dat selectievakje in.
 6. Als u niet wilt dat uw naam wordt opgenomen in de naamlijst, schakelt u die optie in.
 7. Klik op Verzenden.