Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Functies voor de cursusleider

Met de gebruikersinterface van Blackboard Learn kunt u eenvoudig navigeren, inhoud aanbieden, items bewerken en opties wijzigen om de manier van werken met de interface voor gebruikers aan te passen.

U kunt deze pagina helemaal doornemen of rechtsboven op het pictogram Inhoudsopgave pictogram Inhoudsopgave klikken en een bepaald onderwerp kiezen.

Functies voor de cursusleider in uw cursus

 1. Bewerkingsmodus: wanneer de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), worden alle functies voor cursusleiders weergegeven. U ziet dan bijvoorbeeld functies op de actiebalk zoals Inhoud bouwen en u kunt ook contextmenu's weergeven. Wanneer de bewerkingsmodus is uitgeschakeld (UIT), ziet u de cursus zoals studenten deze zien. De knop voor het in- en uitschakelen van de bewerkingsmodus wordt weergegeven aan gebruikers met de rol Cursusleider, Onderwijsassistent, Cursusbouwer en Beheerder.

  Uw instelling kan deze functie uitschakelen.

 2. Actiebalk: rijen aan het begin van de pagina met acties die u op paginaniveau kunt uitvoeren, zoals Inhoud bouwen, Zoeken, Verwijderen en Uploaden. De functies op de actiebalk veranderen naargelang uw locatie in uw cursus. De actiebalk bevat meerdere functierijen zoals op de hoofdpagina van Grade Center.
 3. Contextmenu's: geef het contextmenu van een item weer door op de pijl-omlaag naast het item te klikken. Veel onderdelen in Blackboard Learn hebben een contextmenu, zoals inhoudsitems, koppelingen in het cursusmenu of kolommen van Grade Center. De opties in het contextmenu verschillen per onderdeel.
 4. Configuratiescherm het centrale toegangspunt voor cursusbeheerfuncties. U kunt hier de cursusstijl, cursustools en gebruikers beheren. Studenten zien het configuratiescherm niet.

Zie Navigeren in een cursus voor informatie over de functies in de gebruikersinterface die voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Cursusmenu

Het cursusmenu wordt aan de linkerkant van het cursusvenster weergegeven. Het is het belangrijkste hulpmiddel voor het navigeren binnen de cursus. U voegt koppelingen toe aan het cursusmenu om tools en materiaal aan te bieden aan gebruikers. U kunt de opmaak van het menu bepalen en de volgorde van de koppelingen.

Het cursusmenu wordt als een lijst weergegeven die alleen cursusmateriaal op het hoogste niveau bevat. Koppelingen kunnen worden weergegeven als knoppen of als tekst. Zie De menustijl selecteren als u de stijl van het cursusmenu wilt wijzigen.

Klik op het pictogram Cursusmenu weergeven in venster File:nl-nl/Learn/9.1_SP_14/Instructor/040_In_Your_Course/015_Instructor_Features/new_window_icon.png om het cursusmateriaal als een boomstructuur weer te geven in een nieuw venster. Gebruikers kunnen de structuur uitvouwen om de hiërarchie van de cursusnavigatie zichtbaar te maken. 

Uw instelling kan beperkingen voor opties instellen om een consistente stijl voor alle cursussen te behouden. Dit kan betekenen dat sommige tools bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn dat namen van cursusgebieden niet kunnen worden gewijzigd.

Een koppeling maken in het cursusmenu

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Selecteer het type inhoud dat u wilt maken.
 3. Voer een naam in voor de koppeling. Voer alle vereiste gegevens in, zoals een URL voor Webkoppeling.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de koppeling weer te geven in het cursusmenu. U kunt vooraf inhoud maken, deze instellen als niet beschikbaar en vervolgens op het juiste moment beschikbaar stellen aan studenten.
 5. Klik op Verzenden. Er wordt een koppeling naar de nieuwe inhoud toegevoegd aan het cursusmenu.

Gebruikers kunnen alleen efficiënt navigeren als u het cursusmenu overzichtelijk houdt. Beperk daarom het aantal koppelingen dat u toevoegt aan het cursusmenu. Gebruik inhoudsgebieden voor het groeperen van verwante items en geef de cursus organisatie en structuur.

Onderdelen van het cursusmenu

In de onderstaande tabel ziet u de soorten inhoud en tools die u kunt opnemen in het cursusmenu. U kunt ook subkoppen en scheidingslijnen toevoegen aan het menu om de koppelingen grafisch van elkaar te scheiden.

Onderdelen van het cursusmenu
Type Beschrijving
Inhoudsgebied Inhoudsgebieden zijn de cursusgebieden op het hoogste niveau. Dit zijn de containers voor al het cursusmateriaal. Deze gebieden kunt u maken en beheren via het cursusmenu. Ook kunt u koppelingen naar cursusgebieden toevoegen aan het cursusmenu. Een cursus bestaat meestal uit verschillende inhoudsgebieden. Nadat u een inhoudsgebied hebt gemaakt, kunt u er inhoud aan toevoegen, zoals online lezingen, multimedia, toetsen en communicatietools. Zie Cursusgebieden maken voor inhoud voor meer informatie.
Lege pagina Met de tool Lege pagina kunt u bestanden, afbeeldingen en tekst als een koppeling toevoegen aan het cursusmenu. Gebruik alleen lege pagina's in het cursusmenu voor belangrijke informatie. Het cursusmenu wordt namelijk al snel overzichtelijk als er te veel koppelingen in staan. Verwijder de pagina's uit het menu als studenten de informatie niet meer nodig hebben.
Toolkoppeling U kunt een koppeling maken naar een tool die beschikbaar is in de cursus, zoals Agenda of Dagboeken. U kunt ook een koppeling naar de pagina Tools toevoegen.
Cursuskoppeling Maak een snelkoppeling naar een item, tool of gebied in een cursus.
Webkoppeling U kunt een koppeling maken naar een URL om snel toegang te bieden tot een informatiebron op internet.
Modulepagina Maak een modulepagina en selecteer de afzonderlijke modules voor de pagina. Dit kunnen tools zijn, zoals een rekenmachine, maar de modulepagina kan ook modules bevatten die informatie geven, zoals cijfers, waarschuwingen en taken.
Subkop Een subkop bestaat uit ongekoppelde tekst. U kunt gerelateerde koppelingen groeperen onder een subkop, zodat gebruikers informatie snel kunnen vinden.
Scheidingsteken Een lijn waarmee het cursusmenu visueel wordt opgesplitst in verschillende gebieden, zodat gebruikers informatie snel kunnen vinden. U kunt de lijn verplaatsen naar de gewenste positie.

Koppelingen in het cursusmenu verplaatsen en beheren

U kunt de koppelingen in het cursusmenu anders rangschikken en hernoemen om studenten te helpen bij het zo efficiënt mogelijk doorlopen van de cursus.

 1. Wijzig de volgorde van de koppelingen in het cursusmenu door deze naar de gewenste positie te slepen.
 2. U kunt ook de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord pictogram voor de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord gebruiken om de volgorde van de koppelingen aan te passen.
 3. Open het contextmenu van een koppeling en klik op Naam wijzigen om de naam van de koppeling aan te passen. Selecteer Koppeling verbergen om de koppeling niet beschikbaar te stellen aan studenten. Klik op Koppeling weergeven om de koppeling weer te geven in het cursusmenu. Als u een inhoudsgebied verwijdert, worden alle bijbehorende inhoudsitems eveneens permanent verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 4. Als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), wordt de titel van een niet-beschikbare koppeling weergegeven als een rechthoek met een schuine streep erdoor ( pictogram voor niet-beschikbare koppeling ). Studenten zien de koppeling dan niet in het cursusmenu.

Contextmenu’s

Als gebruikers binnen Blackboard Learn een bewerking kunnen uitvoeren op een item, is er een contextmenu gekoppeld aan het item. Geef het contextmenu van een item weer door op de pijl-omlaag naast het item te klikken. Het contextmenu bevat opties voor het bijbehorende onderdeel van Blackboard Learn, zoals inhoudsitems, koppelingen in het cursusmenu of kolommen van Grade Center. De opties in het contextmenu verschillen per onderdeel.

Algemene opties in contextmenu's

De volgende opties zijn voor veel items in Blackboard Learn beschikbaar. Als een optie niet wordt weergegeven, kunt u deze niet uitvoeren op het item.

 • openen
 • bewerken
 • kopiëren
 • verplaatsen
 • Verwijderen

Overige opties in contextmenu's

Deze opties verschillen naargelang het type item en de rol van de gebruiker. De onderstaande lijst is niet volledig.

 • Opties voor adaptieve inhoud
 • Metagegevens
 • Statistiekentracering
 • Gebruikersvoortgang
 • E-mail
 • Beheren
 • Cijfer
 • Markeren als nieuw

Configuratiescherm

Het configuratiescherm wordt weergegeven onder het cursusmenu en biedt toegang tot alle functies voor het beheren van uw cursus. Gebruik de pijlen naast een koppeling om het betreffende gebied uit of samen te vouwen. Het configuratiescherm is alleen beschikbaar als u een van de volgende cursusrollen hebt: Cursusleider, Onderwijsassistent, Beoordelaar, Cursusbouwer of Beheerder.

Het configuratiescherm bestaat uit deze onderdelen:

Onderdelen van het configuratiescherm
Onderdeel Functie
Bestanden of Content Collection

Elke cursus is gekoppeld aan een gebied Cursusbestanden. Dit gebied is toegankelijk via de optie Bestanden in het configuratiescherm. De functie Cursusbestanden zorgt ervoor dat u vanuit een centrale locatie binnen de cursus toegang hebt tot alle bestanden. De opslaglocatie Cursusbestanden is relatief voor een bepaalde cursus en bevat dus alleen inhoud voor die cursus. De inhoud wordt niet automatisch gedeeld tussen alle cursussen die door dezelfde cursusleider worden gegeven. Het is echter wel mogelijk de inhoud van Cursusbestanden via koppelingen te gebruiken in andere cursussen.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Content Management, heeft de opslaglocatie de naam Content Collection. Het is een gemeenschappelijke opslaglocatie waar gebruikers inhoud kunnen delen. Dit betekent dat u inhoud uit andere cursussen en van uw computer kunt toevoegen aan een cursus en deze vervolgens beheert via Content Collection. In het configuratiescherm wordt de optie Content Collection weergegeven in plaats van Bestanden.

Cursustools Dit gebied bevat alle beschikbare tools die kunnen worden toegevoegd aan een cursus. Toegevoegde tools kunnen worden beheerd vanuit het configuratiescherm. Zie Beschikbaarheid van tools als u wilt lezen hoe u instelt welke tools hier beschikbaar zijn.
Evaluaties Hier vindt u koppelingen naar cursusrapporten, het Retention Center en het prestatieoverzicht. Kies deze opties om informatie te bekijken over activiteiten van studenten en het gebruik van inhoud, en om op de hoogte te worden gehouden van prestaties op basis van criteria die zijn opgesteld door cursusleiders. Zie Cursusrapporten, Retention Center en Het prestatieoverzicht voor meer informatie.
Grade Center Hier kunt u koppelingen kiezen voor de pagina Cijfer nodig, de volledige weergave van Grade Center, standaard slimme weergaven van Grade Center en slimme weergaven die u hebt gemaakt. Slimme weergaven staan in een ingesprongen lijst onder Volledig Grade Center. Zie Slimme weergaven voor meer informatie.
Gebruikers en groepen Dit gebied is bedoeld voor het opvragen, inschrijven, wijzigen en verwijderen van cursusgebruikers. Hier kunnen ook groepen studenten worden gemaakt voor samenwerkingsdoeleinden. Zie Gebruikers beheren en Tools voor cursusgroepen voor meer informatie.
Aanpassen Hier kunt u de opties beheren voor gast- en waarnemertoegang. U kunt de eigenschappen van een cursus, zoals de naam, beschikbaarheid en taalpakket wijzigen. U kunt de pagina Snelle configuratie en Lesstijl gebruiken om de weergave van uw cursus te wijzigen. U kunt aangeven welke tools beschikbaar zijn in uw cursus en welke gebruikers toegang hebben tot deze tools. Zie Inschrijvingsopties, Gast- en waarnemertoegang, Cursuseigenschappen, Andere talen dan het Engels, Opties voor de cursusstijl en Beschikbaarheid van cursustools voor meer informatie.
Pakketten en functies Dit gebied is bedoeld voor het importeren, exporteren en archiveren van de cursus, het controleren van cursuskoppelingen, het geheel of gedeeltelijk kopiëren van een cursus en het verplaatsen van geselecteerde bestanden naar Cursusbestanden of Content Collection (indien beschikbaar). Zie Cursuspakketten importeren, Cursussen exporteren en archiveren, Cursuskoppelingen controleren, Cursussen kopiëren en Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden voor meer informatie.
Help Kies deze optie om de onlinedocumentatie te raadplegen.

Opties voor paginering

U kunt de opties voor paginering wijzigen om te bepalen hoeveel items er op een pagina worden weergegeven in Blackboard Learn. U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoeveel forums worden weergegeven op de hoofdpagina van de discussieruimte of hoeveel items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig.

Standaard worden er 25 items per pagina weergegeven en het maximumaantal items is 1000 per pagina. Klik op Alles weergeven om alle items weer te geven en de andere besturingselementen te verbergen. Uit prestatieoverwegingen is het raadzaam het aantal items per pagina niet te groot te maken.

Ga als volgt te werk om de opties voor paginering te bewerken.

 1. Klik op Paginering bewerken.
 2. Typ een waarde in het tekstvak Items per pagina. Als de waarde groter is dan het totale aantal items, worden alle items weergegeven. Als de waarde kleiner is dan één, dan wordt er één item weergegeven.
 3. Klik op OK.

Homepage van cursus

Het cursusmenu bevat standaard een koppeling naar de homepage of beginpagina van een cursus, maar dit kan worden gewijzigd door uw instelling. De pagina bevat modules met informatie over activiteiten binnen de cursus en meldingen. De modules werken hetzelfde als de modules op het tabblad Mijn instituut. Gebruik de koppelingen in modules om te navigeren naar gebieden in uw cursussen en om modules toe te voegen, te verwijderen en te verplaatsen. Zie Modules voor meer informatie.

De instelling kan de namen van modules wijzigen en bepalen welke beschikbaar zijn.

De homepage van een cursus is vaak het beginpunt van de cursus, dus de eerste pagina die studenten zien wanneer ze naar uw cursus gaan. Zie Het cursusbeginpunt selecteren voor informatie over het aanpassen van het beginpunt van een cursus.

Als u de instellingen van de homepage wilt wijzigen, opent u het contextmenu door op de actiebalk op de pijl naast Homepage te klikken. U kunt dan bijvoorbeeld instellen dat gebruikers hun homepage mogen aanpassen.