Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met cursusstructuren

Stel uw cursus samen: 1, 2, 3...GO!

Zelfs als u nieuw bent in de wereld van online educatie, kunt u met behulp van cursusstructuren in korte tijd zelf een cursus bouwen. Gebruik de koppelingen in het cursusmenu, de instructies en de voorbeeldinhoud van een cursusstructuur om snel een goede basis te vormen voor uw cursus en een prettige en efficiënte leerervaring aan te bieden aan studenten.

Als u de volgende drie basisstappen hebt voltooid, is uw cursus klaar voor uw studenten.

Stap 1: Selecteer een cursusstructuur

Voordat u begint , kunt u uw cursus exporteren of archiveren, zodat u altijd de originele versie kunt herstellen na het toevoegen van een structuur. Zie Cursussen exporteren en archiveren voor meer informatie.

De inhoud van een geselecteerde cursusstructuur wordt aan uw cursus toegevoegd en vervangt geen bestaande menu-items en -inhoud. U kunt onnodige items verwijderen.

Selecteer een cursusstructuur op de pagina Lesstijl.

 1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en selecteer Lesstijl.
 2. Op de pagina Lesstijl, in het gedeelte Cursusstructuur selecteren, ziet u in de linkerkolom alle cursusstructuren in een lijst waar u doorheen kunt bladeren. Selecteer verschillende cursusstructuren om hun beschrijvingen te doorbladeren en een voorbeeld van de cursusmenu's te bekijken. In het voorbeeld kunt u op een cursusmenukoppeling klikken om het doel van dat item in de cursusstructuur te zien.

  Als het gedeelte Cursusstructuur selecteren niet beschikbaar is, heeft uw instelling de functie niet ingeschakeld.

 3. Kies een cursusstructuur en klik op Deze structuur gebruiken om het te selecteren. De cursusstructuur die u hebt geselecteerd krijgt een groen vinkje

  Om te herstellen, klikt u op Bestaand menu in de lijst met cursusstructuren en klikt u op Deze structuur gebruiken. Als Bestaand menu is geselecteerd, zijn er geen wijzigingen aangebracht aan uw cursus.

 4. Nadat u een cursusstructuur hebt geselecteerd, wordt het selectievakje Inhoudsvoorbeelden opnemen weergegeven. Schakel het in om inhoudsitems, instructies en menukoppelingen van de cursusstructuur toe te voegen. Als u geen inhoudsvoorbeelden opneemt, worden alleen menukoppelingen aan uw cursus toegevoegd.
 5. Klik op Verzenden om de cursusstructuur en optionele voorbeeldinhoud van uw cursus te importeren. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan uw cursus aan te brengen.

U kunt ook een cursusstructuur selecteren in de pop-up Snelle configuratie. Als uw Blackboard-beheerder dat heeft ingeschakeld, wordt het pop-upvenster weergegeven wanneer u uw cursus opent tot u het uitschakelt onder aan het venster. Of u kunt het pop-upvenster openen in de volgende stappen.

 1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en selecteer Snelle configuratie.
 2. Vouw de sectie Een cursusstructuur kiezen uit. In de linkerkolom ziet u alle cursusstructuren in een lijst waar u doorheen kunt bladeren. Selecteer verschillende cursusstructuren om hun beschrijvingen te doorbladeren en een voorbeeld van de cursusmenu's te bekijken. In het voorbeeld kunt u op een cursusmenukoppeling klikken om het doel van dat item in de cursusstructuur te zien.

  Als het gedeelte Een cursusstructuur kiezen niet beschikbaar is, heeft uw instelling de functie uitgeschakeld.

 3. Kies een cursusstructuur en klik op Deze structuur gebruiken om het te selecteren. De cursusstructuur die u hebt geselecteerd krijgt een groen vinkje

  Om te herstellen, klikt u op Bestaand menu in de lijst met cursusstructuren en klikt u op Deze structuur gebruiken. Als Bestaand menu is geselecteerd, zijn er geen wijzigingen aangebracht aan uw cursus.

 4. Nadat u een cursusstructuur hebt geselecteerd, wordt het selectievakje Inhoudsvoorbeelden opnemen weergegeven. Schakel het in om inhoudsitems, instructies en menukoppelingen van de cursusstructuur toe te voegen. Als u geen inhoudsvoorbeelden opneemt, worden alleen menukoppelingen aan uw cursus toegevoegd.
 5. Klik op Wijzigingen toepassen om de cursusstructuur en optionele voorbeeldinhoud van uw cursus te importeren. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan uw cursus aan te brengen.

Wanneer u bladert en een andere cursusstructuur kiest in de lijst nadat u hebt geklikt op Deze structuur gebruiken en de optie Inclusief voorbeeldinhoud kiest, wordt de zin Inclusief voorbeeldinhoud voor niet bijgewerkt tot een nieuwe cursusstructuur is toegepast.

voeg slechts één structuur toe aan een cursus. Als u binnen één cursus meerdere structuren toevoegt, kan dit dubbele inhoud of dubbele opties in het cursusmenu tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen, kunt u experimenteren met extra cursusstructuren door een lege cursus te maken of aan te vragen.

Zie Een cursusstructuur selecteren voor gedetailleerde beschrijvingen van alle cursusstructuren.

Stap 2: Neem voorbeeldinhoud op -OF- helemaal zelf doen

Als u aangeeft dat u de voorbeeldinhoud van een structuur wilt gebruiken, worden aan de cursus items toegevoegd die geschikt zijn voor de gekozen cursusstructuur. De voorbeeldinhoud moet door u worden aangepast en is zo geschreven dat deze inspiratie oplevert voor zowel ervaren als beginnende cursusleiders die met Blackboard Learn werken.

Voorbeelden van inhoud
Inclusief voorbeeldinhoud Inclusief voorbeeldinhoud
Ja Als u besluit de voorbeeldinhoud van de structuur toe te voegen, hebt u de beschikking over de volgende onderdelen in uw cursus:
 • Pedagogische informatie
 • Stapsgewijze instructies
 • Tips
 • Koppelingen naar video-zelfstudies en onderwerpen in de Blackboard Help
 • Cursusmateriaal: inhoudsitems, tools, opdrachten, toetsen, enquêtes, mededelingen, webkoppelingen en mashups.
De voorbeeldinhoud is niet beschikbaar voor studenten en heeft een opvallende stijl die automatisch wordt verwijderd zodra een item beschikbaar wordt gemaakt. In de meeste cursusstructuren wordt het onderwerp oceanografie gebruikt voor de voorbeelditems om aan te tonen hoe u items en tools kunt u gebruiken met uw onderwijsmethode. U kunt deze opties bewerken en beschikbaar maken aan studenten of u kunt ze verwijderen en zelf items maken.

Gebruikers die bekend zijn met Blackboard Learn kunnen voorbeeldinhoud toevoegen om ideeën op te doen voor cursusmateriaal of het toepassen van nieuwe tools en functies.

Wanneer u een cursusstructuur toevoegt aan uw cursus, wordt er een map met de naam "sample_content" toegevoegd aan de opslaglocatie van uw cursus (Cursusbestanden of Content Collection). De map bevat de bestanden die worden gebruikt in de voorbeelden van de cursusstructuur. Als Cursusbestanden of Content Collection al mappen bevat, wordt de map "sample_content" toegevoegd aan de map "ImportedContent". Als u meerdere structuren toevoegt aan dezelfde cursus, worden er extra mappen "ImportedContent" gemaakt.

Nee Als u ervaring hebt met de functies van Blackboard Learn en u het niet vervelend vindt om verschillende soorten inhoud te bouwen in uw cursus, kunt u voorbeeldinhoud uitsluiten.

In dat geval worden de koppelingen in het cursusmenu van de structuur toegevoegd, maar verwijzen deze naar lege gebieden waar u zelf inhoud kunt maken.

Als u de voorbeeldinhoud van de cursusstructuur wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Inclusief voorbeeldinhoud in. Als de cursus al inhoud bevat, wordt deze samen met de voorbeeldinhoud weergegeven.

Stap 3: Inhoud maken

Nadat u een cursusstructuur hebt gekozen, kunt u de cursus gaan aanpassen. De onderstaande checklist bevat de belangrijkste taken om uw cursus voor te bereiden voor studenten.

Activeer de bewerkingsmodus (AAN) om de bewerkingsopties weer te geven.

 1. Het cursusmenu indelen

  U kunt de koppelingen in het cursusmenu een andere naam geven, verwijderen of verbergen. Daarnaast kunt u de namen en de plaats van koppelingen wijzigen. Verwijder een koppeling naar een inhoudsgebied uit het cursusmenu om snel een compleet gebied en de bijbehorende items te verwijderen. Het is wel zo dat het inhoudsgebied en de items hierbij permanent worden verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Bij twijfel kunt u het inhoudsgebied dan beter verbergen.

  Als een toolkoppeling in het cursusmenu niet werkt, is de tool niet ingeschakeld. In dat geval kunt u de koppeling verwijderen of de instelling vragen de tool in te schakelen.

  Als u geen voorbeeldinhoud hebt toegevoegd, verwijzen de koppelingen in het cursusmenu van de structuur naar lege gebieden waar u zelf inhoud kunt maken.

  Zie Cursusmenu voor meer informatie.

 2. Inhoudsitems, toolkoppelingen en bestanden maken

  Als u tevreden bent over het cursusmenu, kunt u bestanden gaan uploaden vanaf uw computer, bestaande inhoud aanpassen, en nieuwe inhoud en toolkoppelingen maken. Maak gebruik van verschillende inhoudstypen en tools om studenten een rijke, interactieve leerervaring aan te bieden.

  Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

 3. Inhoud bewerken, verplaatsen, kopiëren en verwijderen

  Wanneer u een cursusstructuur met voorbeeldinhoud toevoegt aan een bestaande cursus, wordt de voorbeeldinhoud samen met de bestaande inhoud weergegeven. De voorbeeldinhoud is echter niet beschikbaar voor studenten. U kunt alle inhoud bewerken, verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

  Als u tijdens het samenstellen van de cursus bepaalde inhoud nog niet af kunt maken of nog niet wilt laten zien aan studenten, kunt u deze inhoud niet-beschikbaar maken.

  Zie Cursusgebieden en inhoud bewerken en beheren voor meer informatie.

 4. De cursus bekijken zoals studenten die zien

  Vergeet niet de inhoud ook te bekijken zoals studenten die zien. Dit doet u door Bewerkingsmodus in de rechterbovenhoek op UIT te zetten.

  Als u in een inhoudsgebied een koppeling naar een tool toevoegt, moet de inhoud van de tool beschikbaar zijn gemaakt. Anders kunnen studenten de tool niet gebruiken.

  Als nu een item zichtbaar is dat studenten niet mogen zien, zet u de bewerkingsmodus op AAN en maakt u het item niet beschikbaar of verwijdert u het.

  Als dit mogelijk is, heeft het de voorkeur om u aan te melden met een account met de rol Student. U kunt de cursus dan ervaren zoals een student dat doet. Neem de cursusinhoud en activiteiten door en probeer de verschillende tools. Op deze manier komt u er misschien achter dat iets niet op de gewenste manier werkt en kunt u problemen verhelpen voordat studenten ermee geconfronteerd worden.