Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Blackboard Learn - Standaard

De cursusstructuur Blackboard Learn - Standaard bevat de basiskoppelingen voor het cursusmenu die zijn opgenomen in een standaardcursus van Blackboard Learn (release 9.0 en hoger).

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Blackboard Learn - Standaard beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Blackboard Learn - Standaard
Type inhoud Beschrijving
Homepage De homepage kan worden aangepast en bevat modules waarmee studenten vanaf één locatie een overzicht kunnen bekijken van actuele cursusinformatie. Voorbeelden van modules zijn Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

informatie Gebruik het inhoudsgebied Informatie om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Inhoud Het inhoudsgebied Inhoud is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals lezingen, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om ideeën op te doen voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Discussies U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Groepen Gebruik de tool Groepen om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Geef bijvoorbeeld elke groep opdracht een bepaalde theorie te onderzoeken en vervolgens aan de rest van de cursusdeelnemers aan te tonen hoe deze theorie in verschillende situaties kan worden toegepast. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen gedurende het semester aanpassen voor nieuwe projecten.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.