Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Lessen

Gebruik de cursusstructuur Lessen als een cursus in een bepaalde volgorde moet worden afgewerkt. In de discussieforums van het onderdeel Onze gesprekken kunnen studenten contact hebben met studiegenoten en hun kennis van het cursusmateriaal aantonen. De tool Overwegingen is de plek waar studenten hun gedachten kunnen laten gaan over wat ze hebben geleerd en persoonlijk met u kunnen communiceren.

Deze cursusstructuur werkt goed voor materiaal dat in een vastgestelde volgorde moet worden geleerd, zoals wiskunde of een vreemde taal.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Lessen beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Lessen
Type inhoud Beschrijving
Lessen Het inhoudsgebied Lessen is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals lezingen, instructies, opdrachten en toetsen. Voeg koppelingen naar externe multimediabronnen toe om de inhoud aantrekkelijker te maken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Onze gesprekken Gebruik de tool Onze gesprekken om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de lessen, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Mijn reflecties Het dagboek Mijn reacties is een uitstekende plek om persoonlijk te communiceren met studenten en studenten beter te leren kennen. Berichten in dit dagboek kunnen alleen door u worden gelezen en door de eigenaar van het dagboek. Dit betekent dat studenten hun persoonlijke mening kunnen geven, feedback kunnen krijgen voordat ze werk gaan inleveren dat wordt beoordeeld of vragen kunnen stellen.

Zie Dagboeken voor meer informatie.

Woordenlijst Gebruik de tool Verklarende woordenlijst om een lijst samen te stellen of te uploaden met veelgebruikte terminologie. Indien nodig kunt u voor elke les termen toevoegen aan de lijst.

Zie Verklarende woordenlijst voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Nieuwe items De aanpasbare modulepagina Nieuwe items biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Basisinformatie over cursus Gebruik het inhoudsgebied Basisinformatie over cursus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een schema met de geplande lessen, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Gegevens van cursusleider Gebruik het gebied Gegevens van cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.