Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Modules

Een module is een op zichzelf staande eenheid of les. Modules zijn meestal een afgerond geheel en studenten kunnen ze dan ook in elke volgorde doornemen. Om deze reden zijn modules geschikt voor cursussen waarbij studenten zelf het tempo kunnen bepalen. In een cursus Astronomie kan elke module bijvoorbeeld informatie en opdrachten bevatten voor een bepaalde planeet, zodat studenten zelf kunnen kiezen welke planeet ze het eerst gaan bestuderen.

Gebruik de wiki Samenwerken en de forums van het onderdeel Discussiëren om studenten samen te laten werken aan cursusinhoud en te laten overleggen. U kunt de samenwerking nog verder bevorderen door studenten in het gebied Studieteams toe te wijzen aan discussies in kleine groepen, onderzoeksopdrachten en projecten.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

afbeelding bij de tekst

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Modules beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Modules
Type inhoud Beschrijving
Modules Het inhoudsgebied Modules is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Gebruik mappen voor het opslaan van de inhoud die u wilt delen met studenten, zoals handouts, lezingen, lesmateriaal en toetsen. Als de modules van een cursus zeer omvangrijk zijn, maakt u een map voor elke module en gebruikt u submappen binnen die map om de inhoud per eenheid of week op te splitsen. Gebruik voor elke map dezelfde structuur, zodat studenten de gewenste informatie eenvoudig kunnen vinden.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Studieteams Gebruik de tool Studieteams om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen tijdens de cursus aanpassen. Daarnaast kunt u afhankelijk van de doelen of inhoud van een module of project andere tools beschikbaar stellen aan de groep.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Discussiëren Gebruik de tool Discussiëren om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de onderwerpen, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere module reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van dit onderwerp? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Samenwerken Het onderdeel Samenwerken is gekoppeld aan de tool Wiki's, waar studenten voor elke module pagina's met informatie samenstellen, bijvoorbeeld met samenvattingen, relevante koppelingen, terminologielijsten en vragen voor nader onderzoek. Alle wijzigingen en toevoegingen worden bijgehouden zodat u de bijdrage van studenten kunt volgen en ook het eindproduct kunt bekijken.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Vereisten Gebruik het inhoudsgebied Vereisten om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn cursusleider Gebruik het gebied Mijn cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Nieuw vandaag De aanpasbare modulepagina Nieuw vandaag biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.