Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Coöperatief leren

Bij coöperatief leren worden cursusactiviteiten gebaseerd op de interactie tussen kleine groepen/teams. Ieder lid van de groep is evenredig verantwoordelijk voor het succes van de groep en kan persoonlijk worden aangesproken op zijn of haar bijdrage. Afhankelijk van de leerdoelstelling, kunnen groepen variëren in grootte en samenstelling. U kunt het lidmaatschap van de groepen gedurende de cursus desgewenst aanpassen.

Gebruik het gebied Leeractiviteiten om een introductie te geven van onderwerpen en activiteiten, waarna de groepen onderzoek kunnen doen om samen een product te presenteren aan de medecursisten.

Via de gebieden Teams en Onze wiki kunt u de voortgang van de groepen en van de cursus als geheel volgen. Het dagboek Mijn reflecties is een ruimte waar studenten persoonlijk met u van gedachten kunnen wisselen over hun deelname aan de groepen.

Deze cursusstructuur werkt goed voor elk curriculum waarin groepswerk centraal staat, zoals theater, beroepskeuzeprogramma's of sociale wetenschappen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Coöperatief leren beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Coöperatief leren
Type inhoud Beschrijving
Leeractiviteiten Het inhoudsgebied Leeractiviteiten is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke activiteit speciale mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals de planning voor individuele opdrachten en groepsopdrachten, koppelingen naar artikelen en lezingen, en het rooster en de instructies voor elke groep.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Onze wiki Studenten gebruiken wiki's om inhoud te delen en samen te werken aan inhoud. Het gebied Onze wiki is beschikbaar voor de volledige cursus en u kunt elke groep een eigen wiki geven in het gebied Teams. Vraag studenten afzonderlijke bijdragen te leveren aan de cursus-wiki door pagina's te maken met samenvattingen van een hoofdstuk en compilaties van informatiebronnen voor activiteiten.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Ideeën delen Gebruik het gebied  Ideeën delen om voor elke activiteit een blogbericht te publiceren, zodat studenten de mogelijkheid hebben hun gedachten onder woorden te brengen. U kunt ervoor zorgen dat voor elke activiteit een levendige discussie ontstaat door cijfertoekenning in te schakelen voor het blog en in te stellen dat studenten moeten reageren op berichten van anderen.

Zie Blogs voor meer informatie. 

Mijn reflecties Berichten in dit dagboek kunnen alleen door u worden gelezen en door de eigenaar van het dagboek. Op deze manier kunnen studenten los van elkaar hun mening geven over de leerervaringen. Het gebied  Mijn reflecties kan ook worden gebruikt om studenten na elke leeractiviteit te vragen hun mening over de prestaties van de groep te geven. Op deze manier krijgt u een beeld van de groepen waar extra ondersteuning nodig is voor een efficiënte werkverdeling.

Zie  Dagboeken voor meer informatie.

Chat Gebruik het gebied Chat om te chatten over besproken onderwerpen, vraag-en-antwoordsessies te houden en voor realtime interactie in asynchrone cursussen. Als er in de discussieforums of blogs interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. U kunt groepsleden ook de gelegenheid bieden met elkaar te chatten in het gebied Teams, zodat ze het projectwerk samen kunnen plannen.

Zie Chat voor meer informatie.

Teams Gebruik de tool Teams om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Om studenten te stimuleren verschillende rollen binnen de groep te vervullen, kunt u de samenstelling en omvang van de groepen per leeractiviteit aanpassen. Daarnaast kunt u afhankelijk van de doelen van een project andere tools beschikbaar stellen aan de groep.

Zie Groepen maken voor meer informatie.

Nieuwe items De aanpasbare modulepagina Nieuwe items biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Cursusinformatie Gebruik het inhoudsgebied Cursusinformatie om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een schema met de activiteiten, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn coach Gebruik het gebied Mijn coach om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.