Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Geleide discussie

Geleide discussie is een actieve leertechniek waarbij studenten worden aangemoedigd om hun eigen ervaringen te overdenken, alternatieve manieren van denken te ontdekken, dieper in te gaan op onderwerpen en hun analytische vaardigheden te verbeteren.

Studenten nemen deel aan de discussie om hun kennis en vaardigheden aan te tonen van de cursusonderwerpen, met als resultaat dat ze een beter inzicht krijgen in de materie. Stel gerichte vragen om studenten te helpen bij het gezamenlijk ontwikkelen van inhoud. Op deze manier fungeert u meer als een aanbieder van informatie dan een docent.

Hoewel veel van de discussie plaatsvindt in de forums van de module Discussiëren , kunnen kleine teams met studenten werken in de tool Groepsdenken  om de samenwerking tussen studenten te verbeteren terwijl ze kennis construeren in plaats van verkrijgen. De tool  Mijn dagboek is de plek waar studenten hun gedachten kunnen laten gaan over de inhoud van de cursus en persoonlijk met u kunnen communiceren.

Deze structuur werkt goed voor cursussen geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, waarbij zowel beginners als iets gevorderden hun basiskennis kunnen uitbreiden door gesprekken te voeren.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Geleide discussie beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Geleide discussie
Type inhoud Beschrijving
Discussiëren De meeste interactie met studenten vindt plaats in de forums van het onderdeel Discussiëren. U kunt cijfertoekenning inschakelen voor discussieforums en discussielijnen, zodat u beschikt over een basis voor de formele cijfers van studenten. Bedenk vragen die studenten de gelegenheid geven hun diepere kennis van het cursusmateriaal aan te tonen en waarmee ze hun basisvaardigheden voor kritisch denken kunnen oefenen.

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Afspreken Gebruik het gebied Afspreken om te chatten over besproken onderwerpen, realtime interactie in asynchrone cursussen en een spreekuur. Als er in de discussieforums van Discussiëren interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Evalueer de chatsessie met discussievragen die studenten in staat stellen de aangeboden oplossingen en meningen verder uit te werken.

Zie Chat voor meer informatie.

Mijn dagboek In de tool Mijn dagboek kunnen studenten hun gedachten laten gaan over de gevoerde discussies en hun ervaringen. Het betreft hier persoonlijke communicatie tussen u en de studenten. Dit betekent dat u feedback kunt geven voordat ze gaan deelnemen aan discussies of u kunnen laten weten wat ze vinden van de discussies. Naarmate u langer en vaker communiceert met uw studenten en ze beter leert kennen, gaan ze zich misschien beter op hun gemak voelen in de discussieforums van de cursus.

Zie  Dagboeken voor meer informatie.

Groepsdenken Gebruik de tool Groepsdenken om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Geef bijvoorbeeld elke groep opdracht een bepaalde theorie te onderzoeken en vervolgens aan de rest van de cursusdeelnemers aan te tonen hoe deze theorie in verschillende situaties kan worden toegepast. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen gedurende het semester aanpassen voor nieuwe projecten. Nadat elke groep ideeën heeft uitgewerkt in de eigen discussieruimte, kan de klas samenkomen in de tool Discussiëren om de verschillende perspectieven te bespreken.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Referenties Gebruik het gebied Referenties om richtlijnen te publiceren voor deelname aan het onderdeel Discussiëren en om te verwijzen naar aanvullende informatiebronnen voor geïnteresseerde studenten die meer willen leren. Wijs studenten op aanbevolen leesmateriaal en internetartikelen die van pas kunnen komen bij het formuleren van meningen over de vragen die worden gesteld in de discussieforums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Overzicht Het aanpasbare overzicht geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Cursusoverzicht Gebruik het inhoudsgebied Cursusoverzicht  om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid voor discussiebijdragen, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn facilitator Gebruik het gebied Mijn facilitator om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning, zoals bijdragen aan discussieforums en andere opdrachten.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.