Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Practicum

De cursusstructuur Practicum vergroot de betrokkenheid van studenten, waardoor ze een functioneel begrip van de cursusinhoud kunnen ontwikkelen.

Een cursus met deze structuur begint meestal met enkele lezingen of colleges, gevolgd door studie en onderzoek. Vervolgens gaan studenten practicumopdrachten doen om de geleerde concepten en vaardigheden te versterken. In een practicumopdracht kunnen ze feitenmateriaal evalueren, problemen en vragen vaststellen, ervaring opdoen, conclusies trekken en besluiten nemen op basis van waarnemingen.

Een cursusleider kan de practicumactiviteiten demonstreren, waarna de studenten hun eigen activiteiten gaan uitvoeren. Ook kan er in groepjes worden gewerkt.

Deze cursusstructuur is geschikt voor verschillende vakgebieden, zoals wetenschap, computervaardigheden, vreemde talen, engineering, landbouw en gezondheidswetenschappen. Deze structuur is ook ideaal voor cursussen waarbij studenten zelf het tempo kunnen bepalen en waarin zelfstudies en presentaties worden gebruikt om studenten voor te bereiden op het practicumwerk.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Practicum beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Practicum
Type inhoud Beschrijving
Practicummateriaal Het inhoudsgebied Practicummateriaal is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elk practicum of hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals koppelingen naar vakliteratuur, instructies voor activiteiten, materiaallijsten, opdrachten en toetsen.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de aangeboden informatie door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Hypothesen Gebruik de discussieforums van het onderdeel Hypothesen voor formele discussies van practicumactiviteiten. Vraag studenten vóór een practicum of experiment om hun voorspellingen te bespreken of de vragen te beschrijven waarop ze antwoord willen krijgen. Achteraf kunnen ze dan hun ervaringen en resultaten vergelijken. U kunt de bijdragen van studenten stimuleren en discussies aanmoedigen door cijfertoekenning in te schakelen voor het onderdeel.

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Mijn conclusies Vraag studenten na een practicum of experiment om de resultaten te beschrijven. Gebruik de blogs van Mijn conclusies als een meer formele ruimte dan Hypothesen, waar studenten hun processen en resultaten kunnen toelichten. Stimuleer studenten om te reageren op de blogs van anderen door feedback te geven en eigen ervaringen te delen.

Zie  Blogs voor meer informatie.

Practicumgroepen Als bepaalde practicumopdrachten of experimenten geschikt zijn voor groepswerk, kunt u in het onderdeel Practicumgroepen werkruimten inrichten voor kleinere groepen studenten. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen tijdens de cursus aanpassen. Daarnaast kunt u afhankelijk van de doelen van een activiteit andere tools beschikbaar stellen aan de groep.

Zie  Tools voor cursusgroepen en  Groepen maken voor meer informatie

Woordenlijst Gebruik de tool Verklarende woordenlijst om een lijst samen te stellen of te uploaden met veelgebruikte terminologie. U kunt aan het begin van de cursus een complete woordenlijst samenstellen of na elk hoofdstuk of practicum woorden toevoegen aan de lijst.

Zie  Verklarende woordenlijst voor meer informatie.

Nieuwe en vervallen items De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie  Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Methoden Gebruik het inhoudsgebied Methoden om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken, richtlijnen, benodigde materialen en belangrijke datums.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Informatie over leider Gebruik het gebied Informatie over leider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie  Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie  Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie  Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.