Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Open Source 2

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met de Open Source-cursusbeheeromgeving Sakai® en u een vergelijkbare structuur van het cursusmenu wilt gebruiken. Sakai is een gedeponeerd handelsmerk van de Sakai Foundation.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Open Source 2 beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Open Source 2
Type inhoud Beschrijving
Homepage De aanpasbare homepage geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Mededelingen Houd studenten betrokken door regelmatig mededelingen te doen. U kunt koppelingen toevoegen naar specifieke items zoals een toets of opdracht, reminders geven aan studenten of ze op de hoogte brengen van nieuw of gewijzigd cursusmateriaal.

Zie  Mededelingen voor meer informatie.

Agenda Voeg gebeurtenissen toe aan de cursusagenda om inleverdatums te benadrukken of om studenten reminders te geven voor het plannen van hun werk en het halen van deadlines.

Zie Agenda voor meer informatie.

Doelstellingen Gebruik het inhoudsgebied Doelstellingen  om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een doelstelling toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen  kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de cursusinhoud door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Modules Het inhoudsgebied Modules is het centrale, door uzelf ontworpen cursusgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke module speciale mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals vakliteratuur, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Oefeningen Bewaar opdrachten in een centraal inhoudsgebied, zodat studenten weten waar ze opdrachten kunnen vinden en inleveren. Als u studenten feedback wilt geven voordat u het definitieve cijfer vaststelt, kunt u ze meerdere pogingen per afzonderlijke opdracht toestaan. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke opdrachten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Opdrachten maken en bewerken voor meer informatie.

Forums U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met evaluatie om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere module reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze oefening? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Toetsen en vragenlijsten Het inhoudsgebied Toetsen en vragenlijsten is een centrale locatie voor het aanbieden van toetsen en vragenlijsten voor een semester. U kunt overwegen studenten als eerste een algemene vragenlijst zonder evaluatie aan te bieden, zodat ze bekend kunnen raken met de interface. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat toetsen en vragenlijsten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Toetsen en enquêtes maken voor meer informatie.

Blog Studenten kunnen na elke module een blogbericht posten en zo een plek creëren waar ze bepaalde aspecten van het materiaal kunnen overdenken die ze interessant vinden. U kunt studenten vragen antwoord te geven op een specifieke vraag of ze helemaal naar eigen inzicht laten reageren op de inhoud. Studenten kunnen discussies uit het klaslokaal voortzetten door in het blog te reageren op elkaars berichten. Help studenten hun ideeën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen.

Zie Blogs voor meer informatie.

wiki In de wiki van de cursus kunnen studenten samenwerken aan inhoud. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Vraag studenten een probleem te behandelen dat is besproken in een van uw colleges om ze op deze manier actief te betrekken bij de analyse.

Zie Wiki's voor meer informatie.

E-mail Gebruik de tool E-mail om belangrijke informatie te verstrekken aan individuele cursusgebruikers of groepen gebruikers.

Zie E-mail voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met evaluatie zoals oefeningen, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Blackboard Help voor studenten Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.
Aanvullende tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.