Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Projecten

Gebruik de cursusstructuur Projecten om studenten te leren hoe ze praktische problemen kunnen onderzoeken en oplossingen kunnen voorstellen. Gedurende het verloop van het project kunt u de voortgang en het kennisniveau van de studenten meten en waar nodig feedback en adviezen geven.

Gebruik het gebied Teams om studenten in te delen in groepsprojecten. Ongeacht of studenten in groepen werken of alleen, biedt deze structuur mogelijkheden om verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij aan probleemoplossing, research, organisatie, kritisch denken en interpersoonlijke interactie. Wanneer studenten beslissingen moeten nemen over hun projecten, worden ze actief en betrokken en daardoor meer verantwoordelijk voor hun eigen leerresultaten.

Het kritisch bespreken van het eindresultaat en reflectie gedurende alle fasen van het proces zijn wezenlijke onderdelen van een cursus op projectbasis. Studenten kunnen de blogs in Mijn ideeën gebruiken om hun mening te geven en de wiki Oplossingen om de oplossingen te delen die ze hebben bereikt.

Deze structuur is geschikt voor cursussen waarin studenten portfolio's met hun werk samenstellen, zoals bij fotografie, webontwerp en creatief schrijven. De structuur kan ook worden gebruikt voor cursussen waarin studenten kennis opdoen door analyse en ontdekking, zoals wiskunde, bedrijfskunde of sociale wetenschappen.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Projecten beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Projecten
Type inhoud Beschrijving
Projecten Het inhoudsgebied Projecten is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elk project speciale mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals koppelingen naar artikelen of websites, projectrichtlijnen, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Materialen In het inhoudsgebied Materialen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de aangeboden informatie door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Teams Als u een project hebt dat zich leent voor teamwerk, kunt u met de tool Teams kleine werkruimten inrichten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Om studenten te stimuleren verschillende rollen binnen de groep te vervullen, kunt u de samenstelling en omvang van de groepen gedurende de cursus aanpassen. Daarnaast kunt u afhankelijk van de doelen van een project andere tools beschikbaar stellen aan de groep.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Oplossingen Terwijl studenten samen pagina's maken en bewerken in de wiki Oplossingen, worden alle wijzigingen en toevoegingen bijgehouden zodat u de bijdrage van studenten kunt volgen en ook het eindproduct kunt bekijken. Wanneer studenten werken aan projecten, kunt u ze vragen samen te werken aan pagina's zoals een lijst met handige websites of een bibliografie. U kunt ook zelf ideeën voorstellen voor nader onderzoek.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Mijn ideeën Studenten kunnen hun ervaringen delen in de blogs van de module Mijn ideeën. Stimuleer studenten om iedere week berichten te posten over hun successen en uitdagingen. U kunt een community bouwen waarin studenten oplossingen kunnen aanbevelen en resultaten samen vieren door ze opdracht te geven te reageren op elkaars berichten.

Zie Blogs voor meer informatie.

Connect Live Gebruik de tool Connect Live om te chatten over besproken onderwerpen, voor realtime interactie in asynchrone cursussen en het plannen van het project.

Zie Chat voor meer informatie.

Planner De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Overzicht Gebruik het inhoudsgebied Overzicht  om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, benodigde materialen, deadlines, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Projectadviseur Gebruik het gebied Projectadviseur om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.