Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: eCollegial

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met het cursusbeheersysteem eCollege® van Pearson en u een vergelijkbare menustructuur wilt gebruiken. eCollege is een gedeponeerd handelsmerk van Pearson.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Hoe ziet het cursusmenu eruit?

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur eCollegial beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur eCollegial
Type inhoud Beschrijving
Homepage cursus De aanpasbare homepage geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Syllabus Gebruik het inhoudsgebied Syllabus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken, een overzicht van de cursus en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Cursusleider Gebruik het gebied Cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Maak in elk inhoudsgebied voor een week mappen voor het cursusmateriaal, zoals lezingen, instructies, opdrachten en toetsen. Hanteer een bekende lay-out zodat studenten de informatie eenvoudig kunnen vinden en precies weten wat ze voor elke nieuwe week moeten doen. U kunt het cursusmenu vereenvoudigen door inhoudsgebieden te verbergen die studenten nog niet direct nodig hebben, zodat ze zich kunnen richten op de huidige week.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Checklist cursus Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Webliografie In het inhoudsgebied Webliografie kunt u relevante koppelingen naar websites plaatsen om studenten extra informatiebronnen aan te bieden voor uitdieping van hun kennis en het opdoen van ideeën voor onderzoeksprojecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Discussies U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Aanvullende tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.