Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusrollen

Cursusrollen bepalen de toegang tot de inhoud en tools die binnen een cursus ter beschikking staan. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus waar hij/zij aan deelneemt. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben.

De cursusrol wordt vastgelegd op het moment dat de gebruiker wordt ingeschreven. U kunt een rol achteraf wijzigen via het configuratiescherm.

Voorbeelden van cursusrollen:

 • Cursusbouwer
 • Beoordelaar
 • Gast
 • Cursusleider
 • Student
 • Onderwijsassistent

Beheerders kunnen de naam, functionaliteit en bevoegdheden wijzigen van bestaande cursusrollen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid nieuwe cursusrollen te maken. Het is dan ook mogelijk dat niet alle informatie in dit onderwerp van toepassing is op de cursusrollen die in uw instelling beschikbaar zijn.

Zie Gebruikers beheren voor informatie over het inschrijven van gebruikers of het aanpassen van cursusrollen, bijvoorbeeld om een student aan te wijzen als onderwijsassistent.

Cursusbouwer

Cursusbouwers hebben toegang tot de meeste gebieden van het configuratiescherm. Met deze rol kunnen gebruikers de cursus beheren zonder dat ze toegang hebben tot studentencijfers. Een cursusbouwer heeft ook toegang tot de cursus wanneer deze niet beschikbaar is voor studenten. Een cursusbouwer heeft niet de bevoegdheid een cursusleider te verwijderen uit een cursus.

Cursusbouwers hebben toegang tot de onderstaande gebieden van het configuratiescherm. De beschikbare tools en functies in een gebied verschillen afhankelijk van de instellingen die de beheerder van uw instelling heeft opgegeven, zoals het al dan niet afdwingen van een cursussjabloon en aanpassingen van de rol van Cursusbouwer. De cursusleider heeft ook de mogelijkheid de beschikbaarheid van bepaalde tools en functies te beperken. Zie  Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

 • Cursusbestanden
 • Content Collection
 • Cursustools
 • Gebruikers en groepen
 • Aanpassen
 • Pakketten en functies
 • Help

Beoordelaar

Een beoordelaar kan de cursusleider helpen bij het maken, beheren en bezorgen van items (zoals toetsen en berichten in een discussieruimte), en bij het geven van cijfers daarvoor. Een beoordelaar helpt de cursusleider ook bij het beheren van Grade Center. een beoordelaar heeft geen toegang tot een cursus als deze niet toegankelijk is voor studenten.

Beoordelaars hebben toegang tot de onderstaande gebieden van het configuratiescherm. De beschikbare tools en functies in een gebied verschillen afhankelijk van de instellingen die de beheerder van uw instelling heeft opgegeven, zoals het al dan niet afdwingen van een cursussjabloon en aanpassingen van de rol van beoordelaar. De cursusleider heeft ook de mogelijkheid de beschikbaarheid van bepaalde tools en functies te beperken. Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

 • Cursusbestanden
 • Content Collection
 • Cursustools
 • Evaluaties
 • Grade Center
 • Pakketten en functies (beperkte toegang)
 • Help

Gast

Gasten hebben geen toegang tot het configuratiescherm. Er kunnen gebieden binnen de cursus beschikbaar worden gemaakt voor gasten, maar meestal kunnen ze alleen cursusmateriaal bekijken en hebben ze geen toegang tot toetsen en beoordelingen, en kunnen ze geen berichten posten op discussieforums.

Bezoekers zoals toekomstige studenten, alumni of ouders kunnen de rol Gast krijgen.

Cursusleider

Cursusleiders hebben toegang tot alle gebieden in het configuratiescherm. Deze rol wordt meestal toegewezen aan personen die klassen ontwikkelen, onderwijzen of mogelijk maken. Cursusleiders hebben ook toegang tot een cursus die niet beschikbaar is voor studenten.

Beheerders kunnen bepaalde beperkingen instellen, zodat cursusleiders geen toegang hebben tot de volgende functies in het configuratiescherm:

 • Gebruikers opvragen
 • Gebruikers bewerken
 • Gebruiker maken
 • Gebruikers maken via een batchbestand
 • Gebruikers verwijderen
 • Gebruikers inschrijven
 • Instellingen
 • importeren
 • Exporteren
 • archiveren

Student

Student is de standaardcursusrol. Studenten hebben geen toegang tot het configuratiescherm.

Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent heeft als taak cursusleiders te helpen bij het uitvoeren van hun taken. Onderwijsassistenten hebben dan ook toegang tot alle gebieden van een cursus. De enige beperkingen zijn beperkingen die zijn ingesteld door de cursusleider of beheerder van uw instelling. Een onderwijsassistent kan een cursusleider niet uit een cursus verwijderen.

Onderwijsassistenten hebben toegang tot vrijwel alle tools en functies in het configuratiescherm.

Zelfs als een cursus niet beschikbaar is voor studenten, heeft een onderwijsassistent toegang tot de cursus. Onderwijsassistenten worden niet weergegeven in de cursuscataloguslijst voor de cursus.