Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gebruikers beheren

De pagina Gebruikers bevat alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus. Hier kunt u de instellingen van gebruikers wijzigen. Uw instelling zal normaal gezien instaan voor de cursusinschrijvingen voor geregistreerde studenten en hun accounts beheren. Als het beleid van uw instelling dat toestaat en u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen en wachtwoorden, rollen, profielgegevens en beschikbaarheid in een cursus wijzigen.

De pagina Gebruikers kunt u openen via Gebruikers en groepen in het configuratiescherm.

Gebruikers inschrijven

U kunt gebruikers op drie manieren inschrijven. De bijbehorende opties zijn toegankelijk via de vervolgkeuzelijst Gebruiker inschrijven of de knop Gebruikers inschrijven (batch) op de actiebalk.

 • Een gebruiker maken: gebruikers die in een cursus zijn aangemaakt, worden automatisch voor die cursus ingeschreven.
 • Gebruikers zoeken om in te schrijven: gebruikers die een account in het systeem hebben, kunnen in de cursus worden ingeschreven.
 • Gebruikers inschrijven (batch): u kunt meerdere gebruikers tegelijk inschrijven voor de cursus en een bepaalde cursusrol geven.

Gebruikers maken

Uw instelling bepaalt of cursusleiders nieuwe gebruikers kunnen definiëren. Als u deze mogelijkheid niet hebt, neemt u contact op met de instelling.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en klik op Gebruikers.
 2. Wijs op de pagina Gebruikers de optie Gebruiker inschrijven aan op de actiebalk om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Gebruiker maken.
 4. Voer de vereiste gegevens in, plus andere persoonlijke gegevens die u belangrijk vindt.
 5. Selecteer een rol en de beschikbaarheid voor de gebruiker.
 6. Klik op Verzenden.

Bij instellingen met meerdere informatiesystemen kan het aanmaken van gebruikers in een ander informatiesysteem gebeuren, dat toegankelijk is via een koppeling boven aan deze pagina.

Informatie over gebruikers wordt opgeslagen in een gebruikersprofiel. Uw instelling bepaalt welke gegevensvelden in het gebruikersprofiel worden weergegeven aan gebruikers en welke velden door gebruikers kunnen worden gewijzigd.

Gebruikers zoeken om in te schrijven

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en klik op Gebruikers.
 2. Wijs op de pagina Gebruikers de optie Gebruiker inschrijven aan op de actiebalk om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Gebruikers zoeken om in te schrijven.
 4. Typ een gebruikersnaam of klik op Bladeren om te zoeken naar gebruikers. Alleen gebruikers die nog niet bij de cursus zijn ingeschreven, worden bij het zoeken naar gebruikers geïdentificeerd.
 5. Selecteer of typ zo veel gebruikersnamen als gewenst.  Scheid meerdere gebruikersnamen met komma's.
 6. Selecteer een rol en een instelling voor Beschikbaarheid van inschrijving.
 7. Klik op Verzenden

Gevonden gebruikers: De resultaten van een zoekopdracht worden met maximaal 25 namen per pagina getoond. Worden er meer dan 25 gebruikers gevonden, dan worden de gebruikers over meerdere pagina's verdeeld. Het is niet mogelijk om meerdere gebruikers in te schrijven die op verschillende pagina's staan. Selecteer in plaats daarvan gebruikers op dezelfde pagina en klik op Verzenden. Geef opnieuw een zoekopdracht om nog andere in te schrijven gebruikers te zoeken.

Beschikbaarheid: Gebruikers die door de instelling als Niet beschikbaar zijn aangemerkt, kunnen niet voor een cursus worden ingeschreven. Gebruikers die in een cursus zijn ingeschreven maar die door de cursusleider als Niet beschikbaar zijn aangemerkt, zien de cursus niet in Mijn cursussen en hebben geen toegang tot de cursus. U moet de cursus op Beschikbaar zetten voor deze gebruikers, zodat ze kunnen zien dat ze zijn ingeschreven voor de cursus.

Gebruikers batchgewijs inschrijven

Met Gebruikers inschrijven (batch) worden meerdere gebruikers tegelijk aan de cursus toegevoegd en krijgen ze een cursusrol toegewezen. Gebruikers die niet in het systeem voorkomen, worden in het systeem aangemaakt en aan de cursus toegevoegd. Gebruikersgegevens worden gedefinieerd in een batchbestand dat buiten het systeem moet worden aangemaakt. Algemene tools hiervoor zijn een teksteditor of Microsoft Excel.

Uw instelling bepaalt of cursusleiders nieuwe gebruikers via het batchproces kunnen toevoegen. Als u deze mogelijkheid niet hebt, neemt u contact op met de instelling.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en klik op Gebruikers.
 2. Klik op de pagina Gebruikers op Gebruikers inschrijven (batch).
 3. Klik op Bladeren om het batchbestand te zoeken en selecteer indien nodig een waarde voor Type scheidingsteken.
 4. Klik op Verzenden.

Informatie over batchbestanden

Batchbestanden zijn tekstbestanden (.txt) met grote hoeveelheden gegevens die in het systeem kunnen worden geladen. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor elk batchbestand.

 • Elk bestand moet van een ondersteund type zijn: TXT (tekst zonder opmaak) of CSV (door komma's gescheiden waarden)

  In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst. Bijvoorbeeld: "Bert"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet u een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"BIJNAAM\"""
 • Gebruik een van de volgende scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als u AUTO selecteert, mag u in elk batchbestand maar één type scheidingsteken gebruiken. Bijvoorbeeld: "Bert","Smit" of " "Bert":"Smit"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan. Bijvoorbeeld:

  "Bert","Smit"

  "Mirjam","Tuk"

 • Plaats geen lege regels tussen de records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Gebruikers verwijderen uit een cursus

Als u gebruikers verwijdert uit een cursus, kunt u dit niet meer ongedaan maken. Alle gegevens van de gebruikers, zoals de gegevens uit Grade Center, beoordelings- en opdrachtgegevens en cursusstatistieken, worden eveneens verwijderd. Berichten in de discussieruimte, ontvangen berichten en e-mails worden niet verwijderd. Verwijderde gebruikers en hun gegevens kunnen niet in de cursus worden hersteld. Het is echter wel mogelijk om de gebruiker opnieuw in de cursus in te schrijven zonder bijbehorende gegevens.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en klik op Gebruikers.
 2. Schakel het selectievakje in van de gebruikers die u uit de cursus wilt verwijderen.
 3. Klik op Gebruikers verwijderen uit cursus.
 4. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Klik op OK om de gebruikers te verwijderen.

U kunt gebruikers ook afzonderlijk verwijderen via de desbetreffende optie in het contextmenu van de gebruiker.

 1. Open op de pagina Gebruikers het contextmenu van een gebruiker.
 2. Klik op Gebruikers verwijderen uit cursus.
 3. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Klik op OK om de gebruikers te verwijderen.

Instellingen van gebruikers beheren

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar via het contextmenu van een gebruiker. U kunt deze opties kiezen:

 • Bewerken: kies deze optie om de persoonlijke gegevens van een gebruiker te wijzigen.
 • Gebruikerswachtwoord wijzigen: de gebruiker ontvangt een e-mailbericht nadat het wachtwoord is gewijzigd.
 • Rol van gebruiker in cursus wijzigen: selecteer de rol voor de gebruiker. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die u geeft. Zie Cursusrollen voor informatie over rollen zoals Student of Onderwijsassistent.
 • Beschikbaarheid van gebruiker in cursus wijzigen: stel de beschikbaarheid van de gebruiker in op Ja of Nee. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die u geeft. De beschikbaarheid wordt rechtsonder op de pagina Gebruikers weergegeven.
 • Gebruikers verwijderen uit cursus: selecteer deze optie om gebruikers te verwijderen. U moet deze bewerking altijd bevestigen.