Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Andere talen dan het Engels

Via taalpakketten wordt Blackboard Learn weergegeven in de taal van verschillende gebruikers en met inachtneming van hun culturele normen. De instellingen voor taalpakketten worden gedefinieerd op systeemniveau, op cursus- of organisatieniveau en uiteindelijk op gebruikersniveau.

Op systeemniveau definieert uw instelling een taalpakket als de systeemstandaard. Dit is het taalpakket dat wordt weergegeven wanneer geen andere taalpakketten worden opgegeven op cursusniveau of gebruikersniveau.

Op cursusniveau kunt u een taalpakket opgeven en dit afdwingen. Door een taalpakket af te dwingen, moeten alle gebruikers dat taalpakket gebruiken. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om een bepaald taalpakket af te dwingen in een taalcursus waarbij taalonderdompeling de belangrijkste methodiek is. Als het taalpakket niet wordt afgedwongen en een gebruiker een voorkeurstaalpakket heeft dat is gekoppeld aan zijn of haar account, wordt het cursustaalpakket genegeerd.

Op gebruikersniveau kunnen individuele gebruikers hun voorkeurstaalpakket selecteren, tenzij een bepaald taalpakket wordt afgedwongen.

De standaardnamen in het systeem worden vertaald en zijn in elk taalpakket anders. Aangepaste namen, zoals de gewijzigde naam van een tool, worden niet gewijzigd door het taalpakket. Deze waarden blijven in alle taalpakketten hetzelfde.

U kunt ook de informatie op deze Help-site weergeven in andere talen. Zie voor meer informatie Help voor andere talen en verticale producten.

Een taalpakket instellen

  1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en klik op Eigenschappen.
  2. Selecteer op de pagina Eigenschappen een taalpakket in de vervolgkeuzelijst Taalpakket.
  3. Klik op Taalpakket doorvoeren om de cursus altijd weer te geven met het geselecteerde taalpakket.
  4. Klik op Verzenden.

Als u geen taalpakket kiest voor een cursus, wordt de cursus weergegeven in het voorkeurstaalpakket van de gebruiker. Als de gebruiker geen voorkeurstaalpakket heeft opgegeven, wordt de cursus in het standaardtaalpakket van het systeem weergegeven.

Cursusgebieden die niet worden beïnvloed door het gekozen taalpakket

Meestal wordt het configuratiescherm in het geselecteerde taalpakket van een cursus weergegeven. Het scherm wordt niet weergegeven in het taalpakket dat voor de gebruiker is geselecteerd. Op enkele plaatsen in een cursus wordt het systeemstandaardtaalpakket of het voorkeurstaalpakket van de gebruiker toegepast in plaats van het cursustaalpakket. De volgende pagina's worden niet weergegeven in het geselecteerde cursustaalpakket:

  • Configuratiescherm > Cursusinformatie > Item bewerken, Item kopiëren, Item toevoegen, Item verwijderen
  • Configuratiescherm > Bestanden kopiëren naar Content Collection
  • Configuratiescherm > Discussieruimte > Forum toevoegen
  • Configuratiescherm > Mededelingen > Bevestigingsbericht