Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

E-mail

Met de tool E-mail kunt u e-mailberichten sturen naar andere mensen in de cursus zonder dat u een extern e-mailprogramma zoals Gmail, Hotmail of Yahoo hoeft te starten. U kunt e-mails sturen naar afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers. Er wordt standaard een kopie van berichten naar de afzender verzonden.

In Blackboard Learn worden geen gegevens bijgehouden van verzonden of ontvangen e-mails. Wanneer u een email ontvangt of verstuurt, verschijnt de e-mail in het Postvak IN van uw externe e-mailprogramma. Bewaar een exemplaar van belangrijke berichten voor het geval u die later nog nodig hebt.

U kunt een e-mail sturen naar de volgende gebruikers:

 • Alle gebruikers: alle gebruikers in uw cursus.
 • Alle groepen: alle groepen in uw cursus.
 • Alle studenten: alle studenten in uw cursus.
 • Alle onderwijsassistenten: alle onderwijsassistenten in uw cursus.
 • Alle cursusleiders: alle cursusleiders in uw cursus.
 • Alle waarnemers: alle waarnemers in uw cursus.
 • Gebruikers selecteren: selecteer de gebruikers in een lijst.
 • Groepen selecteren: selecteer groepen in een lijst.
 • Afzonderlijke/geselecteerde waarnemer(s): stuur een e-mailbericht naar één waarnemer of selecteer waarnemers in de cursus.

Ontvangers van een e-mailbericht zien niet het e-mailadres van andere ontvangers.

Voordat u begint

 • Blackboard Learn herkent alleen e-mailadressen en bestandsnamen met standaardtekens: a-z, A-Z, 0-9, @ en een punt (.). Het systeem kan niet overweg met bestandsnamen of e-mailadressen met spaties of speciale tekens, zoals ?, !, #, &, % en $.
 • Blackboard Learn kan een e-mail alleen versturen als de onderwerpregel tekst bevat. Als u geen onderwerp invoert, wordt het bericht niet bezorgd.

E-mail verzenden

 1. Klik in het cursusmenu op de koppeling Tools. Selecteer E-mail verzenden op de pagina Tools.

  -OF-

  Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en selecteer E-mail verzenden.

  -OF-

  Ga naar het tabblad Mijn instelling, klik in het paneel Tools op E-mail verzenden en selecteer een cursus.

 2. Selecteer een koppeling op de pagina E-mail verzenden, zoals Alle gebruikers.
 3. Als u Gebruikers selecteren of Groepen selecteren hebt gekozen, selecteert u de gewenste ontvangers in het vak Beschikbaar voor selectie en klikt u op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Geselecteerd. U kunt een gebruiker uit de lijst van ontvangers verwijderen met behulp van de pijl-terug. Klik op Selectie omkeren en de geselecteerde gebruikers zijn niet langer geselecteerd, terwijl de niet-geselecteerde gebruikers nu zijn geselecteerd.

  Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste gebruiker klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste gebruikers klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. U kunt ook de functie Alles selecteren kiezen om een e-mail naar alle gebruikers te sturen.

 4. Voer een onderwerp in. Als u geen onderwerp invoert, wordt het bericht niet bezorgd.
 5. Typ het bericht.
 6. Klik op Bestand bijvoegen om te zoeken naar een bestand op uw computer. U kunt ook meerdere bestanden bijvoegen. Nadat u een bestand hebt toegevoegd, wordt de optie weergegeven om nog een bestand toe te voegen.
 7. Klik op Verzenden.

Nadat het bericht is verzonden, verschijnt er boven aan de pagina E-mail verzenden een bericht met alle ontvangers. Dit bericht is geen bevestiging dat de gebruikers het bericht hebben ontvangen. Het bevestigt uitsluitend dat het bericht is verzonden.

Een koppeling naar de tool E-mail toevoegen aan het cursusmenu

Als u wilt dat studenten regelmatig hun e-mail controleren, kunt u een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Selecteer Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer E-mail in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik op Verzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het contextmenu van de koppeling om de koppeling te hernoemen, te verbergen of te verwijderen.

Problemen oplossen

 • Uw e-mailadres is niet zichtbaar, tenzij u het adres expliciet zichtbaar maakt voor cursusleden. Dit kan via het algemene navigatiemenu boven de tabbladen. Klik op de pijl naast uw naam > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Privacyopties instellen. Op deze pagina kunt u aangeven welke informatie cursusleden mogen zien.
 • U kunt het externe e-mailadres wijzigen dat wordt gebruikt in de cursus. Ga hiervoor naar het algemene navigatiemenu > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Persoonlijke gegevens bewerken. Typ het juiste e-mailadres en klik op Verzenden. Sommige instellingen hebben de optie voor het wijzigen van het geregistreerde e-mailadres uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.
 • Het is mogelijk dat e-mail van Blackboard Learn door bepaalde e-mailprogramma's, zoals Gmail, Hotmail of Yahoo, als ongewenste e-mail wordt aangemerkt en daardoor automatisch wordt verwijderd of in een speciale map van het e-mailprogramma wordt geplaatst. Als dit probleem optreedt, controleert u in het e-mailprogramma de instellingen voor het afhandelen van ongewenste e-mail.