Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De inhoud van discussieforums controleren

U kunt zowel de kunst als de techniek van het modereren van discussies toepassen om ervoor te zorgen dat de discussie gedurende het volledige semester op gang blijft. Als u onvoldoende aandacht besteedt aan een discussie, zal zelfs een discussie die eerst heel enthousiast wordt bezocht steeds minder actief worden naarmate het semester op zijn einde loopt.

De kunst van een goede moderatie is het vinden van de juiste balans tussen het sturen van de discussie en het op de achtergrond blijven om studenten de gelegenheid te geven nieuwe ideeën te ontdekken.

De techniek van een goede moderatie omvat het inzetten van de functies van de discussieruimte om studenten gefocust te houden op relevante discussies en het toegangsniveau van een student te bepalen.

Forumrollen

U kunt forumrollen toewijzen om de toegang tot een forum te beperken of om het beheer van forums te vereenvoudigen. U kunt bijvoorbeeld de berichten controleren die op een forum worden geplaatst door een bepaalde gebruiker de rol Moderator te geven.

Op een forum heeft elke gebruiker een bepaalde forumrol. Elke gebruiker kan per forum maar één rol hebben. Cursusleiders krijgen automatisch de rol Forumbeheerder en studenten de rol Deelnemer. Als u bent aangemeld als cursusleider, kunt u uw eigen forumrol niet wijzigen.

Uw instelling bepaalt welke cursusrollen beschikbaar zijn.

In de volgende tabel worden de verschillende forumrollen en de bijbehorende machtigingen toegelicht.

Forumrollen en machtigingen
Rol Machtigingen
Manager Forumbeheerders hebben volledige controle over een forum en kunnen de instellingen van het forum wijzigen, berichten aanpassen, en rollen en cijfers toekennen.

Gebruikers met de cursusrol Cursusleider of Onderwijsassistent krijgen deze rol standaard toegewezen.

Bouwer Cursusbouwers kunnen forums wijzigen, kopiëren en verwijderen, maar niet beoordelen of beheren. Binnen een forum kan een cursusbouwer dezelfde bewerkingen uitvoeren op berichten als een cursusleider, uitgezonderd het beoordelen van discussielijnen.

Cursusbouwers kunnen ook nieuwe discussielijnen starten op een forum, en beoordeling inschakelen voor een discussielijn en een waarde typen.

Gebruikers met de cursusrol Cursusbouwer krijgen deze forumrol standaard toegewezen.

Moderator Moderators kunnen alle berichten in een forum verwijderen, wijzigen en vergrendelen, zelfs wanneer het forum geen wachtrij voor controle heeft.

Als u een controlewachtrij gebruikt, moet de moderator berichten in de wachtrij goedkeuren of weigeren voordat deze al dan niet beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers.

Gebruikers met de cursusrol Cursusleider of Cursusbouwer krijgen deze forumrol standaard toegewezen.

Beoordelaar Beoordelaars kunnen berichten lezen, beantwoorden en beoordelen. De rol Beoordelaar heeft in beperkte mate toegang tot Grade Center, maar is niet bevoegd om cijfers toe te wijzen aan eigen werk.

Gebruikers met de cursusrol Beoordelaar krijgen deze forumrol standaard toegewezen.

Deelnemer Deelnemers kunnen berichten lezen en beantwoorden.

Gebruikers met de cursusrol Student krijgen deze forumrol standaard toegewezen.

schermlezer Lezers kunnen de inhoud van een forum lezen, maar kunnen geen reacties plaatsen of discussielijnen starten.
Geblokkeerd (gebruiker blokkeren op forum) Geblokkeerde gebruikers hebben geen toegang tot het forum.

Forumrollen toewijzen

 1. Open het contextmenu van een forum.
 2. Selecteer Beheren.
 3. U ziet op de pagina Forumgebruikers beheren een lijst met gebruikers. Open het contextmenu van een gebruiker.

  Als u maar één rol tegelijkertijd wilt weergeven, kiest u een optie in de vervolgkeuzelijst Forumrol weergeven op de actiebalk en klikt u op Start.

 4. Selecteer een nieuwe forumrol. De nieuwe rol wordt weergegeven in de kolom Forumrol voor de gebruiker.
 5. Klik op OK om terug te keren naar de discussieruimte. U kunt ook in de oriëntatiebalk op de titel van het forum klikken om terug te gaan naar het forum.

  Als u meerdere rollen tegelijkertijd wilt wijzigen, schakelt u de selectievakjes van de betreffende gebruikers in en wijst u naar Rol bewerken op de actiebalk om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Schakel het selectievakje in de bovenste rij in om alle gebruikers te selecteren.

Modereren

Als docent van online cursussen, is het uw taak discussies en de uitwisseling van ideeën via de discussieruimte te stimuleren. U moet ervoor zorgen dat studenten de beschikking hebben over een prettige en veilige omgeving voor het uiten van hun mening. Hiervoor is het belangrijk dat de inhoud van de discussieforums wordt gecontroleerd en dat u indien nodig actie onderneemt om iedereen alert en enthousiast te houden. Tegelijkertijd moet u niet te dominant aanwezig zijn om te voorkomen dat er geen goede discussie ontstaat.

Soms komt het voor dat studenten materiaal publiceren dat niet geschikt is voor de forumdiscussie. Afhankelijk van de leeftijd en de gevoeligheid van de studenten die aan de cursus deelnemen, moet u mogelijk studentenberichten controleren op ongeschikte inhoud voordat ze beschikbaar worden gemaakt voor de andere studenten.

U kunt daarom op een discussieforum de rol van moderator toewijzen aan een gebruiker. Moderators nemen berichten door voordat deze aan een discussielijn worden toegevoegd en op het forum worden weergegeven.

Als u een forum met moderatie maakt, worden alle berichten voor het forum opgenomen in een zogenaamde controlewachtrij. De moderator controleert alle berichten in deze wachtrij en voert vervolgens een van deze handelingen uit:

 • Het bericht publiceren.
 • Het bericht zonder toelichting terugsturen naar de afzender.
 • Het bericht met een toelichting terugsturen naar de afzender.

De moderator kan berichten op een forum verwijderen, bewerken en vergrendelen, zelfs als op het forum geen controlewachtrij wordt gebruikt.

U kunt tijdens het definiëren van een forum aangeven of u een moderator wilt instellen voor het forum. Dit kunt u ook achteraf nog doen. Alleen berichten die zijn gepubliceerd nadat controle van het forum is ingeschakeld, zijn beschikbaar in de controlewachtrij.

Als u geen moderator toewijst, is het de verantwoordelijkheid van de forumbeheerder berichten goed te keuren op een gecontroleerd forum.

Moderatie van berichten toestaan

 1. Open het contextmenu van een forum.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Ga naar Foruminstellingen op de pagina Forum bewerken en schakel het selectievakje Controle van berichten afdwingen in. Klik vervolgens op Verzenden.

  Als u kiest voor een forum met moderator, moet u instellen dat studenten geen berichten mogen wijzigen of verwijderen. Alleen dan weet u zeker dat gepubliceerde berichten zijn goedgekeurd door de moderator.

 4. Ga naar het forum als u weet dat er berichten zijn gepubliceerd. In de controleweergave zijn geen berichten beschikbaar omdat deze in de wachtrij wachten op goedkeuring. Klik op de actiebalk op Forum controleren.

  De optie Forum wijzigen wordt alleen weergegeven aan gebruikers met de forumrol Forumbeheerder of Moderator. In de studentenweergave kan de auteur het bericht zien in de structuurweergave, met de toelichting dat het bericht nog in de controlewachtrij staat.

 5. Op de pagina Controlewachtrij worden de berichten alfabetisch gesorteerd op titel. Klik op de kolomtitel of het driehoekje om te sorteren op titel, auteur of datum. Om een bericht te controleren, klikt u op Wijzigen.
 6. Lees het bericht op de pagina Bericht wijzigen en selecteer vervolgens de optie Publiceren of Retourneren. Gepubliceerde berichten worden direct toegevoegd aan de discussielijn.
 7. Typ eventueel feedback in het tekstvak. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken, koppelingen naar bestanden in Cursusbestanden of Content Collection toe te voegen, of webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.

  hoewel het geven van feedback niet verplicht is, kunt u op deze manier advies geven, vragen stellen, een student naar het juiste forum verwijzen of uitleggen waarom een bericht is geweigerd.

 8. Klik op Verzenden.

Geretourneerde berichten staan niet meer in de controlewachtrij. In de structuurweergave zien studenten hun geretourneerde berichten op het forum. Vouw het bericht uit door op het plusteken te klikken. Als er feedback is toegevoegd, kunnen studenten zien waarom hun berichten zijn geretourneerd. Op de pagina van de discussielijn wordt voor geretourneerde berichten de melding Geretourneerd weergegeven naast de titel van het bericht.

Studenten kunnen een bericht dan aanpassen terwijl ze de feedback van de moderator bekijken en vervolgens weer verzenden. De berichten worden opnieuw in de controlewachtrij geplaatst. Op dat moment wordt de status Controlewachtrij weergegeven naast de titel van het bericht.