Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Discussieberichten zoeken en verzamelen

U kunt in de discussieruimte zoeken naar bepaalde tekst, zoals een zin, een woord of een deel van een woord. De resultaten verschijnen op de pagina zoekresultaten.

Zoeken in discussies

 1. Ga naar de discussieruimte, een forum of een discussielijn.
 2. Klik op de actiebalk op Zoeken. Het veld Zoeken wordt uitgebreid.
 3. Typ een zoekterm in het vak Zoeken.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het gebied waarin u wilt zoeken:
  • Huidige discussieruimte
  • Alle forums in cursus
  • Huidig forum
  • Huidige discussielijn

   het punt waar u de zoekopdracht bent gestart, is bepalend voor de opties in de vervolgkeuzelijst. Kies Alle forums in cursus om ook alle groepsdiscussieruimten in de cursus te doorzoeken. Studenten zien alleen resultaten uit discussieruimten voor groepen waarvan ze lid zijn.

 5. U kunt de zoekopdracht verder verfijnen door de selectievakjes Na en Voor te selecteren en vervolgens datum- en tijdbeperkingen op te geven. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren.
 6. Klik op Start.

De resultaten op de pagina Zoekresultaten kunt u lezen en afdrukken. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.

Op deze pagina kunt u ook reageren op berichten en berichten markeren als gelezen of ongelezen. Klik op Letterlijke tekst om de tekst van het bericht waarop u reageert in het antwoord op te nemen. Als u de reacties op een bericht wilt zien, klikt u op de titel met hyperlink van het bericht om de pagina van de discussielijn te openen.

Berichten verzamelen

Op de pagina van een discussielijn kunt u alle reacties lezen op het eerste bericht in de discussielijn. Als het om erg veel berichten gaat, kunt u de functie Verzamelen gebruiken om minder informatie weer te geven. Als de berichten zijn verzameld, kunt u deze filteren, sorteren, afdrukken en voorzien van een label. Zie Labels toevoegen aan discussielijnen voor meer informatie over het toevoegen van labels aan berichten.

De functie verzamelen is ook beschikbaar op de forumpagina, zodat u alle berichten kunt verzamelen die zijn gepubliceerd in verschillende discussielijnen. Ook hier kunt u de verzamelde berichten filteren en sorteren voor een beter overzicht.

Ga als volgt te werk om berichten in een discussielijn te verzamelen.

Als u bijna alle berichten in een lange lijst in een discussielijn wilt selecteren, klikt u op Selecteren: Alle op de actiebalk. De selectievakjes van alle berichten worden dan ingeschakeld en u hoeft alleen maar de selectievakjes uit te schakelen van de berichten die u niet nodig hebt.

 1. Ga naar een forum en selecteer een discussielijn.
 2. Schakel op de pagina van de discussielijn de selectievakjes in van de berichten die u wilt verzamelen. Als een bericht reacties heeft en u deze ook wilt verzamelen, schakelt u de selectievakjes voor die berichten in.
 3. Wijs op de actiebalk Berichtacties aan om de beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens Verzamelen.

De resultaten kunt u lezen en afdrukken op de pagina Verzameling. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.

Op deze pagina kunt u ook reageren op berichten en berichten markeren als gelezen of ongelezen. Klik op Letterlijke tekst om de tekst van het bericht waarop u reageert in het antwoord op te nemen. Als u de reacties op een bericht wilt zien, klikt u op de titel met hyperlink van het bericht om de pagina van de discussielijn te openen.

Berichten filteren na een zoek- of verzamelbewerking

Gebruik de filterfunctie om de zoekresultaten verder te verfijnen of een verzameling te sorteren. Als u de berichten na het filteren afdrukt, worden deze afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina staan.

Als de auteur of auteurs van een of meer berichten niet meer zijn ingeschreven bij uw cursus, kan het lijken alsof de volgorde van de berichten niet meer juist is.

 1. Klik op de pagina Zoekresultaten of Verzameling op de functie Filter op de actiebalk om het veld uit te breiden. Selecteer opties in de volgende vervolgkeuzelijsten:
  • Auteur: kies Alles selecteren of selecteer een auteur.
  • Status: kies Alles weergeven of selecteer een status.
  • Leesstatus: kies Alles weergeven, Gelezen berichten of Ongelezen berichten.
  • Tags: kies Alle tags tonen of selecteer een label. Deze vervolgkeuzelijst is alleen beschikbaar als de functie voor het toevoegen van labels (tags) is ingeschakeld voor het forum.
 2. Klik op Start om de selecties toe te passen. U kunt de resultaten verder ordenen met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijst Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.
 3. Klik op de X om het veld Filter te verbergen.

Berichten sorteren na een zoek- of verzamelbewerking

Gebruik de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde om de zoekresultaten verder te verfijnen of een verzameling te sorteren. Als u de berichten na het sorteren afdrukt, worden deze afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina staan.

Als de auteur of auteurs van een of meer berichten niet meer zijn ingeschreven bij uw cursus, kan het lijken alsof de volgorde van de berichten niet meer juist is.

 1. Wijs op de actiebalk van de pagina Zoekresultaten of Verzameling de optie Sorteren op aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer een optie:

  Als u het beoordelen van berichten hebt ingeschakeld, kunt u ook de sorteeroptie Algemene waardering kiezen.

  • Achternaam van auteur
  • Voornaam van auteur
  • Onderwerp
  • Datum van laatste bericht
  • Discussielijnvolgorde
 3. Wijs op de actiebalk Volgorde aan om de beschikbare opties weer te geven.
 4. U kunt berichten sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

Labels toekennen aan een discussielijn

Labels bestaan uit tekst die kenmerkend is voor een bepaald bericht of een discussielijn. U kunt labels (ook wel tags genoemd) toevoegen aan berichten om vergelijkbare berichten snel te kunnen selecteren. Als bijvoorbeeld vaak het onderwerp wetenschappelijke notatie aan bod komt, kunt u alle berichten over dit onderwerp hetzelfde label geven. Studenten kunnen labels gebruiken om berichten te lezen, te filteren en te zoeken, maar ze kunnen niet zelf labels maken.

U kunt alleen labels maken als de optie Berichtlabels toestaan  is ingeschakeld in de instellingen van een forum.

Op momenten dat de forums intensief worden gebruikt, kunt u de prestaties van Discussieruimte verbeteren door het werken met labels tijdelijk uit te schakelen. Als u de functie later weer inschakelt, worden alle labels automatisch hersteld.

 1. Ga naar het forum met de discussielijnen waaraan u labels wilt toevoegen.
 2. Schakel in de Lijstweergave de selectievakjes in van de discussielijn of discussielijnen waaraan u een label wilt toevoegen. U kunt snel alle discussielijnen in een forum selecteren door het selectievakje in de bovenste rij in te schakelen.
 3. Klik op de actiebalk op Verzamelen.
 4. Op de pagina Verzameling kunt u de resultaten filteren en sorteren.
 5. Typ een naam voor het label in het veld Label toevoegen aan tekst.
 6. Schakel de selectievakjes in van de berichten waaraan u het label wilt toewijzen. U kunt alle berichten selecteren door boven de lijst op Selecteren: Alle berichten te klikken.
 7. Klik op Toevoegen naast het vak Label toevoegen aan tekst.

Op de pagina Verzameling

Het ingevoerde label wordt op de pagina Verzameling weergegeven onder alle berichten die u hebt geselecteerd. Als u meerdere labels hebt opgegeven, worden deze allemaal weergegeven. U kunt extra labels toevoegen door de bovenstaande stappen uit te voeren. Als u een label wilt verwijderen, klikt u op de rode X bij een label.

U kunt ook een label toevoegen aan een afzonderlijk bericht. Typ het label onder het bericht in het vak Tag toevoegen en klik op OK of klik op Kiezen uit bestaande om een label te kiezen uit de lijst met labels op de pagina Verzameling.

Op de forumpagina

Op de forumpagina worden alle labels weergegeven in de kolom Tags. Deze kolom is alleen zichtbaar in de Lijstweergave.

 1. Klik op de actiebalk op Labels om de vervolgkeuzelijst weer te geven en selecteer een label of de optie Alle tags tonen. Als u een keuze hebt gemaakt, worden alleen de overeenkomende berichten weergegeven op de forumpagina.
 2. Als u berichten wilt sorteren op label, klikt u op een label in de kolom Tags. De berichten met dat label worden dan weergegeven op de pagina Verzameling.