Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's

Een wiki is een samenwerkingstool waarmee studenten een of meer pagina's met materiaal voor een cursus kunnen maken of wijzigen om zo informatie te delen en gezamenlijk te bewerken. Het maken en wijzigen van pagina's gaat heel eenvoudig. Uiteraard worden alle wijzigingen en aanvullingen bijgehouden, zodat verschillende auteurs efficiënt kunnen samenwerken. U kunt een of meer wiki's maken waaraan alle cursusleden een bijdrage kunnen leveren. Een andere mogelijkheid is om wiki's te maken waaraan bepaalde groepen gebruikers kunnen samenwerken.

Alle cursusleden kunnen de tool Wiki's gebruiken voor het vastleggen van informatie en zo fungeren als een verzamelplaats voor informatie en kennis met betrekking tot een cursus. Een cursus-wiki is een uitstekende bron van informatie die wordt samengesteld door cursusleden. Wiki's kunnen bijdragen aan het creëren van een community voor samenwerking en leren door de sociale interactie tijdens de uitwisseling van gegevens te versterken.

Studenten gebruiken een wiki om op verschillende momenten en op verschillende locaties samen te werken aan gedeelde inhoud. Ze kunnen eerdere wijzigingen zien, feedback geven op inhoud of aanpassingen, nieuwe inhoud toevoegen en bestaande inhoud nakijken. Net als bij de discussieruimte is uw functie het faciliteren van de tool en niet het aanbieden van inhoud. In tegenstelling tot een blog, dat snel persoonlijk kan worden, vereisen wiki's een hechte samenwerking om informatie te koppelen en aan te vullen.

De betrokkenheid van studenten beoordelen via wiki's

U kunt de bijdragen van studenten aan een wiki beoordelen of de tool uitsluitend gebruiken voor het doornemen van cursusinhoud. In beide gevallen kan een student meerdere pagina's bijdragen aan een wiki en onbeperkt wijzigingen aanbrengen in pagina's van andere cursusleden. U kunt de tool ook beschikbaar maken voor groepen, zodat groepen informatie kunnen delen en samenstellen.

U kunt alle wijzigingen op alle pagina's van een wiki bekijken. U kunt een overzicht van de wijzigingen bekijken of inzoomen om informatie te zien over de bijdragen van een student.