Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Wiki's in de praktijk

Toepassingen van wiki's

Een belangrijk doel van een wiki is het bouwen van een gedeelde kennisbron. Naarmate de omvang van de kennisbank toeneemt, kunt u ervan uitgaan dat deze met enige mate van betrokkenheid wordt uitgebouwd en gedurende langere tijd beschikbaar zal zijn.

Met een serieuze benadering biedt een wiki de volgende mogelijkheden:

 • Een eenvoudig te gebruiken omgeving voor communicatie.
 • Samenwerking bevorderen in plaats van concurrentie.
 • Een sociale en interactieve manier van leren bevorderen.
 • Relaties bouwen om voordeel te halen uit de sterke punten van medestudenten.
 • Vaardigheden voor sociale netwerken, vertrouwen en onderhandeling verbeteren.
 • Ondersteuning geven en feedback vragen.
 • Een centrale locatie aanbieden voor het eenvoudig en snel zoeken, bijwerken en raadplegen van informatie.
 • Creativiteit, spontaniteit en innovatie versterken en verbeteren via de toepassing van reflectief denken.

U kunt wiki's gebruiken als cursusinhoud of als opdrachten met cijfertoekenning. Enkele voorbeelden:

 • Een verklarende woordenlijst.
 • Een whitepaper.
 • Samenvattingen en overzichten van lessen.
 • Materiaal van studenten combineren om een boek te maken.
 • Een informatiebron.
 • Praktijkexperimenten.
 • Oplossingen van studenten voor scenario's en casestudies.
 • Een onderzoeksbron.
 • Presentaties van groepsprojecten.