Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wikipagina's maken

Elke nieuwe wiki voor een cursus of groep moet een beginpagina hebben, de zogenaamde homepage. Wanneer u een nieuwe wiki de eerste keer opent, ziet u boven aan de pagina een bericht met het verzoek een startpagina of homepage te maken. De startpagina staat altijd boven aan de lijst met pagina's van de wiki en is daarom perfect geschikt voor het geven van instructies.

Deze pagina kan door u worden gemaakt of door een lid van de cursus of groep. De startpagina kan door niemand worden verwijderd. Als de wiki echter kan worden bewerkt, kunnen cursus- of groepsleden de pagina aanpassen.

De stappen voor het maken van de startpagina en alle volgende pagina's zijn identiek.

Wikipagina's maken

 1. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken.
 3. Typ een naam voor de wiki op de pagina Wiki maken.
 4. Typ een beschrijving of instructies in het vak Inhoud. Gebruik desgewenst de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die u toevoegt met de inhoudseditor, kunnen worden geopend in een nieuw venster en zijn voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 5. Klik op Verzenden.

U kunt een wiki helemaal verwijderen of alleen bepaalde pagina's van een wiki. Het is echter niet mogelijk de homepage van een wiki te verwijderen. Studenten hebben niet de mogelijkheid wikipagina's te verwijderen.

Koppelingen naar andere wikipagina's toevoegen

Het is mogelijk dat gebruikers tijdens het maken of bewerken van een wikipagina willen verwijzen naar een andere pagina in de wiki. Als de wiki uit een groot aantal pagina's bestaat, kan het handig zijn op de pagina een koppeling op te nemen naar een verwante pagina. Gebruik de functie Koppeling naar wikipagina van de inhoudseditor om binnen de huidige wiki een koppeling naar een andere wikipagina toe te voegen.

In ons voorbeeld gaan we een nieuwe wikipagina maken en een koppeling naar een andere pagina.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken .
 3. Typ op de pagina Wikipagina maken een naam en inhoud voor de wiki.
 4. Plaats de muisaanwijzer in het vak Inhoud op de plaats waar u een koppeling naar een andere wikipagina wilt toevoegen.
 5. Klik op Koppeling naar wikipagina in de inhoudseditor (de functie wordt aangegeven met een pictogram van enkele vellen papier). Als er maar één wikipagina is, kunt u deze functie niet kiezen.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de wikipagina waaraan u de huidige pagina wilt koppelen.
 7. Typ desgewenst een naam voor de koppeling in het vak Naam van koppeling naar wikipagina wijzigen. Als u de naam van de koppeling niet wijzigt, wordt de oorspronkelijke paginatitel gebruikt als de koppeling.
 8. Klik op Verzenden. De koppeling wordt weergegeven in de inhoudseditor.
 9. Klik op Verzenden. De nieuwe pagina met de koppeling naar de andere pagina wordt toegevoegd aan de wiki.

Een opmerking toevoegen aan een wikipagina

Cursusleden kunnen een opmerking toevoegen aan een wikipagina in plaats van inhoud te leveren of een pagina te bewerken. U maar ook studenten kunnen op deze manier feedback geven en suggesties doen. Opmerkingen zijn zichtbaar voor alle cursusleden. Het aantal opmerkingen voor alle wikipagina's wordt vermeld bij Over deze wiki in het zijpaneel.

Gepubliceerde opmerkingen kunnen niet worden gewijzigd, ook niet door u. Gebruikers kunnen hun eigen opmerkingen verwijderen.

In het geval van groeps-wiki's is de standaardinstelling dat alle cursusleden opmerkingen kunnen lezen, maar dat u lid van de groep moet zijn om een opmerking toe te voegen. U kunt de standaardinstelling wijzigen om alleen groepsleden toegang te bieden tot een groeps-wiki.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Selecteer in het zijpaneel op de pagina met onderwerpen van de wiki de pagina die u wilt weergeven. De wikipagina wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Klik op Opmerking onder de bijdrage waarvoor u een opmerking wilt toevoegen. Het vak Opmerking wordt weergegeven.
 4. Typ een opmerking in het veld Opmerking. U kunt desgewenst de spellingcontrole gebruiken onder aan het tekstvak.

  U kunt maximaal 2.000 tekens gebruiken in een opmerking. Er verschijnt een bericht als u meer tekens gebruikt, met het verzoek de tekst aan te passen en opnieuw te verzenden.

 5. Klik op Toevoegen. Klik op de koppeling Opmerkingen onder de bijdrage om de opmerking te bekijken.