Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Blogs beoordelen

U kunt de bijdragen aan een blog afzonderlijk beoordelen of voor de leden van een groep als geheel. U kunt de kwaliteit van de discussie beoordelen, maar ook het aantal bijdragen en opmerkingen dat door een bepaalde gebruiker of een cursusgroep is gepost.

Wanneer u cijfertoekenning inschakelt, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. U beoordeelt de blogvermeldingen van studenten vanaf de pagina met blogonderwerpen. Alle vermeldingen van een bepaalde student (en opmerkingen van anderen) worden weergegeven als u het cijfer gaat bepalen. De ingevoerde cijfers worden direct weergegeven in Grade Center.

De pagina met blogonderwerpen kunt u op de volgende manieren weergeven:

 • Open een blog in de tool Blogs en selecteer een gebruiker in de vervolgkeuzelijst Alle cursusleden.
 • Open op de pagina Cijfer nodig het contextmenu van een blog en selecteer Alle gebruikers beoordelen.
 • Zoek in het Grade Center de kolom voor het blog dat u wilt beoordelen. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met een uitroepteken om het contextmenu van het blog weer te geven. Het uitroepteken betekent dat het item nog moet worden beoordeeld. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

U kunt bepalen of gebruikers hun eigen cijfers en feedback kunnen zien in Mijn cijfers door de kolominstellingen in Grade Center te wijzigen. Zie Opties voor kolommen bewerken, verbergen en selecteren voor meer informatie.

Wanneer u een toegekend cijfer wijzigt vanaf de pagina met blogonderwerpen, wordt het cijfer bijgewerkt in het Grade Center.

Cijfertoekenning uitschakelen voor een onderwerp

Het is niet mogelijk om cijfertoekenning uit te schakelen voor een onderwerp. U kunt het blogonderwerp met cijfertoekenning wel verwijderen van de overzichtspagina Blogs en uit Grade Center, en vervolgens een nieuw blog, zonder cijfertoekenning, maken.

Als u de bijdragen wilt behouden, kunt u ook aangeven dat de cijferkolom voor het blog niet moet worden gebruikt in de berekeningen van Grade Center. Het blog wordt nog wel als een item met cijfertoekenning gezien door Grade Center, maar eventuele resultaten of cijfers worden genegeerd.

De pagina met blogonderwerpen

De pagina met blogonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. De vermeldingen kunt u lezen in het inhoudsframe. In het zijpaneel kunt u informatie lezen over het blogonderwerp of de vermelding, de index uitvouwen, de legenda bekijken en de naam van een gebruiker selecteren om alleen de vermeldingen van die persoon in het inhoudsframe weer te geven.

Als u de functie voor cijfertoekenning niet ziet in het zijpaneel, heeft uw instelling deze functie niet ingeschakeld.

afbeelding bij de tekst

 1. Klik op de actiebalk op Blogvermelding maken om uw bijdrage te geven.
 2. Onder de actiebalk zijn de Bloginstructies standaard uitgevouwen. U kunt deze desgewenst samenvouwen. Klik op Harmoniseringen om harmoniseringen toe te voegen en klik op Instructies om terug te gaan naar de instructies voor het blog.
 3. In het zijpaneel kunt u het gebied Bloggegevens uitvouwen om informatie weer te geven over de huidige selectie, zoals de auteur en het aantal vermeldingen en opmerkingen. Klik op de pijl-rechts om het zijpaneel samen te vouwen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor vermeldingen. Klik op de vier pijlen om de blogvermeldingen en het zijpaneel schermvullend weer te geven.
 4. Klik bij Alle cursusleden op de pijl-omlaag om een lijst weer te geven en een lid te selecteren. De vermeldingen van het geselecteerde lid worden weergegeven in het inhoudsframe. U kunt ook op Leden zonder vermeldingen weergeven klikken.
 5. Het gedeelte Index bevat de titels van de vermeldingen die gedurende de geselecteerde periode zijn gemaakt. Klik op het minteken om de lijst samen te vouwen.
 6. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
 7. In het geval van blogs met cijfertoekenning geven pictogrammen de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die u hebt ingesteld om in aanmerking te komen voor beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling.
 8. Typ in het zijpaneel een cijfer en feedback voor de student.

Blogvermeldingen van afzonderlijke gebruikers beoordelen

U kunt blogs beoordelen vanuit het Grade Center, de pagina Cijfer nodig en het gedeelte Cursustools in het configuratiescherm.

Als u in de instellingen van het blog NIET de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center of op de onderwerppagina en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in Grade Center en in een blog het pictogram Wordt uitgevoerd weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om blogvermeldingen te beoordelen.

 1. Ga naar de pagina met blogonderwerpen en selecteer de bijdrage of bijdragen die u wilt beoordelen. De blogvermeldingen van de gebruiker worden weergegeven in het inhoudsframe.
 2. Typ een puntentotaal in het vak Cijfer. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan dit blog, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen. Zie Rubrieken voor meer informatie. Als u een bestaand cijfer wilt wijzigen, klikt u in het vak Cijfer en verandert u het cijfer.
 3. Typ eventueel feedback voor de student. Typ in het vakAantekeningen toevoegennotities die alleen voor u en beoordelaars zichtbaar zijn. U kunt de spelling controleren van de tekst in een tekstvak door de optie Spellingcontrole te kiezen. Klik op het pictogram Klikken om volledige inhoudseditor te openen om toegang te krijgen tot alle functies van de inhoudseditor voor het opmaken van tekst en het toevoegen van URL’s, bijlagen, afbeeldingen, mashups en multimedia.
 4. Klik op Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center.

Een groepsblog beoordelen

U kunt alle bijdragen in het groepsblog lezen en een cijfer invoeren op de pagina met onderwerpen van het blog. Gebruikers met vermeldingen die moeten worden beoordeeld, worden aangegeven met een uitroepteken in Grade Center en op de pagina met blogonderwerpen (in de vervolgkeuzelijst Alle groepsleden. Het groepsblog wordt dan ook vermeld op de pagina  Cijfer nodig .

Op de pagina van het groepsblog bevat het zijpaneel een lijst met alle groepsleden.

Als u een cijfer invoert voor een groepsblog, wordt het cijfer automatisch aan alle leden van de groep gegeven. Dit betekent dat de betreffende kolom in Grade Center dit cijfer bevat voor elk lid van de groep. Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer, zelfs als iemand geen enkele bijdrage heeft geleverd. In dat geval kunt u het cijfer van die persoon desgewenst aanpassen. Studenten kunnen hun cijfers voor het groepsblog bekijken in Mijn cijfers en in het groepsblog door hun naam te selecteren in de vervolgkeuzelijst Alle groepsleden.

Als u in de instellingen van het blog NIET de optie Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven hebt geselecteerd en een minimum aantal vermeldingen hebt ingevoerd, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center of op de onderwerppagina en bevat de pagina Cijfer nodig geen items.

In de volgende gevallen wordt in een cel in Grade Center en in een blog het pictogram Wordt uitgevoerd weergegeven:

 • Studenten die al wel actief zijn, maar nog niet actief genoeg om in aanmerking te komen voor beoordeling.
 • Als u het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven niet hebt ingeschakeld.

Het groepscijfer van een bepaald groepslid wijzigen

U kunt een lid van een groep een ander cijfer geven dan de groep door het cijfer voor die persoon te wijzigen. Als u het cijfer van een groepslid wijzigt en de groep daarna een nieuw cijfer krijgt, heeft het nieuwe groepscijfer geen invloed op het nieuwe cijfer van het groepslid. Zowel het individuele cijfer als het groepscijfer wordt weergegeven. Het nieuwe cijfer van het groepslid is niet zichtbaar voor de andere groepsleden.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood om het groepscijfer voor een lid aan te passen. Typ een nieuw cijfer en klik op het vinkje om het cijfer op te slaan. Dit cijfer is nu een vervangend cijfer.

Het groepscijfer en het gewijzigde cijfer van het groepslid worden in het Grade Center weergegeven in de kolom die automatisch is gemaakt op het moment dat cijfertoekenning werd ingeschakeld voor het groepsblog. De cellen van cursusleden die geen deel uitmaken van de groep, worden lichter gekleurd weergegeven in de cijferkolom voor het groepsblog.

Het gewijzigde cijfer van een groepslid herstellen

U kunt het aangepaste cijfer van een groepslid weer wijzigen in het groepscijfer dat is toegewezen aan de groep als geheel.

Klik in het zijpaneel voor beoordeling op het potlood voor de gebruiker met het gewijzigde cijfer. Klik op de pijl-links om het cijfer te wijzigen in het oorspronkelijke groepscijfer. Het pictogram voor een vervangend cijfer wordt gewist. De wijziging wordt ook doorgevoerd in Grade Center.

Een groep verwijderen

Als u een groep niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Als er items met cijfertoekenning aan de groep zijn gekoppeld, verschijnt de pagina Verwijderen bevestigen. U kunt aangeven welke cijferkolommen voor een groep u wilt bewaren in het systeem. Dit doet u door op de pagina Verwijderen bevestigen alleen de selectievakjes in te schakelen van de kolommen die u wilt verwijderen.