Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Groepssamenwerking

Zoals het spreekwoord zegt: "Twee weten meer dan één."

Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze een positieve houding ontwikkelen, problemen efficiënter oplossen en een sterker prestatiegevoel ervaren.

kleine gloeilampjes die naar een grote gloeilamp wijzen

In een ideale situatie is in alle leerprocessen sprake van actieve deelname van studenten en interactie tussen studenten. Cursusleiders die nog geen groepsactiviteiten hebben geïntroduceerd in hun manier van lesgeven, hebben geldige redenen om terughoudend te zijn. Sommige docenten willen de controle die ze hebben in hun bewezen en docentgeoriënteerde onderwijsmethoden niet overdragen aan hun studenten. Andere docenten hebben verhalen gehoord van collega's dat het in de praktijk nogal tegenvalt.

Hoewel het afstappen van een traditionele omgeving waarin de docent bepalend is tamelijk ingrijpend kan zijn, wegen de voordelen van leren door samenwerking ruim op tegen eventuele obstakels die u moet wegnemen wanneer u groepsactiviteiten gaat gebruiken.

Voordelen van samenwerking

Onderzoek toont aan dat studenten op verschillende manieren voordeel kunnen hebben van groepswerk.1

 • Studenten houden informatie langer vast dan bij andere onderwijsmethoden.
 • Meningen van groepsleden bieden een andere mogelijkheid om nieuw materiaal te leren.
 • Studenten hebben een positief gevoel over het cursusmateriaal.
 • Studenten die een goede relatie ontwikkelen met medestudenten hebben een positievere leerervaring.
 • Succesvol groepswerk betekent dat studenten zich beter voelen over zichzelf.
 • Studenten verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Studenten verbeteren hun vaardigheden voor kritisch denken.

Uitdagingen van samenwerking

Veel studenten zien op tegen groepswerk. Sommige gemotiveerde studenten zeggen dat ze gedemoraliseerd raken door hun langzamere groepsleden. Studenten met minder zelfvertrouwen klagen dat ze worden genegeerd of niet serieus worden genomen in groepssessies. Groepen kunnen helemaal uit elkaar vallen als sommige teamleden worden gezien als parasieten die nauwelijks iets bijdragen.

Sommige studenten werken liever alleen en hebben helemaal geen behoefte om andere te helpen of om hulp te vragen. Deze studenten zitten niet te wachten op de verantwoordelijkheid die leren door samenwerking met zich meebrengt.

Sommige studenten vinden dat ze te veel tijd besteden aan groepsprojecten en zouden liever extra cursusmateriaal doornemen en meer praktische kennis opdoen.

Sommige studenten vinden het onterecht dat ze een groepscijfer krijgen.

Voordat u groepswerk gaat toepassen

U moet voorkomen dat studenten groepsactiviteiten zien als hard werken. Als het werken in een groep geen verbetering is van uw leerdoelstellingen en geen toegevoegde waarde biedt, overweeg dan alternatieve onderwijstechnieken. Gebruik groepswerk alleen voor projecten die een individuele student alleen minder goed kan doen en niet binnen de gestelde tijd kan af krijgen. 

Onderzoek toont aan dat studenten harder werken wanneer anderen op hen vertrouwen. U kunt deze wederzijdse afhankelijkheid stimuleren door groepsopdrachten te bedenken waarbij de studenten het werk moeten opsplitsen om het doel te bereiken, ideeën moeten bekritiseren en bespreken, en feedback en enthousiasme moeten delen.

Stel uzelf de volgende vragen voordat u groepswerk gaat inzetten in uw cursus:

 • Levert het groepswerk een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van mijn cursus?
 • Wat voor inleidend materiaal of informatie over groepswerk kan ik geven om studenten te helpen succesvol te zijn?
 • Hoe stel ik de groepen samen?
 • Moeten studenten een rol spelen bij het indelen van de groepen?
 • Hoe beoordeel ik het leren van studenten en hoe zorg ik ervoor dat ze individueel verantwoordelijk blijven? Moet de groep een eindproduct inleveren?
 • Hoe ga ik om met vragen en problemen?

 

Bron: 1"44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Internet. 3 jan. 2014.