Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepen maken

U kunt formele groepen met studenten maken die gaan samenwerken aan cursustaken. Groepen kunnen afzonderlijk of in sets worden samengesteld. U kunt groepsleden handmatig selecteren of studenten zich zelf laten inschrijven. Elke groep heeft een eigen ruimte (de homepage), met koppelingen naar tools voor samenwerking tussen de studenten. Alleen u en de groepsleden hebben toegang tot de groepstools.

Er zijn twee opties voor het maken van een groep:

 • Eén groep maken
 • Een groepsset maken

Methoden voor groepsinschrijving

Met Handmatig inschrijven kunt u iedere student in de cursus aan een groep toewijzen. Handmatige inschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Willekeurige inschrijving is alleen beschikbaar voor sets met groepen. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verdeeld over groepen op basis van het gewenste aantal studenten per groep of het gewenste aantal groepen. Willekeurige verdeling geldt alleen voor studenten die momenteel zijn ingeschreven voor de cursus. U kunt handmatig andere studenten inschrijven.

Zelfinschrijving betekent dat studenten zich zelf kunnen inschrijven voor een groep door een aanmeldingsblad in te vullen. Zelfinschrijving is een optie die beschikbaar is voor zowel afzonderlijke groepen als sets met groepen.

Studenten kunnen zichzelf niet uitschrijven bij een groep.

Zie Aanbevolen procedure: Groepslidmaatschap voor meer informatie over de inschrijvingsmethode die het best past bij uw doelstelling.

Groepen weergeven

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Groepen.

-OF-

Klik in een nieuwe cursus op de standaardkoppeling Groepen in het cursusmenu.

-OF-

Open de tool Groepen via de standaardkoppeling Tools in het cursusmenu. Klik op de pagina Tools op Groepen.

Een groep maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Zelfinschrijving of Handmatige inschrijving onder Eén groep.
 3. Typ op de pagina Groep maken een naam en eventueel een beschrijving voor de opdracht.
 4. Selecteer Ja om de groep zichtbaar te maken voor studenten. Als u de groep nog niet beschikbaar wilt maken, selecteert u Nee.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groep.
 6. Selecteer de optie Cijfer geven en vul het veld Mogelijk aantal punten in voor Blogs, Dagboeken en Wiki's als u de bijdragen van studenten wilt beoordelen.
 7. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als studenten persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Alleen het groepslid dat de modules heeft toegevoegd, kan de modules bekijken.
 8. Schakel eventueel het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor deze groep in.
 9. Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties, typ een naam voor het aanmeldingsblad en geef instructies. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere aanmeldingsopties in.

  -OF-

  Gebruik in het geval van handmatige inschrijving het pop-upvenster Gebruikers toevoegen om studenten te zoeken en te selecteren voor het gebied Lidmaatschap.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Klik op de functie Lijst tonen (voorgesteld door de volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin uw selectie. Wanneer u dit gebied opent, vouwt het vierkant-pictogram samen. U verwijdert een gebruiker door op de bijbehorende X te klikken.

 10. Klik op Verzenden.

De nieuwe groep wordt weergegeven op de overzichtspagina Groepen.

Een groepsset maken

 1. Open de overzichtspagina Groepen en wijs op de actiebalk de optie Maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 2. Selecteer Zelfinschrijving, Handmatige inschrijving of Willekeurige inschrijving onder Groepsset.
 3. Typ op de pagina Maken een naam en eventueel een beschrijving.
 4. Selecteer Ja om de groep zichtbaar te maken voor studenten. Als u de groepsset nog niet beschikbaar wilt maken, selecteert u Nee.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de cursustools die u beschikbaar wilt stellen aan de groepsset.
 6. Selecteer de optie Cijfer geven en vul het veld Mogelijk aantal punten in voor Blogs, Dagboeken en Wiki's als u de bijdragen van studenten wilt beoordelen.
 7. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan om de module aan te passen in als groepsleden persoonlijke modules mogen toevoegen aan de homepage van de groep. Alleen het groepslid dat de modules heeft toegevoegd, kan de modules bekijken.
 8. Schakel desgewenst het selectievakje voor het maken van een slimme weergave voor elke groep in de set in.
 9. Selecteer in het geval van zelfinschrijving de aanmeldingsopties en typ een naam voor het aanmeldingsblad. Voer het maximum aantal leden in. Stel eventueel nog andere aanmeldingsopties in. U kunt bijvoorbeeld instellen dat studenten zichzelf niet kunnen uitschrijven voor een groep.

  -OF-

  Typ in het geval van willekeurige inschrijving in de sectie Lidmaatschap voor een waarde voor Aantal studenten per groep om het gewenste aantal groepen te maken (zoals opgegeven bij Aantal groepen). Geef aan hoe overgebleven studenten (indien van toepassing) moeten worden toegewezen.

  -OF-

  Typ in het geval van handmatige inschrijving een waarde voor Aantal groepen bij Opties groepsset. Klik op de volgende pagina voor elke groep op Gebruikers toevoegen om een selectie te maken.

  De geselecteerde groepsleden worden onderaan weergegeven, met een getal dat het totaal aantal geselecteerde gebruikers aangeeft. Klik op de functie Lijst tonen (voorgesteld door de volledige rechthoek) om het gebied Gebruikers toevoegen weer te geven, met daarin uw selectie. Wanneer u dit gebied opent, vouwt het vierkant-pictogram samen. U verwijdert een gebruiker door op de bijbehorende X te klikken.

 10. Klik op Verzenden.

Een koppeling voor de tool Groepen toevoegen aan het cursusmenu

Als u wilt dat studenten regelmatig de tool Groepen raadplegen, kunt u een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de  bewerkingsmodus  ( AAN ) en wijs het plusteken boven het cursusmenu aan. De vervolgkeuzelijst  Menu-item toevoegen  verschijnt.
 2. Selecteer  Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer  Groepen  in de vervolgkeuzelijst  Type.
 5. Schakel het selectievakje  Beschikbaar voor gebruikers  in.
 6. Klik op Verzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het contextmenu van de koppeling. U kunt de koppeling hernoemen, verwijderen of verbergen voor studenten.

Koppelingen naar groepen toevoegen aan een cursusgebied

U kunt handmatig koppelingen naar individuele groepen en aanmeldingsbladen toevoegen aan inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. U kunt een inhoudsgebied maken dat alle inhoud en tools bevat die studenten nodig hebben voor de week. Nadat studenten de lezing voor die week hebben doorgenomen en de bijbehorende diapresentatie hebben bekeken, kunnen ze dan snel naar de tool Groepen gaan om de groepsopdracht te maken. Studenten hoeven dan niet naar andere plekken in de cursus te gaan om alle verplichte activiteiten voor de week uit te voeren.

Wanneer u een koppeling naar een bepaalde groep toevoegt aan een inhoudsgebied, zien alle studenten de koppeling. Als een student echter geen lid is van de groep, kan hij of zij de homepage van de groep niet weergeven.

U kunt met dezelfde stappen een koppeling toevoegen naar leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Zorg dat de bewerkingsmodus is geactiveerd ( AAN) en ga naar het cursusgebied waaraan u een groepskoppeling wilt toevoegen, bijvoorbeeld het inhoudsgebied Week 2.
 2. Wijs op de actiebalk Tools aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Groepen.
 4. Selecteer het type koppeling op de pagina Koppeling maken: Groep: groepspagina, naar een groep of naar een set met groepen. In de laatste twee gevallen selecteert u een groep of groepsset in de lijst.
 5. Klik op Volgende.
 6. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Groep waarden op voor Koppelingsgegevens om in te stellen hoe de koppeling wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Selecteer desgewenst opties.
 7. Klik op Verzenden.

Een groepskoppeling toevoegen

Navigeer naar het inhoudsgebied en klik op de groepskoppeling om naar de homepage van de groep te gaan.

 1. Zorg dat debewerkingsmodusis geactiveerd (AAN) en ga naar het cursusgebied waaraan u een groepskoppeling wilt toevoegen, bijvoorbeeld het inhoudsgebiedWeek 2.
 2. Wijs op de actiebalk Tools aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Groepen.
 4. Selecteer het type koppeling op de pagina Koppeling maken: Groep:  groepspagina, naar een groep of naar een set met groepen. In de laatste twee gevallen selecteert u een groep of groepsset in de lijst.
 5. Klik op Volgende.
 6. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Groep waarden op voorKoppelingsgegevensom in te stellen hoe de koppeling wordt weergegeven in het inhoudsgebied. Selecteer desgewenstopties.
 7. Klik op Verzenden.