Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepen bewerken

Via de overzichtspagina Groepen kunt u groepen toevoegen, wijzigen en beheren. Het contextmenu van een groep biedt direct toegang tot de homepage van de groep en e-mailfuncties. U kunt ook opties kiezen voor het wijzigen van groepseigenschappen, het verwijderen van groepen en het maken van slimme weergaven.

Als u de optie Bewerken kiest, kunt u niet alleen groepsleden toevoegen of verwijderen, maar ook de naam, de beschikbaarheid en de tools van de groep wijzigen.

U kunt studenten in staat stellen om hun eigen zelfinschrijvingsgroepen te maken. Klik op de actiebalk van de pagina Groepen op Groepsinstellingen en maak uw keuzen.

  • Groep openen: hiermee opent u de homepage van de groep, waar u cursus- of groepsmodules kunt toevoegen.
  • Groep bewerken: hiermee opent u de pagina Groep bewerken. Gebruik deze pagina om de opties te wijzigen die zijn ingesteld tijdens het maken van de groep. Het is niet mogelijk om de optie Cijfer geven te wijzigen voor blogs, dagboeken en wiki's waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.
  • E-mail groep: met deze optie kunt u een bericht sturen naar de volledige groep of naar bepaalde leden. Zie Een e-mailbericht sturen naar een cursusgroep voor meer informatie.
  • Slimme weergave maken: Een slimme weergave is een weergave van Grade Center waarin alleen bepaalde gegevens zichtbaar zijn. U ziet alleen de kolommen die voldoen aan de opgegeven criteria. De weergave wordt opgeslagen voor herhaald gebruik. Wanneer Grade Center erg veel studenten en kolommen bevat, zijn slimme weergaven een uitstekend hulpmiddel om snel gegevens te vinden.
  • Groep verwijderen: hiermee verwijdert u een groep die u niet meer nodig hebt. Als Grade Center cijferkolommen bevat voor de groep, bijvoorbeeld voor een groepsblog of groepsdagboek, kunt u deze kolommen behouden. Op de pagina Verwijderen bevestigen schakelt u dan alleen de selectievakjes in van de kolommen die u wilt verwijderen.