Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepsopdrachten maken

Kies voor groepsopdrachten die wederzijdse afhankelijkheid stimuleren.

Positieve wederzijdse afhankelijkheid kan bijdragen aan het realiseren van nuttige relaties, een grotere productiviteit en groei.

handen boven op elkaar

Om er zeker van te zijn dat studenten samenwerken en communiceren, kunt u de tool Groepen en groepsopdrachten gebruiken om een interactieve online omgeving te stimuleren. Een goede vuistregel om te hanteren voordat u groepsactiviteiten gaat toevoegen, is door alleen groepswerk toe te wijzen voor projecten die een individuele student alleen minder goed kan doen en niet binnen de gestelde tijd kan af krijgen.

U kunt een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen binnen een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen. Alleen u en de leden van de groep hebben toegang tot de opdracht.

Het eindcijfer voor een opdracht kan op verschillende manieren worden weergegeven aan studenten: als een numerieke waarde, een letter, een percentage, tekst of voltooid/niet voltooid. U kunt de primaire weergave kiezen voor de kolom voor de groepsopdracht die automatisch wordt toegevoegd in Grade Center.

Aanbevolen procedure

Geef studenten waar mogelijk de kans om elkaar te leren kennen of om te werken in groepjes in een activiteit zonder cijfertoekenning die uitsluitend is bedoeld om kennis met elkaar te maken. Hoe beter studenten met elkaar overweg kunnen in een cursus, hoe groter de kans dat ze zonder problemen kunnen werken in kleinere groepen met een specifieke agenda. Eenvoudige groepsopdrachten helpen studenten niet alleen zich prettiger te voelen, maar kunnen ook bijdragen aan het ontwikkelen van vertrouwensrelaties en een meer open communicatie in de online omgeving.

Belangrijke informatie

 • Er moet al minimaal één cursusgroep zijn gemaakt voordat groepsopdrachten kunnen worden toegewezen.
 • Als studenten deel uitmaken van verschillende groepen en dezelfde opdracht meerdere keren ontvangen, moeten ze meerdere pogingen voor deze opdracht verzenden. In dat geval kan het nodig zijn deze studenten een totaalcijfer te geven voor de opdracht.
 • Studenten die niet zijn ingeschreven op het moment dat er een groepsopdracht is verzonden, hebben geen toegang tot de opdracht, maar zien wel dat er een opdracht is gepubliceerd.
 • Studenten die worden verwijderd uit een groep kunnen de groepsopdrachten niet meer zien. Deze studenten kunnen wel vanuit Mijn cijfers toegang krijgen tot hun inzendingen.
 • Als u de opdracht aanpast tussen de aanmaakdatum en de einddatum van de opdracht, bestaat de mogelijkheid dat al het werk van de groep verloren gaat.
 • Als u een groep verwijdert uit de opdracht terwijl de groep al is begonnen met de opdracht maar deze nog niet heeft ingeleverd, hebben de groepsleden geen toegang meer tot de opdracht en gaan de uitgevoerde taken verloren.

Een groepsopdracht maken

Als u een groepsopdracht wilt maken, activeert u de bewerkingsmodus (AAN).

 1. Ga naar het cursusgebied waaraan u de groepsopdracht wilt toevoegen, zoals het inhoudsgebied Opdrachten.
 2. Wijs op de actiebalk Beoordeling aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Selecteer Opdracht.
 4. Typ op de pagina Opdracht maken een naam voor de opdracht. Groepsleden klikken op de homepage van de groep op deze naam om de opdracht weer te geven. Voeg eventueel instructies toe en gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 5. U kunt ook het veld Opdrachtbestanden gebruiken om op een van de volgende manieren een bestand bij te voegen:
  • Als u een bestand wilt uploaden vanaf uw computer, klikt u op Bladeren in mijn computer.
  • Als u een bestand wilt uploaden vanuit de opslaglocatie van de cursus:
   • Als Cursusbestanden de opslaglocatie is van de cursus, klikt u op Bladeren in cursusbestanden.

    -OF-

   • Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, klikt u op Bladeren in Content Collection.
 6. Typ een waarde voor Mogelijk aantal punten en selecteer eventueel een rubriek.
 7. Schakel het selectievakje De opdracht beschikbaar maken in.
 8. Geef een waarde op voor Aantal pogingen.
 9. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de opdracht wordt weergegeven.
 10. Selecteer desgewenst een einddatum.
 11. Selecteer bij Ontvangers de optie Groepen studenten.
 12. Selecteer de groep of groepen in het vak Te selecteren items. Klik op de pijl-rechts om de geselecteerde groepen over te brengen naar het vak Geselecteerde Items. Als u in Windows verschillende groepen wilt selecteren die naast elkaar staan, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de gewenste groepen klikt. Als u groepen wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste groepen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle groepen selecteren.
 13. Klik op Verzenden.

 

Meerdere pogingen

U kunt instellen dat studenten werk voor een groepsopdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen.

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een opdracht, kunt u via de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met aangeven welke poging moet worden gebruikt in Grade Center.