Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Samenwerkingstools

Samenwerkingstools stellen gebruikers in staat deel te nemen aan real-time lessen en discussies. Voorbeelden van dergelijke sessies zijn real-time, online discussies, sessies door gastsprekers of onderwijsassistenten, en live vraag-en-antwoordsessies. U kunt sessies opnemen en dan beschikbaar stellen aan gebruikers.

De vereiste Java-invoegtoepassing installeren

Java 2 Runtime Environment is vereist om de samenwerkingstools van Blackboard Learn te gebruiken. De invoegtoepassing kan worden gedownload vanaf de pagina die wordt weergegeven wanneer een gebruiker deelneemt aan een samenwerkingssessie. De invoegtoepassing bevindt zich ook op http://java.sun.com/products/plugin/index.html.

U moet eventuele bestaande Java-invoegtoepassingen verwijderen voordat u een nieuwe versie installeert.

De pagina Samenwerkingssessies weergeven

Als u de pagina Samenwerkingssessies wilt openen, klikt u op Samenwerking in het cursusmenu of in het configuratiescherm.

In de volgende tabel worden de beschikbare functies beschreven.

Paginafuncties
Bewerking Handeling
Sessies op de pagina filteren Klik op de pijl naast de vervolgkeuzelijst en selecteer het type sessie dat u wilt weergegeven. Klik op Filter. De filters zijn:
  • Alles weergeven: het standaardfilter waarmee alle samenwerkingssessies worden weergegeven.
  • Beschikbare sessies: Hiermee worden alle sessies weergegeven die in gebruik zijn.
  • Sessies met opnamen: voltooide sessies weergeven die een archief hebben.
  • Toekomstige sessies: sessies weergeven die zijn gepland in de toekomst.
Zoeken naar een sessie Selecteer de optie Sessienaam, Begindatum of Einddatum en voer vervolgens een waarde in het veld in. Klik op Zoeken.
Deelnemen aan een sessie Deelnemen in het contextmenu van de sessie.
De opname voor een sessie weergeven Klik op Opname in het contextmenu. 
Een nieuwe samenwerkingssessie toevoegen Samenwerkingssessie maken.

Gebruikersrollen toewijzen

Er zijn twee rollen beschikbaar voor gebruikers in samenwerkingssessies: passief en actief De sessiemoderator kan de toegang van gebruikers en de beschikbare functies tijdens een samenwerkingssessie instellen door de rol Passief of Actief toe te wijzen. Sessiemoderators bepalen bijvoorbeeld welke gebruikers kunnen chatten, persoonlijke berichten kunnen verzenden of vragen kunnen stellen tijdens een sessie door specifieke toegangsrechten toe te kennen aan de verschillende rollen. Naast studenten die actief zijn, wordt het pictogram Student weergegeven in de kolom Rol.

Studentenrollen kunnen veranderen gedurende de samenwerkingssessie. Gebruikers die passief zijn maar actieve rechten willen hebben, kunnen de sessiemoderator waarschuwen door te klikken op het handpictogram. De moderator maakt de gebruiker vervolgens actief.

Pop-upblokkering in browsers

Als in een browser pop-upvensters worden geblokkeerd, werkt de samenwerkingstool alleen als u deze beveiligingsfunctie uitschakelt of de website van uw instelling toevoegt als een vertrouwde site.

De toegankelijke samenwerkingstool gebruiken

Er is een toegankelijke versie beschikbaar van de samenwerkingstool.

Er wordt een koppeling weergegeven naar deze versie wanneer Deelnemen wordt geselecteerd op de pagina Samenwerkingssessies. Via deze koppeling wordt de toegankelijke versie van de samenwerkingstool geopend. In deze versie worden koppelingen weergegeven naar items die zijn opgenomen in het virtuele klaslokaal, zoals items in het cursusmenu en de groepsbrowser. Documenten die worden gemaakt op het whitebord, kunnen worden weergegeven als de sessiemoderator een momentopname maakt. Er wordt een koppeling gemaakt naar de momentopname die door gebruikers kan worden weergegeven.

Alle deelnemers horen het geluid van een deur die open of dicht gaat wanneer een gebruiker een sessie binnenkomt of verlaat via de toegankelijke versie.