Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Beoordelingen maken in een inhoudsgebied

U kunt toetsen, enquêtes en beoordelingen aanbieden in inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of mappen. U kunt een nieuwe toets, enquête of beoordeling maken of een koppeling naar een bestaand onderdeel toevoegen.

U voegt beoordelingen toe door Beoordeling aan te wijzigen op de actiebalk van het cursusgebied en het type beoordeling te selecteren.

U kunt relevante beoordelingen toevoegen aan het lesmateriaal. Zo kunt u een instaptoets aanbieden aan het begin van een leermodule en een afsluitende toets aan het einde. U kunt ook een enquête houden om de achtergrondkennis van studenten te bepalen voor het onderwerp van de toets.

Beoordelingstypen

U kunt verschillende soorten beoordelingen maken in cursusgebieden. Voeg beoordelingen toe aan het andere cursusmateriaal om een allesomvattende leerervaring te creëren voor studenten. U kunt beoordelingen al vooraf maken en deze vervolgens op een geschikt moment pas beschikbaar stellen.

Beschrijvingen van typen beoordelingen
Type beoordeling Beschrijving
Toets U kunt toetsen maken om de kennis van studenten te meten. Er zijn verschillende soorten vragen beschikbaar, zoals meerkeuzevragen, waar/onwaar-vragen, combinatievragen, formulevragen en open vragen. U wijst puntwaarden toe aan de vragen op het moment dat u de vragen maakt.

Het merendeel van de vragen wordt automatisch beoordeeld. Nadat studenten hun antwoorden hebben verzonden ter beoordeling, worden de resultaten vastgelegd in het Grade Center. Studenten kunnen hun score dan ook direct zien, op voorwaarde dat alle vragen automatisch worden beoordeeld en u hebt aangegeven deze informatie vrij te geven.

Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.

Enquête Enquêtes zijn toetsen waaraan geen cijfer wordt toegekend. U kunt enquêtes gebruiken om de mening van studenten te peilen en om evaluaties uit te voeren. De resultaten van een enquête zijn anoniem, maar u kunt wel zien of een student een enquête heeft ingevuld. Daarnaast kunt u per enquêtevraag de totaalresultaten zien. Enquêtes kunt u op vrijwel dezelfde manier maken en implementeren als toetsen. Dit zijn de verschillen:
  • De instellingen voor het maken van enquêtes bevatten geen opties voor het toewijzen van standaardscores omdat enquêtevragen niet worden beoordeeld.
  • Als u vragen toevoegt, geeft u niet aan welke antwoorden juist zijn.
  • U kunt geen willekeurige blokken met vragen toevoegen aan enquêtes.

Zie Toetsen, enquêtes en pools voor meer informatie.

Opdracht Gebruik opdrachten om een gevarieerd aanbod van leeractiviteiten aan te bieden aan studenten die ze vanaf een centrale locatie kunnen bekijken en uitvoeren. Studenten kunnen opdrachten op de volgende manieren inleveren:
  • Als tekst die studenten toevoegen op de pagina Opdracht uploaden.
  • Als bijgevoegde bestanden.
  • Als een combinatie van tekst en bijgevoegde bestanden.

Zie Opdrachten voor meer informatie.

Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling Het Building Block Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling is bedoeld voor het bevorderen van de reflectieve vaardigheden van studenten. Studenten ontvangen niet alleen opbouwende feedback van hun medestudenten, maar kunnen ook zelf constructieve feedback geven.

Zie Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling voor meer informatie.

SafeAssignment Het Building Block SafeAssign maakt het mogelijk ingezonden opdrachten te vergelijken met een database met academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal. SafeAssign kan worden gebruikt om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssignments en gewone opdrachten kunt u op ongeveer dezelfde manier maken en beoordelen Het zijn echter twee totaal verschillende tools en het is dan ook niet mogelijk een bestaande opdracht om te zetten in een SafeAssignment.

Zie SafeAssign voor meer informatie.