Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied

Als u de relevante tools voor een les aanbiedt binnen een cursusgebied, kunnen studenten efficiënter en prettiger werken. U kunt bijvoorbeeld discussieforums en dagboeken toevoegen waarin ook multimedia, bestanden en toetsen worden aangeboden.

Wanneer u een tool toevoegt aan een cursusgebied, kunt u de functie van de tool beschrijven, instructies geven voor het werken met de tool en eventueel bestanden bijvoegen. Zo kunt u een koppeling naar een blog toevoegen, een bestand bijvoegen dat studenten moeten lezen en uitleggen dat gebruikers volgende week een bericht moeten plaatsen op het blog.

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn. U kunt tools voor een cursus uitschakelen via het configuratieschermAanpassen > Beschikbaarheid van tools. Zie  Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Methoden om tools toe te voegen aan uw cursus

De situatie is bepalend voor de locatie waar u tools gaat toevoegen.

Methode 1: afzonderlijke tools openen via het cursusmenu. Deze methode biedt snel toegang tot veelgebruikte tools. Maak de koppeling Tools in het cursusmenu niet beschikbaar, zodat studenten geen toegang hebben tot andere, overbodige tools. Zie Het cursusmenu voor meer informatie.

Methode 2: afzonderlijke tools openen vanuit een cursusgebied. Met deze methode kunt u tools aanbieden in de buurt van gerelateerde inhoud. Als studenten bijvoorbeeld een item moeten lezen in een inhoudsgebied en vervolgens moeten reageren in de discussieruimte, kunt u in het inhoudsgebied een toolkoppeling toevoegen om gemakkelijk naar de discussieruimte te gaan. Zie Een koppeling naar een tool toevoegen aan een cursusgebied voor meer informatie.

Methode 3: tools openen via de koppeling Tools in het cursusmenu. Deze methode is een goede oplossing als u de cursus snel wilt inrichten. Gebruik deze methode voor een cursus die een aanvulling is op een klassikale cursus om tools aan te bieden voor online communicatie buiten het klaslokaal.

Beschikbare tools

In de volgende tabel worden de verschillende soorten tools beschreven die studenten kunnen gebruiken bij het realiseren van hun leerdoelstellingen en pedagogische vereisten.

Tools
Type tool Beschrijving
Discussieruimte De discussieruimte is een asynchrone tool voor het delen van gedachten en ideeën over cursusmateriaal. De discussieruimte bestaat uit forums die overal in de cursus kunnen worden weergegeven, maar die ook allemaal centraal beschikbaar zijn in de tool Discussieruimte.

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Blog Een blog is een persoonlijk onlinedagboek dat regelmatig wordt bijgewerkt en dat bedoeld is voor een groot publiek. Elke blogvermelding kan bestaan uit een combinatie van tekst, afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Dagboek Dagboeken zijn een instrument waarmee studenten privé met u, de cursusleider, kunnen communiceren. Studenten kunnen dagboek ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie om hun mening, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen, of om cursusmateriaal inhoudelijk te bespreken en te analyseren.

Zie Dagboeken voor meer informatie.

Wiki's Een wiki is een samenwerkingstool waarmee verschillende gebruikers een of meer pagina's met materiaal voor een organisatie kunnen maken of wijzigen. Gebruikers kunnen heel eenvoudig pagina's maken en wijzigen. Uiteraard worden alle wijzigingen en aanvullingen bijgehouden.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Groepen U kunt een koppeling naar de tool Groepen toevoegen voor koppelingen naar alle groepen, of naar een bepaalde groepspagina.

Zie Cursusgroepen voor meer informatie.

Chat Via de tool Chat kunnen cursusleden zonder vertraging met elkaar communiceren door het uitwisselen van tekstberichten

Zie Chat voor meer informatie.

Virtueel klaslokaal De tool Virtueel klaslokaal bestaat uit een gedeeld whiteboard, een chatfunctie, een groepsbrowser en een overzicht voor het navigeren binnen de cursus

Zie Informatie over virtueel klaslokaal voor meer informatie.

Toolsgebied Het toolgebied bestaat uit een lijst met alle tools die beschikbaar zijn voor studenten.
Meer tools Klik op Meer tools om aanvullende tools weer te geven in de vervolgkeuzelijst Klik nogmaals op de optie om de aanvullende tools te verbergen.

Een koppeling naar een tool toevoegen aan een cursusgebied

U kunt een koppeling toevoegen naar een tool als geheel, zoals naar de beginpagina van de tool Blogs, of naar een gebied van de tool, zoals een bepaald blog. U kunt ook een nieuw blog maken terwijl u werkt in het cursusgebied.

In de vervolgkeuzelijst Tools kunt u ook de optie Toolgebied selecteren om gebruikers toegang te bieden tot een lijst met alle beschikbare tools in uw cursus.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Open een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map.
 3. Wijs op de actiebalk Tools aan om de vervolgkeuzelijst weer te geven en een koppeling te maken naar een tool of het complete toolsgebied. U kunt extra tools weergeven of verbergen door op Meer tools te klikken.
 4. Klik in dit voorbeeld op Blogs. Met de onderstaande procedure wordt een koppeling naar een blog toegevoegd. De stappen zijn in hoofdlijnen identiek voor andere tools.
 5. Selecteer het type koppeling op de paginaKoppeling maken: Blog:
  • Selecteer Koppelen aan de pagina Blogs om een koppeling toe te voegen naar de overzichtspagina met alle blogs.

   -OF-

  • Selecteer Koppeling naar blog maken en selecteer een specifiek blog in de lijst.

   -OF-

  • Klik op Nieuw blog maken om een koppeling toe te voegen naar een blog dat u nu gaat maken. Typ op de pagina Blog maken een naam voor het blog in het vak Naam en selecteer instellingen voor het nieuwe blog. Klik op Verzenden om het nieuwe blog weer te geven in de lijst met blogs die u kunt kiezen wanneer u een koppeling gaat toevoegen aan de cursus.
 6. Klik opVolgende.
 7. Typ op de pagina Koppeling maken een naam voor de koppeling.
 8. Typ eventueel een beschrijving in het vak. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. Bestanden die worden geüpload vanaf uw computer, worden opgeslagen in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of Content Collection. Bijlagen die met de inhoudseditor worden geüpload, kunnen worden geopend in een nieuw venster en worden voorzien van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven.
 9. Selecteer instellingen bij Opties.
  1. Selecteer Ja bij Beschikbaar om de koppeling zichtbaar te maken voor gebruikers.
  2. Selecteer Ja bij Aantal keren weergegeven bijhouden.
  3. Gebruik Datumbeperkingen om in te stellen of een item alleen in een bepaalde periode wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Typ datums en tijden in de vakken of gebruik de pop-upvensters Datumselectiekalender en Tijdselectiemenu om datums en tijden te selecteren. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de tool wordt weergegeven.
 10. Klik opVerzenden.