Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Inhoud hergebruiken en opslaan

U kunt inhoud uit een cursus hergebruiken en opslaan via de functies Archiveren, Exporteren en Cursus kopiëren van Blackboard Learn. Bepaal aan de hand van de volgende informatie welke optie het beste aansluit bij uw behoeften.

Cursus archiveren

Kies de functie Cursus archiveren om een bevroren momentopname of permanente record van uw cursus te maken. Een archief bevat alle inhoud, cursusstatistieken, gebruikers en cursusinteracties, zoals blogberichten, discussies en cijfers.

Een gearchiveerde cursus wordt opgeslagen als een ZIP-bestand; gecomprimeerd bestand met de inhoud van de cursus. ZIP-bestanden worden ook wel "pakketten" genoemd. U kunt een ZIP-bestand terugzetten op dezelfde of een andere server.

Wanneer gebruiken: archiveer een cursus om voor een bepaald moment in de tijd te beschikken over een back-up. Als een cursus gaat archiveren, selecteer dan de opties Inclusief geschiedenis van Grade Center en Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op.

U kunt archiefpakketten weliswaar terugzetten, maar niet om de cursus opnieuw te geven, aangezien ook alle gebruikersinteracties worden teruggezet. De gegevens en het werk van studenten in het ZIP-bestand valt onder de FERPA-wetgeving. Bewaar archiefpakketten op een veilige locatie.

Zie Een cursus archiveren voor meer informatie.

blauwe lijn

Cursus exporteren

Met de functie Cursus exporteren wordt er een ZIP-bestand van de cursusinhoud gemaakt dat u kunt importeren om een nieuwe cursus te maken. In tegenstelling tot de functie voor het archiveren van een cursus, worden bij een export geen gebruikers of gebruikersinteractie met de cursus opgeslagen. Een export bevat alleen de inhoud en de tools die u selecteert tijdens het exportproces.

Op de pagina Exporteren kunt u ervoor kiezen de cursus te exporteren in de indeling IMS Common Cartridge. Met deze indeling krijgt u de beschikking over een cursuspakket dat geschikt is voor verschillende LMS-systemen en dat voldoet aan de normen van IMS Common Cartridge. Dit betekent dat u inhoud op deze manier met verschillende LMS-systemen kunt delen. Zie Common Cartridge-indeling voor meer informatie.

Wanneer gebruiken: gebruik deze methode wanneer u cursusmateriaal op een later tijdstip opnieuw wilt gebruiken voor nieuwe studenten. U kunt een geëxporteerde cursus ook delen met anderen.

Zie Een cursus exporteren voor meer informatie.

blauwe lijn

Cursus kopiëren

U kunt cursussen kopiëren en ze gebruiken als een handige manier om bestaande cursusstructuren, materialen en inhoud te hergebruiken en aan te passen.

Als u een cursus kopieert, wordt er geen ZIP-bestand gemaakt. U kunt verschillende opties kiezen als u een kopie gaat maken.

U kunt de inhoud van een cursus kopiëren om een nieuwe cursus te maken. U kunt de inhoud geheel of gedeeltelijk kopiëren naar een nieuwe of een bestaande cursus. Dit is een goede manier om een deel van een cursus naar een andere cursus te kopiëren zonder inhoud van de bestaande cursus te overschrijven. U kunt ook een exacte kopie maken om alle gebruikers en gebruikersgegevens over te brengen naar de nieuwe cursus.

Wanneer gebruiken: als u een cursus maakt die erg veel lijkt op een bestaande cursus, kunt u de bestaande cursus kopiëren om een nieuwe cursus te maken. Als twee cursussen bijvoorbeeld wel hetzelfde materiaal gebruiken maar elke cursus voor een andere groep studenten bedoeld is, kunt u alleen het cursusmateriaal van een cursus kopiëren, dus zonder de inschrijvingen van gebruikers. Als een cursus bestemd is voor het eerste semester van een cursus die twee semesters beslaat met dezelfde groep studenten, kunt u een deel van het cursusmateriaal plus de inschrijvingen kopiëren.

Zie Cursussen kopiëren voor meer informatie.