Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen kopiëren

U kunt cursussen kopiëren en ze gebruiken als een handige manier om bestaande cursusstructuren, materialen en inhoud te hergebruiken en aan te passen.

Het type kopieerbewerking selecteren

U kunt cursussen kopiëren op verschillende manieren:

 • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus: Als u cursusmateriaal naar een nieuwe cursus kopieert, wordt een cursus in het systeem gemaakt en wordt deze gevuld met inhoud uit een cursus die al in het systeem bestaat. Het cursusmenu van de broncursus vervangt het standaardcursusmenu in de nieuwe cursus.
 • Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus: Als u cursusmateriaal kopieert naar een bestaande cursus, wordt er alleen materiaal toegevoegd aan de cursus. Er wordt geen bestaande inhoud verwijderd uit de cursus. U kunt alleen materiaal naar een cursus kopiëren als u de rol Cursusleider, Onderwijsassistent of Cursusbouwer hebt. Zie Cursusrollen voor meer informatie over rollen.
 • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie): Dit is de enige kopieeroptie waarmee u gebruikersrecords, zoals cijfers en forumberichten, naar een nieuwe cursus kunt kopiëren. Met deze optie wordt de bestaande cursus één-op-één gekopieerd naar de nieuwe cursus. Deze optie is handig als een cursus moet worden opgesplitst in meerdere gedeelten. U kunt een exacte kopie maken en vervolgens bepaalde studenten uitschrijven om twee gedeelten te maken van dezelfde cursus.

Een cursus kopiëren

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeelPakketten en functiesuit en klik op  Cursus kopiëren.

  U moet zich in de cursus bevinden die u wilt kopiëren.

 2. Selecteer de gewenste kopieeroptie:
  • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus
  • Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus
  • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie)
 3. Typ in het veld Doelcursus-ID een cursus-ID in voor de nieuwe cursus die wordt gemaakt en met inhoud uit de huidige cursus wordt gevuld. Zorg ervoor dat de ID van de nieuwe cursus voldoet aan de naamgevingsconventies van uw instelling. De cursus-ID mag bovendien geen spaties of andere tekens dan cijfers en letters, streepjes (-), onderstrepingstekens (_) en punten (.) bevatten. De cursus-ID moet uniek zijn en statisch blijven. Als de gekopieerde cursus is gemaakt, kan de cursus-ID niet meer worden gewijzigd.
 4. Als u Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus of Cursusmateriaal kopiëren naar een bestaande cursus hebt geselecteerd, selecteert u het cursusmateriaal dat u naar de nieuwe of bestaande cursus wilt kopiëren.

  de bewerking Cursus kopiëren kan niet worden voltooid als u niet minstens een van de volgende gebieden selecteert: Inhoud, Contactpersonen of Instellingen. Als u geen van deze opties selecteert, verschijnt er een waarschuwing en kan Blackboard Learn geen nieuwe cursus maken.

 5. Selecteer in het gedeelte Bestandsbijlagen de optie om koppelingen te kopiëren naar:

  Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud. Uw instelling bepaalt welke opties beschikbaar zijn bij het koppelen van cursusbestanden om cursussen te kopiëren.

  • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
  • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
  • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden zijn gekoppeld aan cursusinhoud.

  U hebt beheermachtigingen nodig voor een item om kopieën van die bestanden op te nemen. Als u niet over deze machtigingen beschikt, worden sommige bestanden mogelijk niet gekopieerd.

 6. Selecteer de map voor bestanden van Content Collection (indien van toepassing).
 7. Selecteer Inschrijvingen om de lijst met gebruikers in de cursus te kopiëren. Gebruikersgegevens, zoals bijdragen aan discussies, cijfers en ingestuurde opdrachten, worden niet gekopieerd. Gebruikersrecords worden alleen gekopieerd als de optie Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie) is geselecteerd.
 8. Klik opVerzenden.

Informatie over het kopiëren van materiaal

Houd rekening met het volgende als u cursusmateriaal gaat kopiëren:

De cursusbeschikbaarheid van de broncursus wordt toegepast op de doelcursus. Als de doelcursus niet beschikbaar is en de broncursus wel, wordt de beschikbaarheid van de doelcursus gewijzigd.

 • Inhoud: cursusmateriaal wordt gekopieerd, inclusief geüploade bestanden, leermodules en koppelingen. Desgewenst kunt u ook cursusgegevens, cursusdocumenten, opdrachten en URL's kopiëren.

  opdrachten die zijn gemaakt binnen lesoverzichten worden niet goed gekopieerd. Het is daarom noodzakelijk dat u opdrachten afzonderlijk kopieert om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

 • Mededelingen: Alle mededelingen worden gekopieerd.
 • Toetsen, enquêtes en pools: Alle toetsen en enquêtes, inclusief vragen en opties voor de distributie, worden gekopieerd. Alle pools worden gekopieerd.
 • Agenda: Alle agenda-items worden naar de nieuwe cursus gekopieerd.
 • Datums: datums van cursusitems en tools worden niet gewijzigd. Zie Itemanalyse voor informatie over het snel aanpassen van datums.
 • Discussieruimte: Geef aan of u voor de discussielijnen in een forum de beginberichten wilt opnemen in de kopie (anoniem) of alleen forums zonder beginbericht.
 • Items en instellingen van Grade Center: Items in Grade Center en de bijbehorende instellingen, zoals type, categorieën en weergaveopties, worden gekopieerd.
 • Groepsinstellingen: Deze instellingen omvatten de namen van de groepen, de instellingen voor de beschikbaarheid van tools en de namen van de forums.
 • Contactpersonen: Alle contactpersonen worden gekopieerd.
 • Cursusinstellingen: Wanneer geselecteerd worden de volgende instellingen gekopieerd:
  • Naam cursus
  • Cursusbeschrijving
  • Cursusbeginpunt
  • Cursusontwerp
  • Cursusbanner
  • Blackboard-tools
  • Building Block-tools
  • Inhoudstools
  • Cursus-ID
  • Cursusbeschikbaarheid
  • Gasttoegang
  • Waarnemertoegang
  • Cursusduur
  • Inschrijvingsopties
 • Koppelingen: Koppelingen naar delen van een cursus die niet in de kopieerbewerking zijn opgenomen, zijn verbroken wanneer de koppelingen in de doelcursus worden weergegeven. Als er bijvoorbeeld een koppeling naar een test wordt weergegeven in een cursusgebied en u kopieert de toetsen niet, werkt de koppeling naar de toets niet.
 • Course Cartridge-materiaal: De optie Course Cartridge-materiaal werkt alleen als de broncursus inhoud van een Course Cartridge met kopieerbeveiliging bevat en in de doelcursus geen cartridge-ID beschikbaar is.
 • Inhoudsgebieden: Inhoud uit inhoudsgebieden in het cursusmenu die in elke cursus dezelfde naam hebben, wordt toegevoegd aan hetzelfde inhoudsgebied. Er wordt niets verwijderd uit de doelcursus of vervangen door inhoud uit de broncursus.
 • Inschrijvingen: Indien geselecteerd, wordt de lijst met gebruikers in de cursus gekopieerd. Gebruikersgegevens, zoals bijdragen aan discussies, cijfers en ingestuurde opdrachten, worden niet gekopieerd.

  Gebruikersrecords worden alleen gekopieerd als de optie Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie) is geselecteerd.

Belangrijke informatie over gekopieerde cursusitems

Wanneer u inhoud en tools uit een cursus naar een bestaande cursus kopieert, wordt het cursusmenu omgezet naar de doelcursus. In de onderstaande tabel wordt beschreven hoe conflicten met items in het cursusmenu worden opgelost.

Conflicten met items in het cursusmenu oplossen
Actie Gevolg
Een cursusgebied in de broncursus bestaat niet in de doelcursus. Het gebied wordt toegevoegd aan het cursusmenu in de doelcursus.
Het cursusgebied in het pakket en het cursusgebied in de doelcursus hebben dezelfde naam en zijn van hetzelfde type, zoals Webkoppelingen, Cursusdocumenten of inhoud. De inhoud uit de broncursus wordt toegevoegd aan de inhoud in het gebied binnen de doelcursus, maar vervangt deze inhoud niet.
Het cursusgebied in het pakket en het cursusgebied in de doelcursus hebben dezelfde naam maar zijn van een ander type. Het cursusgebied uit de broncursus wordt onder een andere naam toegevoegd aan de doelcursus. Aan de nieuwe naam wordt een oplopend cijfer toegevoegd. Cursusmaterialen wordt bijvoorbeeld Cursusmaterialen1.

Inhoud van Course Cartridge kopiëren

De inhoud van een cartridge met kopieerbeveiliging wordt alleen gekopieerd als de optie Course Cartridge-materiaal is geselecteerd. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er inhoud van een cartridge met kopieerbeveiliging in de cursus is opgenomen. De doelcursus behoudt de beschikbaarheidsinstellingen van de broncursus.

Als de doelcursus al een cartridge-ID heeft (als er dus al inhoud op een cartridge met kopieerbeveiliging is opgenomen), wordt de cartridge-inhoud noch de cartridge-ID van de broncursus naar de doelcursus gekopieerd. Als de optie Course Cartridge-materiaal is geselecteerd, kan er worden gekopieerd. Met een opmerking in het ontvangstbericht wordt aangegeven dat het Course Cartridge-materiaal niet wordt gekopieerd.

Als de broncursus en de doelcursus dezelfde cartridge-ID hebben, kan de inhoud worden gekopieerd.