Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoud vrijgeven

Adaptieve inhoud maakt het mogelijk inhoud vrij te geven aan gebruikers op basis van een set regels die u opstelt. De regels kunnen betrekking hebben op beschikbaarheid, datum en tijd, afzonderlijke gebruikers, groepslidmaatschap, scores of pogingen voor een Grade Center-item, berekende kolommen in Grade Center of de doorneemstatus van een item in de cursus.

Inhoud kan op twee manieren voorwaardelijk worden vrijgegeven:

  • Adaptieve inhoud: standaardregels maken voor een item. U kunt maar één regel per item maken, maar een regel kan meerdere criteria hebben. Het item is pas beschikbaar als aan al deze criteria wordt voldaan.
  • Geavanceerde regel voor adaptieve inhoud: u kunt geavanceerde combinaties van regels voor de vrijgave van inhoud maken door verschillende regels met verschillende criteria in te stellen voor een inhoudsitem. Gebruikers moeten voldoen aan alle criteria van een van de regels om toegang te krijgen.

    Als u voor hetzelfde item verschillende criteria voor verschillende gebruikers wilt maken, zijn er meer regels nodig. U kunt bijvoorbeeld een regel instellen voor groep A die deze gebruikers toegang biedt tot toets 1 wanneer ze opdracht A hebben afgerond. U kunt een afzonderlijke regel opstellen voor groep B, zodat zij toets 1 kunnen maken wanneer ze opdracht B hebben voltooid. 

Regels en criteria voor adaptieve inhoud

Een standaardregel voor adaptieve inhoud bestaat uit een set criteria die de zichtbaarheid definieert van een inhoudsitem voor gebruikers. Als een regel meerdere criteria heeft, moet de gebruiker aan alle criteria voldoen voordat het item beschikbaar is. Met geavanceerde regels voor adaptieve inhoud kunt u verschillende regels voor één inhoudsitem opstellen. Bovendien kan elke regel verschillende criteria hebben.

U kunt bijvoorbeeld een regel toevoegen voor een opdracht waardoor gebruikers in groep A pas vanaf een bepaalde datum toegang hebben tot de opdracht. Deze regel bestaat dan uit lidmaatschaps- en datumcriteria. Een andere regel voor deze opdracht kan alle gebruikers in groep B toestaan de opdracht te zien nadat zij huiswerk 1 hebben voltooid. Deze regel zou bestaan uit lidmaatschaps- en Grade Center-criteria.

Voor elke regel kan slechts één lidmaatschapscriterium en één datumcriterium worden gemaakt. Aan elke regel kunnen meerdere criteria voor Grade Center en doorneemstatus worden toegevoegd.

Regels voor adaptieve inhoud tijdens kopiëren, archiveren en exporteren van een cursus

De regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden alleen opgenomen in een kopie van een gehele cursus met gebruikers en tijdens archiveren en herstellen. De regels voor adaptieve inhoud en gegevens over gebruikersvoortgang worden niet opgeslagen tijdens het kopiëren van cursusmaterialen in een nieuwe cursus of een bestaande cursus. Deze worden ook niet opgeslagen tijdens exporteren en importeren.

Adaptieve inhoud in- en uitschakelen

Uw instelling bepaalt de beschikbaarheid van de functie Adaptieve inhoud. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen cursusontwikkelaars een standaardregel of een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud toevoegen.

Als de tool Adaptieve inhoud wordt uitgeschakeld door de instelling, verdwijnen alle regels die u hebt gemaakt. In dat geval verdwijnen tevens koppelingen naar Adaptieve inhoud op de pagina Beheren. Als de tool later opnieuw wordt ingeschakeld, worden de koppelingen op de pagina Beheren opnieuw weergegeven en worden eventuele gegevens met betrekking tot adaptieve inhoud (zoals regels) opgeslagen. Eventuele regels voor adaptieve inhoud die eerder zijn ingesteld, worden opnieuw weergegeven.

Zichtbaarheid van items met regels voor adaptieve inhoud

Nadat u regels voor adaptieve inhoud hebt opgesteld voor een item, wordt de zichtbaarheid ervan beperkt tot die gebruikers die voldoen aan de criteria voor die regels.

Stel dat u in een inhoudsgebied een inhoudsitem maakt met de naam "Inleiding". Alle cursusgebruikers kunnen dit inhoudsitem zien. Vervolgens maakt u een regel waarmee het item wordt beperkt tot gebruikers in groep A. Alleen leden van groep A kunnen de inleiding dus lezen. Alle andere gebruikers hebben geen toegang tot de inleiding.

U voegt vervolgens andere criteria toe aan deze regel en beperkt het gebruik van het inhoudsitem tot leden van groep A die ten minste een score van 80 hebben behaald voor toets 1. Nu kunnen alleen leden van groep A die een score van 80 of hoger hebben gehaald voor toets 1 het inhoudsitem Inleiding zien. Alle andere gebruikers (inclusief leden van groep A met een score lager dan 80 voor toets 1), zien de inleiding niet.

Als u geen regels voor adaptieve inhoud hebt opgesteld, is een item beschikbaar voor alle gebruikers in de cursus, afhankelijk van de beschikbaarheid van het item en de datumbeperkingen die zijn ingesteld tijdens het maken of wijzigen van het item.

Opmerking:  Als u een regel voor adaptieve inhoud maakt, maar geen criteria opgeeft voor de regel, wordt de inhoud weergegeven aan alle gebruikers. Dit is zelfs zo als er andere regels zijn gekoppeld aan het item. Een regel zonder criteria betekent dus automatisch dat de inhoud beschikbaar is voor alle gebruikers.

Itembeschikbaarheid weergeven per gebruiker

U kunt een of meer regels voor adaptieve inhoud maken om de beschikbaarheid van een inhoudsitems te verfijnen. Het kan lastig zijn om te herinneren welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde inhoud. U kunt op de pagina Gebruikersvoortgang of in het prestatieoverzicht zien welke items beschikbaar zijn voor specifieke gebruikers.

De pagina Gebruikersvoortgang

De pagina Gebruikersvoortgang bevat per gebruiker details van de beschikbaarheid van een inhoudsitem en de regels voor adaptieve inhoud met betrekking tot dat item. Wanneer Doorneemstatus is ingeschakeld voor het item, wordt een pictogram weergegeven die aangeeft of de gebruiker het item al dan niet heeft doorgenomen. Tevens worden de datum en tijd aangegeven waarop het doornemen is geregistreerd voor die gebruiker.

Als u geen regels voor adaptieve inhoud hebt gemaakt voor dat item, wordt de zichtbaarheid gebaseerd op de beschikbaarheid van het item zelf. Wanneer het item bijvoorbeeld beschikbaar is, wordt het pictogram Zichtbaar weergegeven voor alle gebruikers.

Prestatieoverzicht

Het prestatieoverzicht geeft een beeld van de beschikbaarheid van items, tools en doorneemstatus voor de specifieke gebruiker.

Selecteer het pictogram in de kolom Adaptieve inhoud om het cursusoverzicht weer te geven voor een specifieke gebruiker. De beschikbaarheid van elk item en de doorneemstatus voor de geselecteerde gebruiker wordt aangegeven.

In de onderstaande tabel worden de pictogrammen beschreven die worden gebruikt in het prestatieoverzicht.

Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus
Pictogram Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus
open oog Zichtbaar: dit item is zichtbaar voor de cursusgebruiker.
dicht oog Onzichtbaar: dit item is niet zichtbaar voor de cursusgebruiker.
vinkje Doorgenomen: dit item is door de cursusgebruiker gemarkeerd als doorgenomen.
lege cirkel Niet doorgenomen: dit item wordt voor de cursusgebruiker weergegeven als Niet doorgenomen.

Niet-beschikbare items en regels voor adaptieve inhoud

De itembeschikbaarheid die is ingesteld op de pagina Item toevoegen, gaat boven alle regels voor adaptieve inhoud. Wanneer het item niet beschikbaar is, is het niet beschikbaar voor geen van de gebruikers, ongeacht de ingestelde regels. Hierdoor kunnen cursusontwikkelaars hun eigen regels maken en items pas beschikbaar maken wanneer zij klaar zijn met het maken van regels.

Inhoud weergeven met regels in de gehele cursus

Wanneer u inhoudsgebieden wilt weergeven via de cursus zoals een student dat zou doen (de bewerkingsmodus is uitgeschakeld), wordt de weergave gebaseerd op itembeschikbaarheid en regels voor adaptieve inhoud. Als u Adaptieve inhoud bijvoorbeeld gebruikt om een item beschikbaar te maken voor een groep, en u geen lid bent van die groep, ziet u het item niet in het cursusmenu. Hetzelfde geldt voor niet-beschikbare items. Als u een item toevoegt aan een cursus maar het item niet beschikbaar maakt, kunt u het item niet zien wanneer u het inhoudsgebied opent via het cursusmenu.