Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Regels voor adaptieve inhoud

Een standaardregel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van een standaardregel voor adaptieve inhoud kunnen cursusleiders een regel toevoegen voor een enkel inhoudsgedeelte. Deze enkele regel kan meerdere criteria bevatten. De regel kan bijvoorbeeld vereisen dat de student voldoet aan zowel de datumcriteria als de doorneemstatuscriteria voordat de inhoud beschikbaar wordt gemaakt. Gebruik geavanceerde regels voor adaptieve inhoud om meerdere regels toe te voegen aan een inhoudsitem.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud.
 4. Vul op de pagina Adaptieve inhoud waarden in voor datum, lidmaatschap, cijfer, doorneemstatus, enzovoort.
 5. Klik opVerzenden.

Een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud toevoegen

Met behulp van een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud kunt u meerdere regels toevoegen aan een enkel inhoudsonderdeel. Als u meerdere regels opstelt, is de inhoud zichtbaar voor de gebruiker wanneer aan een van de regels wordt voldaan. Elke regel kan meerdere criteria bevatten. Met een regel kan bijvoorbeeld gebruikers in groep A met een score hoger dan 85 voor een toets worden toegestaan het inhoudsitem te bekijken. Met een andere regel voor hetzelfde item kan gebruikers in groep B worden toegestaan het inhoudsitem te bekijken vanaf een specifieke datum.

Regels waaraan geen enkele gebruiker kan voldoen, worden gemarkeerd omdat ze geen toegang bieden tot het opgegeven inhoudsitem.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken.
 5. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 6. Wijs Criteria maken aan en selecteer een datum, cijfer of lidmaatschap en vul de criteria in. Klik op Verzenden als de regel klaar is.
 7. Klik op de actiebalk op Doorneemstatus om dit type criterium toe te voegen aan de geavanceerde regel voor de vrijgave van adaptieve inhoud. Blader en selecteer het inhoudsitem dat moet worden doorgenomen voordat de inhoud wordt vrijgegeven.
 8. Herhaal stap 6 en 7 om meerdere criteria toe te voegen aan een item.

Een regel voor adaptieve inhoud kopiëren

U kunt ook een regel voor adaptieve inhoud kopiëren in plaats van een geheel nieuwe regel te maken. Nadat de regel is gekopieerd, kunt u de naam ervan wijzigen en de regel aanpassen. Regels mogen alleen worden gekopieerd binnen een enkel inhoudsitem. Een regel kan dus niet van het ene inhoudsitem worden gekopieerd naar het andere inhoudsitem.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd het selectievakje in van de regel die u wilt kopiëren in en selecteer Kopiëren op de actiebalk.
 5. Een exacte kopie van de regel wordt weergegeven onder aan de lijst. Deze heeft dezelfde naam als de oorspronkelijke regel, met "Kopie van" ervoor.
 6. Open het contextmenu van de gekopieerde regel en klik op Criteria wijzigen om de naam of criteria te wijzigen.

Een regel voor adaptieve inhoud wijzigen

Regels kunt u beheren en wijzigen via de pagina Adaptieve inhoud. De criteria van een regel en de naam van een regel worden afzonderlijk beheerd.

De naam van een regel voor adaptieve inhoud wijzigen

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Beheren in het contextmenu van de regel.
 5. Wijzig de naam van de regel op de pagina Regel toevoegen en klik op Verzenden.

De criteria van een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud wijzigen

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Criteria bewerken naast de regel die u wilt bijwerken.
 5. Op de pagina Criteria beheren kunt u criteria toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 6. Klik op OK als u klaar bent.
 7. Herhaal deze bewerking zo nodig voor een andere regel.

Een standaardregel voor adaptieve inhoud wijzigen

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd en klik op Verzenden.

Gebruik deze stappen voor het wijzigen van een regel met één criterium die op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd is gemaakt.

Een regel voor adaptieve inhoud verwijderen

U kunt zowel geavanceerde als gewone regels voor adaptieve inhoud verwijderen via de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Open het contextmenu voor een item en klik op Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de regel of regels die u wilt verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen.