Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Criteria voor adaptieve inhoud

Informatie over criteria voor adaptieve inhoud

Criteria zijn de onderdelen die een regel voor adaptieve inhoud bepalen. U kunt een of meer criteria toepassen op een regel. Een regel kan bijvoorbeeld inhoud beschikbaar maken vanaf een specifieke datum, terwijl een aan andere regel, met meerdere criteria, inhoud beschikbaar kan maken voor een cursusgroep vanaf een specifieke datum.

In de volgende tabel worden de beschikbare criteria beschreven.

Beschikbare criteria
Criterium Beschrijving
Datum en tijd Weergave van inhoud gebaseerd op datum of tijd. Beschikbare opties:
 • Vanaf een specifieke datum
 • Tot een specifieke datum
 • Binnen een tijdvak
Gebruikersnaam Weergave van inhoud voor een of meer gebruikers.
Cursusgroepen Weergave van inhoud voor leden van één of meer groepen in een cursus.
Grade Center-kolom Weergave van inhoudsitem aan gebruikers op basis van een cijfer of een berekende kolom.
Grade Center: item met ten minste één poging Weergave van inhoud gebaseerd op een vastgelegde poging door de gebruiker, in plaats van een vereiste score. De student heeft bijvoorbeeld een toets voltooid of er is een cijfer ingevoerd voor een ingeleverde opdracht.
Grade Center: Item met een specifieke score Weergave van inhoud gebaseerd op een vereiste score. Beschikbare opties:
 • Kleiner dan of gelijk aan
 • Groter dan of gelijk aan
 • Gelijk aan
Grade Center: Item met een score tussen X en Y Weergave van inhoud gebaseerd op een reeks scores. Bijvoorbeeld een student die een score tussen 85 en 100 heeft behaald voor een tentamen.
Doorneemstatus van een item Weergave van inhoud voor de gebruiker alleen nadat een bijbehorende items is gemarkeerd als Doorgenomen.

Informatie over datumcriteria

Met behulp van datumcriteria kan inhoud worden weergegeven op basis van datum en tijd. Inhoud kan worden weergegeven vanaf een specifieke datum, tot een specifieke datum of vanaf een specifieke datum en tot een specifieke datum (binnen een tijdvak).

U kunt datumbeperkingen instellen tijdens het maken of wijzigen van een item, maar ook tijdens het toevoegen van een datumcriterium aan een regel voor adaptieve inhoud. Stel dat u tijdens het maken van een item instelt dat het item beschikbaar is tussen 1 december en 30 december. U kunt dan Adaptieve inhoud gebruiken om de beschikbaarheid voor een kleine groep gebruikers te verlengen tot 15 januari.

Als u de datum in het item zelf wijzigt, bijvoorbeeld op de pagina Item bewerken, en er al criteria voor het vrijgeven van adaptieve inhoud bestaan, wordt er een waarschuwing weergegeven. Dit is ook van toepassing wanneer u probeert datumcriteria voor adaptieve inhoud toe te voegen en er een datum is ingesteld voor het item via de pagina Item toevoegen of Item bewerken.

Datumcriteria toevoegen aan een regel

Datumcriteria worden gemaakt met dezelfde gegevens voor zowel standaardregels voor adaptieve inhoud als geavanceerde regels voor adaptieve inhoud. U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast datumcriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Volg de onderstaande stappen om datumcriteria toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Selecteer Adaptieve inhoud: Geavanceerd in het contextmenu voor een item.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op  Regel maken.
 5. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.

  -OF-

  Kies op de pagina Adaptieve inhoud Bewerken in het contextmenu voor een bestaande regel om de bijbehorende criteria te wijzigen.

 6. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en kies Datum. De pagina Datum wordt weergegeven.
  Opties
  Datumcriterium Instelling
  Item weergeven vanaf een specifieke datum Schakel het selectievakje Weergeven vanaf in. Gebruik de selectiemenu's om een datum en tijd te selecteren. Het item wordt weergegeven vanaf deze datum en tijd.
  Item weergeven tot een specifieke datum Schakel het selectievakje Weergeven tot in. Gebruik de selectiemenu's om een datum en tijd te selecteren. Het item wordt weergegeven tot deze datum en tijd.

Informatie over lidmaatschapscriteria

Met behulp van lidmaatschapscriteria kan inhoud worden weergegeven op basis van gebruikersnaam en cursusgroep. U kunt beide opties afzonderlijk gebruiken of combineren. U kunt dit item beschikbaar maken voor een cursusgroep of voor een cursusgroep en andere specifieke personen.

Inhoud beschikbaar maken voor specifieke gebruikers

Lidmaatschapscriteria zijn handig om inhoud beschikbaar te maken voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers. Wanneer een student bijvoorbeeld een manier aanvraagt om meer punten te behalen, kunt u hiermee akkoord gaan, maar besluiten deze optie niet beschikbaar te maken voor de andere studenten in de cursus. U maakt dan een inhoudsitem voor extra punten en geeft dit item met behulp van lidmaatschapscriteria alleen vrij voor die ene student.

Inhoud beschikbaar maken voor groepen

Lidmaatschapscriteria kunnen worden gebruikt om inhoud te beheren voor groepen binnen een cursus.

Een klas kan bijvoorbeeld zijn opgedeeld in drie groepen en elke groep heeft een andere opdracht. Zij moeten het onderwerp leren en vervolgens het materiaal presenteren aan de gehele klas. U beschikt over materiaal dat specifiek is voor de opdrachten van de groepen. U voegt het materiaal voor groep 1 dan toe als inhoudsitems en stelt het materiaal alleen beschikbaar aan groep. Hetzelfde doet u voor de groepen 2 en 3.

Wanneer een groep het materiaal gaat presenteren aan de klas, kunt u de regel wijzigen voor dat materiaal, zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor de gehele klas. Wanneer u de datum van de presentatie van tevoren weet, kunt u de datumcriteria gebruiken om de inhoud beschikbaar te maken voor de gehele klas.

Lidmaatschapscriteria toevoegen aan een regel

Lidmaatschapscriteria worden gemaakt met dezelfde gegevens voor zowel standaardregels voor adaptieve inhoud als geavanceerde regels voor adaptieve inhoud. U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast lidmaatschapscriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Volg de onderstaande stappen om een criterium voor lidmaatschap toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud.

-OF-

Kies op de pagina Adaptieve inhoud Bewerken in het contextmenu voor een bestaande regel om de bijbehorende criteria te wijzigen.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Selecteer Adaptieve inhoud: Geavanceerd in het contextmenu voor een item.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken.
 5. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 6. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en kies Lidmaatschap. De pagina Lidmaatschap wordt weergegeven.
  Opties
  Lidmaatschapscriterium Instelling
  Cursusgebruikers Voer in het veld Gebruikersnaam een of meer gebruikersnamen in, gescheiden door komma's of klik op Bladeren om namen te zoeken. Gebruik het venster Cursuslidmaatschap om gebruikersnamen te zoeken en selecteer deze om ze toe te voegen aan het veld.
  Cursusgroepen Alle groepen in de cursus worden weergegeven in het vak Te selecteren items, zelfs de groepen die niet beschikbaar zijn. Gebruik de pijlen om groepen te verplaatsen van het vak Te selecteren items naar het vak Geselecteerde items. Inhoud wordt weergegeven voor alle groepen in het vak Geselecteerde items.

Informatie over Grade Center-criteria

U kunt criteria van het Grade Center gebruiken om inhoud vrij te geven op basis van een poging, een score of een berekende kolom. U kunt kiezen uit een aantal verschillende scores, zoals:

 • Een score hoger dan een ingestelde waarde.
 • Een score lager dan een ingestelde waarde.
 • Een score die gelijk is aan een specifieke waarde.
 • Een score die binnen een bereik van waarden valt.

Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-poging

Grade Center-criteria zijn handig als u inhoud zichtbaar wilt maken afhankelijk van pogingen van studenten met betrekking tot toetsen of opdrachten. U kunt bijvoorbeeld een toets voorbereiden die studenten moeten maken voordat ze toegang krijgen tot materiaal waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het eindtentamen. De studenten kunnen zo zien aan welke onderwerpen ze meer aandacht moeten besteden.

Een ander voorbeeld van een criterium op basis van poging zijn enquêtes. Sommige instellingen eisen dat studenten eerst de enquête aan het eind van het semester invullen voordat het eindtentamen wordt afgenomen

Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-score of berekende kolom

Grade Center-criteria kunnen worden toegepast om inhoud beschikbaar te maken afhankelijk van een bepaalde score of een berekende kolom in Grade Center. Bij veel cursussen moeten de studenten een onderwerp leren voordat zij doorgaan met een volgend onderwerp.

Wanneer u complexe werkwoordvervoegingen wilt bespreken maar wilt dat studenten eerst de opdracht met betrekking tot standaardwerkwoordvervoegingen hebben gehaald, moet u een regel maken zodat alleen studenten die ten minste een score van 70 hebben behaald voor die opdracht het materiaal met betrekking tot complexe werkwoordvervoegingen te zien krijgen.

U kunt ook een bereik van waarden instellen voor de vrijgave van inhoud, zodat een item bijvoorbeeld alleen beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers die een score hebben behaald tussen 60 en 80 en enige extra hulp nodig hebben, maar minder hulp dan gebruikers met een score lager dan 60. In dit geval maakt u twee inhoudsitems en stelt u het ene item beschikbaar voor studenten met een score binnen het bereik 60-80 en het andere voor studenten met een score lager dan 60.

Grade Center-criteria toevoegen aan een regel

Criteria van het Grade Center worden gemaakt met dezelfde gegevens voor zowel standaardregels als geavanceerde regels voor adaptieve inhoud. U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast Grade Center-criteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Er kan slechts één Grade Center-item worden geselecteerd voor elk Grade Center-criterium. U kunt echter wel meerdere Grade Center-criteria toevoegen aan één geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Zo kunt u binnen één regel een criterium opgeven waarmee project A beschikbaar wordt gesteld nadat enquête 1 is afgerond en een ander criterium waarmee project A beschikbaar wordt gesteld wanneer er een score hoger dan 70 is gehaald voor toets 2. In dit voorbeeld hebben alleen studenten die enquête 1 hebben ingevuld en meer dan 70 punten hebben gehaald voor toets 2 toegang tot project A.

Volg de onderstaande stappen om een criterium van het Grade Center toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud.

-OF-

Kies op de pagina Adaptieve inhoud Bewerken in het contextmenu voor een bestaande regel om de bijbehorende criteria te wijzigen.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Selecteer Adaptieve inhoud: Geavanceerd in het contextmenu voor het item.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd op Regel maken.
 5. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 6. Wijs op de actiebalk naar Criteria maken en kies Cijfer. De pagina Cijfer wordt weergegeven.
 7. Selecteer in de keuzelijst Grade Center-kolom selecteren het Grade Center-item voor dit criterium. Grade Center-items worden geordend op categorie, zoals Opdracht of Discussie. Het mogelijke aantal punten voor een item wordt ook vermeld, zodat u het scorebereik kunt bepalen.
  Instellingen voor het maken van Grade Center-criteria
  Voorwaarde in Grade Center Instelling
  De gebruiker heeft ten minste één poging voor dit item Selecteer de optie De gebruiker heeft ten minste één poging voor dit item om de inhoud vrij te geven op basis van een ingediende poging in plaats van de behaalde score.
  Inhoud beschikbaar maken op basis van kleiner dan, groter dan of gelijk aan score Gebruik de opties in de keuzelijst Score om Kleiner dan, Groter dan, of Gelijk aan te selecteren. Typ in het vak een numerieke score voor de drempelscore.
  Inhoud beschikbaar maken op basis van een score binnen een bereik van waarden Selecteer de optie Score tussen of Percentage tussen. Typ het bereik van waarden in de vakken.

Informatie over doorneemstatuscriteria

Met behulp van doorneemstatuscriteria kan inhoud beschikbaar worden gemaakt op basis van het doornemen van een specifiek inhoudsitem door de student.

U kunt bijvoorbeeld een criterium instellen waarmee opdracht 1 alleen beschikbaar wordt gemaakt nadat studenten huiswerk 1 hebben gemarkeerd als Doorgenomen.

Doorneemstatuscriteria toevoegen aan een regel

Doorneemstatuscriteria worden gemaakt met dezelfde gegevens voor zowel standaardregels als geavanceerde regels voor adaptieve inhoud. U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast doorneemcriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen. U kunt doorneemcriteria toepassen op een leermodule, maar niet op afzonderlijke bestanden binnen een leermodule.

Volg de onderstaande stappen om een criterium van de tool Doorneemstatus toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud.

-OF-

Kies op de pagina Adaptieve inhoud Bewerken in het contextmenu voor een bestaande regel om de bijbehorende criteria te wijzigen.

 1. Open een inhoudsgebied via het cursusmenu.
 2. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 3. Selecteer Adaptieve inhoud: Geavanceerd in het contextmenu voor het item.
 4. Selecteer op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken om een regel toe te voegen.
 5. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en klik op Verzenden.
 6. Klik op de actiebalk op Doorneemstatus.
 7. Selecteer Bladeren op de pagina Doorneemstatus om het cursusoverzicht te openen. Klik op een item in het overzicht om dit te selecteren voor doorneemstatuscriteria. Doorneemstatus wordt ingeschakeld voor het item. Gebruikers moeten het item markeren als Doorgenomen voordat de inhoud in deze regel beschikbaar wordt gemaakt.