Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden

Dit Help-onderwerp geldt alleen voor het verplaatsen van bestaande cursusinhoud uit een oudere versie dan Blackboard Learn 9.1 naar mappen in Cursusbestanden van versie 9.1 (en hoger).

U kunt de tool Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden gebruiken om specifieke bestaande cursusinhoud van een cursus uit een eerdere versie van Blackboard Learn dan 9.1 te verplaatsen naar de map Cursusbestanden van Blackboard Learn 9.1 (en hoger) om de functionaliteit van deze map te benutten.

Gebruik de tool Bestanden verplaatsen in het configuratiescherm om bestanden per cursus te verplaatsen.

Informatie over Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden

U hoeft de tool Bestanden verplaatsen alleen in specifieke scenario's te gebruiken om cursusinhoud te verplaatsen naar Cursusbestanden. Dit is het geval wanneer cursussen uit een oudere versie dan 9.1 worden gekopieerd naar of hergebruikt in een omgeving met versie 9.1 en de bestanden niet eerder zijn verplaatst door uw instelling.

Gebruik de tool Bestanden verplaatsen niet wanneer er export- en importprocessen worden gebruikt om cursussen over te brengen naar 9.1. De importbewerking zorgt ervoor dat alle bestandsbijlagen in een cursus uit een oudere versie dan 9.1 in het onderdeel Cursusbestanden van de nieuwe cursus worden opgeslagen, zodat u de bestanden kunt beheren vanaf een centrale locatie.

Als u bestanden verplaatst van de lokale bestandopslag naar Cursusbestanden, komt de resulterende mapstructuur overeen met de structuur van het cursusmenu.

Als er een bestand met dezelfde naam bestaat in de map, wordt de naam van het verplaatste bestand uitgebreid met een nummer. Bijvoorbeeld, Cursus_Opdracht.doc wordt Cursus_Opdracht(1).doc.

Alle verplaatste inhoud wordt opgeslagen in een submap van de map /courses/IDvanmijncursus. De submap krijgt een naam op basis van deze syntaxis: Cursus-ID_ImportedContent_DatumTijd.

Uw instelling moet deze tool beschikbaar maken voor uw cursusrol.

Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Pakketten en functies uit en selecteer Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden.
 2. Ga op de pagina Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden naar het gedeelte Cursus selecteren en schakel het selectievakje in om alle inhoud van uw cursus te verplaatsen naar Cursusbestanden. In het veld Broncursus-ID ziet u de ID van de cursus waarin u zich bevindt.
 3. Klik opVerzenden.

De inhoudstypen die worden verplaatst

Met de tool Bestanden verplaatsen worden alle bestanden die zijn gekoppeld aan inhoudsgebieden van de cursus verplaatst naar de map Cursusbestanden. Het betreft hier bestanden die in eerste instantie zijn toegevoegd aan de cursus met de opties voor het bijvoegen van bestanden die beschikbaar zijn op bepaalde pagina's in het programma, evenals bestanden die zijn bijgevoegd met de inhoudseditor. Hieronder volgt een overzicht van de bestanden die wel en niet worden verplaatst met de tool.

Inhoudstypen die worden verplaatst

 • Inhoudsmappen
 • Inhoudsitems
 • Cursuskoppelingen
 • Instructies
 • Webkoppelingen
 • Leermodules

Inhoudstypen die niet worden verplaatst

 • Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Berichten
 • Toetsen, enquêtes en vragenpools
 • Opdrachten
 • Course Cartridges
 • Items die door een cursusleider zijn geüpload naar de pagina Opdracht beoordelen, inclusief opmerkingen voor een bepaalde gebruiker
 • Bestanden van studenten die tijdens een cursus zijn geüpload, bijvoorbeeld een document voor een opdracht of bestanden die zijn bijgevoegd aan dagboekvermeldingen.