Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Copyright

Internetbronnen kunnen een toegevoegde waarde betekenen voor een online cursus. De foto's, video's, audio en artikelen die u vindt op internet worden op dezelfde manier beschermd door auteursrechten (copyright) als niet-digitaal werk, zelfs als op een website geen copyrightgegevens zijn vermeld. Dit betekent dat u toestemming nodig hebt van de auteur van het werk of dat u het werk gebruikt volgens de beperkingen van het auteursrecht.

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het complexe onderwerp van het auteursrecht. Raadpleeg de beleidsregels van uw instelling, juridische bronnen en bibliotheken voor hulp bij vragen over specifieke inhoud die u wilt gebruiken.

Deze webpagina en de daarop opgenomen informatie zijn uitsluitend ter informatie opgesteld door Blackboard en vormen geen juridisch advies. Neem contact op met de juridische afdeling van uw instelling als u vragen hebt over het auteursrecht en andere wetgeving.

Voorzieningen die u helpen online bronnen te gebruiken binnen het auteursrecht

Mashups: met de tool Mashups in Blackboard Learn kunt u koppelingen toevoegen naar bronnen van YouTube, SlideShare en Flickr. Er wordt automatisch een bronvermelding toegevoegd aan het media-item. Zie Mashups maken voor meer informatie.

Content Collection: het gebied e-Reserves is een map binnen de bibliotheek van Content Collection die materiaal bevat waarvoor de toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyright. Zie De bibliotheek voor meer informatie.

Blackboard xpLor: Blackboard xpLor is een gemeenschappelijke opslagplaats (repository) voor leerobjecten met interessant lesmateriaal, zoals beoordelingen, opdrachten, discussies en HTML-pagina's. Het is ook een omgeving waar u met vertrouwde tools inhoud kunt maken. Een geavanceerde engine voor metagegevens maakt het mogelijk leerstof te delen en te ontdekken. Daarnaast is copyrightbeheer mogelijk via het Creative Commons-systeem. Zie voor meer informatie xpLor voor cursusleiders en de veelgestelde vragen over Creative Commons verderop in dit artikel.

question_mark_teal_square.png  Veelgestelde vragen

Wat is copyright?

"[Vrij vertaald] Copyright of auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Copyright geldt voor zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde werken."  Bron: Copyright in General op www.copyright.gov.

Naslagmateriaal voor auteursrecht:

What is the TEACH Act?

De Technology, Education en Copyright Harmonization Act (TEACH Act) van 2002 is een amendement van de Amerikaanse Copyright Act van 1976 waarin online educatie aan bod komt. Het amendement wordt ook wel Sectie 110(2) van de Copyright Law genoemd.

Informatiebronnen voor TEACH Act:

Wat is fair use?

Fair use is het recht van het publiek om delen van onder het auteursrecht vallend werk zonder toestemming te gebruiken voor doelen zoals wetenschappelijke kritieken, parodie, commentaar, nieuwsrapportages, onderwijs en onderzoek.

Informatiebronnen voor fair use:

  • In Sectie 107 van de Copyright Act worden de vier factoren beschreven die Amerikaanse rechtbanken gebruiken om vast te stellen of een werk met copyrightbescherming volgens de regels van fair use wordt gebruikt
  • Een beschrijving van fair use en een checklist opgesteld door Columbia University Libraries/Information Services

Wat is het publieke domein?

Werken in het publieke domein hebben verlopen auteursrechten of zijn nooit onder het auteursrecht beschermd. U hebt geen toestemming nodig om werken in het publieke domein te gebruiken of te kopiëren. Voorbeelden zijn werken van de Amerikaanse overheid, wetten en werk gepubliceerd in de V.S. voor 1923.

Informatiebronnen voor het publieke domein:

Wat is Creative Commons?

Met licenties van Creative Commons (CC) kunnen makers van inhoud hun auteursrecht behouden en tegelijkertijd anderen toestaan hun werk te kopiëren, te distribueren en te gebruiken. Creative Commons-licenties zijn een aanvulling op copyright, geen vervanging, wanneer u bepaalde rechten wilt verlenen in uw auteursrechtelijk beschermd werk. Alle CC-licenties vereisen dat de gebruiker een vermelding toevoegt naar de oorspronkelijke auteur van een werk.

Informatiebronnen voor Creative Commons:

  • Bekijk een video om meer te weten te komen over CC-licenties
  • Zie creativecommons.org voor meer informatie en een hulpmiddel voor het kiezen van een licentie voor uw eigen werk. Voer anders op internet een zoekopdracht uit naar "creative commons" site:nl.

Kunnen andere mensen mijn werk zonder toestemming gebruiken?

Hopelijk wordt u om toestemming gevraagd, maar anderen kunnen delen van uw werk in bepaalde omstandigheden reproduceren, bijvoorbeeld als er sprake is van fair use.

Hoe krijg ik toestemming om auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken?

In het geval van online bronnen zijn de gegevens van de eigenaar mogelijk te vinden op de website. Anders kunt u de contactgegevens van de eigenaar misschien opvragen bij de uitgever of distributeur van een werk. Misschien dat zij ook toestemming voor u kunnen vragen. Laat de eigenaar weten wat u wilt gebruiken en hoe. In sommige gevallen moet u de eigenaar een vergoeding betalen. U kunt ook zoeken in de openbare catalogus van het United States Copyright Office.

Hoe bescherm ik mijn werk met copyright?

Copyrightbescherming is automatisch en gaat in op het moment dat uw werk permanent is vastgelegd. Dit betekent dat u geen copyright kunt aanvragen voor ideeën, alleen voor het vastgelegde product van uw ideeën. U bent niet verplicht een copyrightverklaring op te nemen of uw copyright te registreren, maar dit heeft wel zo zijn voordelen. Bron: Copyright in General op  www.copyright.gov.

Als u ervoor kiest uw copyright te registreren, wordt uw copyright officieel gedeponeerd. Een geregistreerd copyright is noodzakelijk om juridische actie te ondernemen.

U kunt ook kiezen voor een Creative Commons-licentie.

Wie is de eigenaar van inhoud voor een online cursus die ik ontwikkel?

Over het algemeen bent u de eigenaar van de inhoud, maar het is verstandig om te controleren of er contracten of andere overeenkomsten van kracht zijn die gevolgen hebben voor uw eigendomsrechten, bijvoorbeeld omdat de inhoud wordt beschouwd als werk gemaakt in dienstverband. Op copyright.gov kunt u lezen wat hieronder wordt verstaan.

Is de TEACH Act relevant als mijn online cursus is bedoeld voor een bedrijf en niet voor een onderwijsinstelling?

De TEACH Act geldt niet in alle onderwijsscenario's. De wet geldt bijvoorbeeld niet als de cursus NIET wordt gehost door een erkende non-profit onderwijsinstelling. Dit betekent dat u het werk moet gebruiken binnen de grenzen van de relevante licentie- en copyrightwetgeving. Als u werk gebruikt dat is beschermd met een Creative Commons-licentie, is het belangrijk dat u bekend bent met de verschillende soorten CC-licenties en dat u zich houdt aan alle bepalingen, inclusief beperkingen voor commercieel gebruik.

Hoe lang is copyright geldig?

Over het algemeen is het zo dat voor werken gemaakt na 1 januari 1978 geldt dat de copyrightbescherming ingaat op het moment dat het werk wordt gemaakt en doorloopt tot 70 jaar na de dood van de eigenaar. Op dat moment maakt het werk deel uit van het publieke domein. Bron: How long does copyright protection last? op copyright.gov.