Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten downloaden

Download ingeleverde opdrachten om deze offline te bekijken in plaats van online in Grade Center. U kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen downloaden als een zip-bestand. Pak het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand opgeslagen.

Zowel Windows- als Apple-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van uw computer.

Zie Opdrachten beoordelen voor meer informatie.

Opdrachten downloaden

  1. Zoek in Grade Center de kolom voor de opdracht die u wilt downloaden.
  2. Open het contextmenu van de kolom van de opdracht en kies Opdrachtbestand downloaden.
  3. Selecteer op de pagina Opdracht downloaden de inzendingen die u wilt downloaden of schakel het bovenste selectievakje in om alle inzendingen te selecteren.
  4. Klik opVerzenden.
  5. Klik op de volgende pagina Opdracht downloaden op de koppeling Opdrachten nu downloaden. Er verschijnt een venster met instructies voor het bestand.
  6. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat verschijnt en klik op OK.
  7. Blader naar de locatie waar u het bestand wilt downloaden en klik op Opslaan.
  8. Als u terug wilt gaan naar het Grade Center,  klikt u op de pagina Opdracht downloaden op OK.

Als u de functie Opdrachtbestand downloaden gebruikt, worden in de bestandsnamen automatisch gebruikersnamen verwerkt voor eenvoudige identificatie. Dit geldt niet voor bestanden die één voor één worden gedownload via de pagina Opdracht beoordelen. Om verwarring te voorkomen, moet u studenten daarom vragen bestandsnamen te gebruiken waarin hun achternaam of gebruikersnaam voorkomt.

Als een student een bijlage heeft bijgevoegd, kan het gedownloade zip-bestand twee bestanden per student bevatten: het bijgevoegde bestand en een tekstbestand (TXT) van het Grade Center met informatie over de ingeleverde opdracht en opmerkingen die door de student zijn ingevoerd. Beide bestanden hebben een naam waaraan de gebruikersnaam van de student is toegevoegd.

Met de functie Opdrachtbestanden opruimen kunt u gebruikers selecteren en bestanden wissen die horen bij de inzendingen van deze gebruikers. Deze functie is beschikbaar in het contextmenu van de kolom van een opdracht in het Grade Center.

Gedownloade opdrachten beoordelen

Nadat u inzendingen offline hebt bekeken en beoordeeld, kunt u cijfers en opmerkingen invoeren in Grade Center. Open het contextmenu van de cel van de opdracht en selecteer Cijferdetails weergeven. Klik op de pagina Cijferdetails op Cijfer bewerken. U kunt de functie Bestand invoegen in de inhoudseditor gebruiken om bestanden toe te voegen. Klik op Poging weergeven om het werk van de student te zien in de gedeelten Inzending en Opmerkingen terwijl u een cijfer, opmerkingen en bestanden toevoegt.

U kunt cijfers ook rechtstreeks invoeren in de cellen in het Grade Center. Als u een cijfer invoert voor de eerste poging voor een opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan, wordt dit een vervangend cijfer genoemd. Als u een cijfer geeft aan de tweede poging via de pagina Opdracht beoordelen, dan krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging die u toewijst. Dit betekent dat u erg voorzichtig te werk moet gaan als u voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in het Grade Center gaat invoeren. Zie Cijfers vervangen voor meer informatie.

Zie Items van Grade Center uploaden of downloaden voor offline werken voor meer informatie.