Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten beoordelen

Wanneer u een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan het Grade Center. Een ingezonden opdracht die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met een uitroepteken (het pictogram Cijfer nodig).

Opdrachten die zijn ingeleverd door studenten en die moeten worden beoordeeld, kunt u vanaf de volgende locaties openen:

 • De pagina Cijfer nodig

  -OF-

 • Grade Center

Afhankelijk van de manier waarop u beoordeelt, kunt u één poging weergeven en beoordelen, alle inzendingen voor een opdracht bekijken of alle opdrachten bekijken die een cijfer nodig hebben.

Ingezonden opdrachten weergeven via de pagina Cijfer nodig

Als zich veel studenten hebben ingeschreven voor een cursus en de cursus veel items bevat die moeten worden beoordeeld, kunt u via de pagina Cijfer nodig snel vaststellen welke opdrachten het eerst moeten worden beoordeeld. U kunt dan bijvoorbeeld sorteren op de datum van inzending om eerst de snelste inzenders feedback te geven.

De pagina Cijfer nodig weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Cijfer nodig. De pagina Cijfer nodig verschijnt, met het totale aantal items dat moet worden beoordeeld.

Pogingen filteren en sorteren:

 1. Gebruik de vervolgkeuzelijsten Filter om de lijst met items voor cijfertoekenning te filteren op Categorie, Item, Gebruiker en Verzenddatum. Kies bijvoorbeeld opties in de lijsten Categorie en Gebruiker om alleen opdrachten te zien die door een bepaalde gebruiker zijn ingeleverd.
 2. Klik op Start. Alleen de gefilterde items worden weergegeven op de pagina Cijfer nodig.
 3. Klik op een kolomkop of het driehoekje om de opdrachten te sorteren. U kunt de opdrachten bijvoorbeeld sorteren op itemnaam.
 4. Klik op Alles beoordelen op de actiebalk om de pogingen te beoordelen.
 5. De gefilterde opdrachten op de pagina Opdracht beoordelen worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn gesorteerd en gefilterd op de pagina Cijfer nodig.

Zie De pagina Cijfer nodig voor meer informatie.

Ingezonden opdrachten weergeven via Grade Center

Grade Center bevat alle items die nog moeten worden beoordeeld. Het aantal items kan van invloed zijn op de manier waarop u de beschikbare tijd voor cijfertoekenning indeelt. Bovendien kan het handig zijn om bij het toekennen van cijfers te zien hoe een student eerder heeft gepresteerd.

U kunt Grade Center als volgt weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Volledige weergave van Grade Center of de slimme weergave Opdrachten om de kolommen van de opdracht weer te geven.

Een opdracht beoordelen met maar één poging:

 1. Zoek de cel voor een opdracht van een student waarin een uitroepteken staat.
 2. Open het contextmenu van de cel en kies Poging.
 3. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven.

Alle inzendingen voor een opdracht beoordelen:

 1. Open het contextmenu van de kolom van de opdracht.
 2. Klik op Cijfer voor poging toekennen.
 3. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven.

De pagina Opdracht beoordelen

De pagina Opdracht beoordelen kunt u openen via de pagina Cijfer nodig of het Grade Center. U kunt vervolgens bladeren door gebruikers en pogingen, rubrieken bekijken, anoniem beoordelen en informatie over een opdracht weergeven.

U kunt opdrachtbestanden van studenten weergeven, voorzien van commentaar en beoordelen zonder dat u de pagina Opdracht beoordelen hoeft te verlaten. Wanneer u een document inziet dat vanuit een opdracht is verzonden, wordt dat document geconverteerd naar een indeling die geschikt is voor de webbrowser. Enkele voorbeelden van documenttypen die kunnen worden geconverteerd: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF (PDF). Het geconverteerde document wordt geopend in een viewer op de pagina Cijfer voor groepspoging toekennen. De opmaak en ingesloten afbeeldingen van het oorspronkelijke document blijven behouden tijdens de conversie.

Inzendingen voor opdrachten die zijn gemaakt met de inhoudseditor kunnen niet inline worden beoordeeld. Inzendingen van dit type worden wel weergegeven, maar u kunt geen opmerkingen toevoegen.

 1. U kunt zonder het document te verlaten een beoordeling geven en opmerkingen toevoegen.
 2. Via de werkbalk van de inline viewer kunt u in- of uitzoomen op de inhoud van het document, het menu met tools voor het toevoegen van aantekeningen openen, het document downloaden en schakelen tussen pagina's.
 3. Vouw de instructies voor de opdracht uit. Als de cursusleider doelen heeft afgestemd op de opdracht, kunt u deze lezen in de instructies voor de opdracht.
 4. Beoordeel de inzending via het zijpaneel. Hier kunt u de details van de opdracht zien, de gekoppelde rubriek en de pogingen. U kunt een totaalcijfer invoeren en cijfers voor elke poging. Daarnaast kunt u feedback geven aan studenten zonder dat u de pagina hoeft te verlaten.
 5. De actiebalk biedt de volgende mogelijkheden:
 • Klik op Verberg gebruikersnamen om pogingen anoniem een cijfer te geven. Klik op Gebruikersnamen weergeven om de gegevens van gebruikers weer te geven.
 • Klik op Ga naar en selecteer een andere poging die u wilt bekijken of beoordelen.
 • Schakelen tussen de beschikbare pogingen.
 • ​De inhoud van de pagina vernieuwen.

Tools voor het maken van aantekeningen op de pagina Opdracht beoordelen

Bestanden die zijn geüpload en geconverteerd voor weergave in de inline viewer kunnen rechtstreeks in de browser van aantekeningen worden voorzien. 

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Als u langer dan een uur nodig hebt om aantekeningen toe te voegen aan een document, worden aantekeningen die u maakt nadat de sessie is verlopen mogelijk niet opgeslagen.

Klik op de werkbalk van de inline viewer op Opmerking om de tools voor het maken van aantekeningen weer te geven. In de onderstaande tabel worden de beschikbare tools beschreven. Klik met de rechtermuisknop op een aantekening om deze te verwijderen.

Knoppen op de werkbalk van de inline viewer
Knop Beschrijving
Uitzoomen Uitzoomen De inhoud van het bestand kleiner weergeven. Studenten kunnen deze knop ook kiezen als ze een inzending doornemen.
Inzoomen Inzoomen. De inhoud van het bestand groter weergeven. Studenten kunnen deze knop ook kiezen als ze een inzending doornemen.
Opmerking De opties voor het maken van aantekeningen weergeven.
Downloaden Een kopie van het bestand downloaden. Als er aantekeningen zijn toegevoegd, kunt u een kopie downloaden in de oorspronkelijke indeling of als een PDF-versie met de aantekeningen. Studenten kunnen deze functie ook gebruiken wanneer ze ingeleverd materiaal bekijken.
Terug Naar de vorige pagina gaan. Studenten kunnen deze knop ook kiezen als ze een inzending doornemen.
Volgende Naar de volgende pagina gaan. Studenten kunnen deze knop ook kiezen als ze een inzending doornemen.
Dubbele pijlen Alle aantekeningen weergeven.
Puntopmerking Een opmerking toevoegen op een bepaalde plek in het document.  
Gebiedsopmerking Een opmerking toevoegen aan een bepaald gebied in het document. 
Tekstopmerking Een opmerking toevoegen aan geselecteerde tekst in het document.
Tekenen Tekenen in het document met een cursor in de vorm van een potlood.
Markeren Geselecteerde tekst in het document markeren.
Tekst toevoegen Tekst toevoegen aan het document.
Tekst doorhalen Tekst doorhalen in het document.
 

Inline beoordeling

Het zijpaneel voor inline beoordeling bevat alle tools die u nodig hebt om de opdracht inline te beoordelen.

 1. Details van een opdracht uitvouwen om de gegevens van het inhoudsitem voor de opdracht te bekijken.
 2. Vouw het zijpaneel samen of uit voor meer of minder schermruimte.
 3. Andere pogingen selecteren in een vervolgkeuzelijst. Klik op een poging om de inzending weer te geven in de inline viewer en de bijbehorende gegevens te bekijken in het zijpaneel.
 4. Een cijfer invoeren voor de poging.
 5. Het oorspronkelijk ingeleverde bestand downloaden. Als er meer bestanden zijn opgestuurd voor de poging, kunt u deze allemaal inzien.
 6. Vouw de rubriek en velden voor opmerkingen uit.
  • Gebruik de beoordelingsrubriek die aan de opdracht is gekoppeld.
  • Voeg persoonlijke notities toe (niet zichtbaar voor de student als feedback).
  • Typ feedback die de student kan zien en voeg bestanden toe. U kunt het feedbackveld uitvouwen om de functies van de inhoudseditor te gebruiken.

Ondersteunde indelingen

Enkele voorbeelden van documenttypen die kunnen worden geconverteerd: Word (DOC, DOCX), PowerPoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLSX) en PDF (PDF).

Het inline beoordelen van opdrachten is alleen beschikbaar voor ingeleverde bestanden, niet voor inhoud die is gemaakt met de inhoudseditor.

Het geconverteerde document wordt geopend in een viewer op de pagina Opdracht beoordelen. De opmaak en ingesloten afbeeldingen van het oorspronkelijke document blijven behouden tijdens de conversie.

De viewer wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer. Er is geen invoegtoepassing of andere toepassing nodig.

Als de student een bestand heeft geüpload met een indeling die niet wordt ondersteund door de inline viewer, wordt u gevraagd het bestand te downloaden en wordt de inline viewer niet weergegeven.

Opdrachten inline beoordelen en Crocodoc

De inline viewer maakt gebruik van een externe, cloudgebaseerde technologie Crocodoc genaamd.

De bestanden die studenten verzenden, worden ook nu gewoon opgeslagen in de desbetreffende instantie van Learn. Een kopie van de inzending wordt ter conversie naar de Crocodoc-cloudservice verzonden. De geconverteerde versie van het document bevindt zich in de cloud op servers die worden beheerd door Crocodoc.

Er worden geen persoonsgegevens van studenten verzonden naar Crocodoc. Er wordt door Learn een document-ID opgevraagd bij Crocodoc en deze wordt aan het document toegewezen. De toewijzing van een document-ID aan een gebruiker, cursus, opdracht en poging verloopt lokaal in Learn. Geen van deze gegevens wordt beschikbaar gesteld aan Crocodoc. Alleen het bestand wordt ter conversie naar Crocodoc verzonden. Het geconverteerde bestand wordt opgeslagen in de Crocodoc-service, evenals aantekeningen in het geconverteerde bestand.

Opdrachten anoniem beoordelen

U kunt opdrachten desgewenst anoniem beoordelen, zodat het werk van studenten volledig objectief wordt geëvalueerd. Als studenten weten dat hun werk anoniem wordt beoordeeld, zullen ze zich misschien anders profileren in een opdracht waarbij ze worden gevraagd hun mening over een bepaald onderwerp toe te lichten met argumenten.

Als u kiest voor anonieme beoordeling, worden alle studentengegevens verborgen en worden pogingen in willekeurige volgorde aangeboden. Elke student wordt aangeduid met een nummer, bijvoorbeeld Student 8.

Ga als volgt te werk op de pagina Cijfer nodig om opdrachten anoniem te beoordelen:

 1. Open het contextmenu van een opdrachtpoging.
 2. Klik op Anoniem cijfer toekennen. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven.

Anoniem beoordelen in Grade Center:

 1. Open het contextmenu van de kolom van een opdracht.
 2. Klik op Anoniem cijfer toekennen. De pagina Opdracht beoordelen wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk op de pagina Opdracht beoordelen om opdrachten anoniem te beoordelen:

 1. Klik op de actiebalk op Verberg gebruikersnamen.
 2. Klik op OK in het venster dat verschijnt om de bewerking te bevestigen. Als u al cijfers hebt toegekend in de huidige sessie, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren! De inhoud van de pagina Opdracht beoordelen wordt bijgewerkt en er worden geen studentengegevens meer weergegeven.

Extra pogingen toestaan

Als een student het maximum aantal pogingen voor een opdracht heeft ingeleverd maar u hem of haar nog een kans wilt geven, kunt u ze uitnodigen nog een poging in te leveren.

Een extra poging toestaan:

 1. Zoek de cel voor een opdracht van een student waarin een uitroepteken staat.
 2. Open het contextmenu van de cel.
 3. Klik op Cijferdetails weergeven. De pagina Cijferdetails wordt weergegeven.
 4. Klik op Extra poging toestaan en bevestig deze handeling.

  De functie Extra poging toestaan wordt alleen weergegeven als de student al het maximum aantal pogingen voor de opdracht heeft ingeleverd. Elke keer dat het maximum wordt bereikt door een student, kunt u desgewenst een extra poging aanbieden. U hoeft eerdere pogingen niet te beoordelen om een student toestemming te geven voor een extra poging.

  Klik op Poging negeren om de score voor de poging te negeren in cijferberekeningen en niet mee te tellen voor het maximum aantal pogingen.

Cijfers geven voor meerdere pogingen

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een opdracht, en een student alle pogingen heeft ingeleverd, worden deze weergegeven in het contextmenu van de cel met het cijfer.

Alle pogingen worden weergegeven in het contextmenu voor de cel met het cijfer.

Op de pagina Opdracht beoordelen kunt u naast de namen op de actiebalk zien hoeveel pogingen gebruikers hebben verzonden.

Klik op Pogingen om andere pogingen te bekijken. Als u een rubriek aan de opdracht hebt gekoppeld, kunt u deze weergeven en raadplegen terwijl u de opdracht beoordeelt.

Selecteer de gewenste poging en voer een cijfer en feedback in. Klik vervolgens op Verzenden. 

Als niet alle pogingen zijn beoordeeld, staat er een uitroepteken in de cel, samen met de laatst beoordeelde poging.

Nadat u alle pogingen hebt beoordeeld, wordt in de cel standaard het cijfer voor de laatste poging weergegeven. Het cijfer voor de laatste poging wordt ook weergegeven op de pagina Opdracht beoordelen.

Als u het weergegeven cijfer wilt vervangen door het cijfer voor de eerste poging, het hoogste cijfer, het laagste cijfer of een gemiddeld cijfer, opent u het contextmenu van de kolom in het Grade Center en kiest u Kolomgegevens bewerken. Selecteer vervolgens de gewenste poging in de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met. U kunt het cijfer dat u wilt gebruiken ook instellen op de pagina Opdracht bewerken.

In Mijn cijfers zien studenten hun scores voor de meest recent beoordeelde poging voor de opdracht of uw selectie in de vervolgkeuzelijst Score toekennen aan pogingen met, zodra dat item is beoordeeld.