Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign-originaliteitsrapporten

SafeAssign-originaliteitsrapporten bevatten gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die zijn gevonden tussen een ingezonden werkstuk en bestaande bronnen. In het SafeAssign-rapport worden alle overeenkomende blokken met tekst aangegeven. U en uw studenten moeten controleren of de bronnen van deze tekst juist zijn vermeld. Het gedetailleerd weergeven van elke overeenkomst voorkomt detectiefouten als gevolg van verschillen in bronvermelding.

Rapportopmaak

SafeAssign-rapporten zijn onderverdeeld in drie secties:

  • Rapportgegevens: deze sectie bevat gegevens van het werkstuk, zoals de auteur, het percentage overeenkomende tekst en de datum van verzending. Verder bevat deze sectie opties voor het downloaden, e-mailen en afdrukken van het rapport. Een afgedrukte versie van het rapport is met name handig voor gebruikers met een beperking die gebruikmaken van Blackboard Learn.
  • Mogelijke bronnen: hierin worden de bronnen vermeld waarin tekst voorkomt die exact overeenkomt met tekst in het ingezonden werkstuk. U kunt bronnen selecteren, uitsluiten voor nadere bestudering en het werkstuk vervolgens opnieuw verwerken. Dit is handig als een bron bestaat uit eerder werk van dezelfde student voor dezelfde opdracht of als er een andere reden is waarom er lange stukken tekst uit een bepaalde bron voorkomen in het werkstuk. Het opnieuw verwerken van het werkstuk resulteert in een nieuwe waarde voor het percentage overeenkomsten omdat de uitgesloten bronnen niet worden geraadpleegd.
  • Manuscripttekst: deze sectie bevat het ingezonden werkstuk. Alle overeenkomende blokken met tekst zijn gemarkeerd. Klik op een blok om informatie over de oorspronkelijke bron weer te geven en over de kans dat het blok of de zin is gekopieerd uit de bron.

Scores van SafeAssign interpreteren

Scores voor zinsovereenkomsten geven het kanspercentage aan dat twee zinnen dezelfde betekenis hebben. Omgekeerd kan deze score ook worden geïnterpreteerd als de kans dat deze twee zinnen toevallig op elkaar lijken. Een score van bijvoorbeeld 90 procent betekent dat er een kans is van 90 procent dat de twee zinnen hetzelfde zijn en een kans van 10 procent dat ze toevallig overeenkomsten vertonen en niet omdat het ingezonden werkstuk materiaal uit de bestaande bron bevat (ongeacht of er sprake is van een juiste bronvermelding).

De totaalscore van SafeAssign geeft de kans aan dat het ingezonden werkstuk overeenkomsten bevat met bestaande bronnen. Deze score is alleen een indicatie en het is dus belangrijk dat werkstukken goed worden gecontroleerd om vast te stellen of de bronnen van de overeenkomsten zijn vermeld.

  • Scores lager dan 15 procent: deze werkstukken bevatten meestal enkele citaten en een paar veelgebruikte formuleringen of blokken tekst die ook voorkomen in andere documenten. In de meeste gevallen vereisen deze werkstukken geen verdere analyse, aangezien er geen bewijs is van mogelijk plagiaat in deze werkstukken.
  • Scores tussen 15 en 40 procent: deze werkstukken bevatten veel geciteerd of anders geformuleerd materiaal of er is sprake van plagiaat. Deze werkstukken moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de bronvermelding in orde is.
  • Scores hoger dan 40 procent: de kans is aanzienlijk dat tekst in dit werkstuk is gekopieerd uit andere bronnen. Deze werkstukken bevatten een uitzonderlijke hoeveelheid geciteerde of anders geformuleerde tekst en moeten worden gecontroleerd op mogelijk plagiaat.